Del-

takere

med-

lems-

møte

18.aug

2013.

Dan-

marks-

plass.