SAKER TIL ÅRSMØTE ÅRSTAD 2012

Dagsorden:

Åpning minnemarkering (Vi minnes R.Hommen og V.Hansen)

Politisk innledning v/leder av Arbeiderpartiet i Bergen, Marte Mjøs Persen

Forslag til uttalelse om boligpolitikk Debatt

Konstituering: valg av møteleder og referenter

Årsmelding for 2011 (Årsmøtesakene ventes å starte ca 20.15)

Regnskap med revisors beretning

Årsgjennomgang av lokalpolitisk handlingsprogram

Arbeidsplan 2012 (medlemskontakt, studiearbeid, møter, m.v.)

Budsjett 2012

Valg etter innstilling fra valgnemda

Valg av ny valgnemd

Lokalpolitisk bakgrunnsinformasjon:
Graf over opps/valg-deltakelse Kretsresultater Bydelsprogram GamleOslo