ÅRSTAD ARBEIDERSAMFUNN 2018 - MITT-ARBEIDERPARTI FINNES HER  Fjesbok DER


Årsmøte i Årstad Arbeidersamfunn. Dato: Tirsdag 16. januar 2018 Sted: Peppes Pizza Danmarksplass (møterommet) Tid: 19.00 - 21.00


Den nye ledelsen i Årstad Arbeider- samfunn for 2017 er folk som skal kombinere jobb - utdanning og familie med organisasjonsarbeid på flere nivå i arbeiderbevegelsen.

Her er oversikt over nyvalgt styre.

På Slettebakken og Solheim er det mange uløste oppgaver som må videreføres i det nye året.

Årstad Arbeidersamfunns gamle rodesystem var bygget opp på under 50 medlemmer.

Siden dette er både antall medlemmer og innbyggertall omtrent doblet og distribusjonssystemene må oppdateres.

En ny fin 2 siders trykksak skal fordeles med godt valgbudskap.

I gamle arbeiderstrøk har det blitt mindre åpne gatedører og mange ønsker ikke uadresserte sendinger.

Antall trykksaker må tilpasses den enkelte krets.

Vi står ovenfor et viktig valg i 2017, men i sentrale bydelsområder har valgdeltakelsen gått under 30%.

Ved kommende stortingsvalg trengs det innsats fra alle som kan bidra.


Representantskapet for Arbeider- partiet i Bergen var innkalt til møte i Folkets hus tirsdag 22.september kl 18.30.

I innkallingen var det opplyst at man skulle komme tilbake til dags- orden for møtet, men det kom ingen skriftlig saksliste eller innstillinger fra partistyret.

Møtet hadde preg av å være en trivelig oppstemt seierskonferanse, dog med minimal oppslutning fra de faste representantene for Årstad Arbeidersamfunn.

Det var en samstemt oppfatning at vår byrådslederkandidat hadde gjort en fremstående innsats i valgkampen og at det organisa- toriske arbeidet bak valgkanpen hadde vært godt.

Den hyggelige gleden av seier over et blå-blått byrådsregime og rask fremdrift av Byråd- sonderinger var sentralt på møtet.

Framgamgen på nasjonalt plan og i de store byene ble også godt mottatt.

Imidlertid kan man i ettertid se at valgdeltakelsen mange steder har vært nede på 20-tallet flere steder i storbyenes arbeiderstrøk.

I Bergen kunne vi tidlig se store forskjeller i oppslutning om valget mellom ulike bydeler.

Byparlamentarisme uten bydelsstyrer ser ikke ut til å ha styrket lokaldemokratiet.


Siste lørdag før valgdagen (12.sept) var det satt opp ekstra valg- arbeider skift ved Sletten senter.

Kjerne- troppene var på plass i 10-tiden for montering av utlånt overbygg.

Denne lørdagen var det minst 6-timers dag.

Standen var bemannet med flere gjengangere fra valgkampen.

Se større bilde her

Utvalget var av foldere var også noe større.

Se kopi her

Et annet sted i bydelen hadde borgerlige bokstavelig talt havnet på Dongen.

Slike som forvalter byen på en måte som parodien her viser, har som oftest kort vei til historiens skraphaug.

Andre kjøpesenter gir i år partiene innendørs standsplass.

Til venstre ser vi Rolf og Per Rune på Lagunen, der de var i aktivitet frem mot kl 18 på denne lørdagen.

Folderen med faglig-politisk mål gir forøvrig retning for en ny og bedre samfunnsutvikling.


Lørdag 5.september 2015 var de fleste partiene representert utenfor Sletten senter.

Samtidig var det loppemarked på Slettebakken skole.

To av våre flittige rosedelere hadde plassert seg sentralt i forhold til dette og kunne dele godene med mange passerende.

Årstad Arbeidersamfunns stands reklame er ikke av det nye og opp- daterte slaget.

Det kunne imidlertid sikre de som ønsket det roser, rød saft, en liten karamell og lesestoff.

Dette sammen med valg- arbeidernes mål om tiltak for bedring av lokalmiljøet dannet godt grunnlag for valgarbeidet.

De faste valgarbeiderne var tidvis noe bekymret for lokal lagrings- plass for roser og materiell på Sletten.

Spesielt savnet man visnings- mulighet for større plakater.


Lørdag 29.august kunne bl.a. disse fire dele ut roser.

Flere kandidater og partier kom på banen senere denne dagen på Sletten, men her var de peneste rosene.

Se noen av Arbeiderpartiets mål for bydelen her.

Denne lørdagen var som vanlig også Årstad Arbeidersamfunns valgarbeidere på plass.

Til høyre på bilde ser vi Bystyrekandidat Pål Hafstad Thorsen i dialog med en innbygger.

Se bilde av andre Arbeider- partikandidater fra bydelen her

3 aktive fra styret var først ute med utstyr og valgmatriell lørdag 22.august kl. 11 på Slettebakken.

Til høyre på bildet ser vi lagsleder i Årstad og listekandidat nr 34 på Arbeiderpartiets bystyreliste, Arild Inge Franzen.

Han håper mange fra bydelen vil gi ham et ekstra løft mot bystyreplass.

En rekke lagsmedlemmer var å finne ved bybanestoppet på Sletten senter denne lørdagen. Valgfolder fra LO var også på plass.

Det er ventet jevnlig valgaktivitet i Årstad bydel fram til kommune- og fylkestingsvalget i september.


Årstad arbeidersamfunn hadde medlemsmøte tirsdag 18.august på Danmarksplass.

Her understreket nestleder og leder at det er viktig å delta aktivt i valgkampen, og møte velgerne lokalt i bydelen.


Selv om Bergenske regnbyger kunne påregnes ved åpningen av valgkampen i 2015, var det få som lot seg skremme av dette.

Her finnes klipp fra åpningstale.

Her ser vi en av Arbeiderpartiets ledere i nærkontakt med en av de mindre møtedeltakerne på skoleplassen.
Før åpningen av årets valgkamp- start var det fint å se at folk snakket sammen.

Partilederen og våre fremste kandidater i storbyene har mye å snakke om når det gjelder statlig innsats i forhold til sysselsetting og levekårsutvikling.

Under borgerlig vanstyre har det også utviklet seg et betydelig etterslep i vedlikeholdsforpliktelser og finansiering av ny infrastruktur.

Ved valgkamp åpningen 2015 var det som vanlig tydelig markert faglig-politisk innslag.

Fagforbundet var tidlig ute og hadde god presentasjon av problemstillinger denne dagen.

Gode grafiske bilder er også nyttig.


Medlemsmøte i Årstad Arbeider- samfunn,  tirsdag 5. mai kl. 19:00

Sted: Peppes Pizza Danmarksplass

Innleder: Anne Gine Hestetun

Det blir innlegg, spørsmål og debatt. Vi spanderer pizza.

Hilsen Arild Inge Franzen.

Nestleder i Årstad arbeidersamfunn, Jorild Christensen, ønsket velkommen til årets første medlemsmøte.

Hun informerte også om lokalaktiviteter for bedring av forholdene på Slettebakken.

Vannfylte fotballbaner på giftig grunn er ikke det beste fundament for fritidsaktiviteter for barn og unge.

Se videoklipp om dette.

Lenke til Fjesbokgruppe om saken finnes her

Leder i Årstad arbeidersamfunn, Arild Franzen, gikk gjennom saker som laget hadde arbeidet med i forhold til bolig- og veipolitikk spesielt på Løvstakksiden.

Se videoklipp fra om dette.

Da møtet 5.mai ble diskutert i styret, var det enighet om at det var en del områdespesifikke bolig- og veiproblemer som burde taes opp utover eksempelvis ringvei-øst saken.

Da bydelsstyrene har blitt borte under borgerlig vanstyre, var fylkesordfører- kandidatens besøk i laget en god anledning for møtedeltakerne til å ta opp de mer udemokratiske sidene av byrådsstyring.

Bilde til venstre kan stå som illustrasjon av hirarkisk elitestyre som fremelskes i borgerlige kretser.

Dette er spekulantene og bakspillernes styreform som nå ønskes forsterket med innskrenket offentlighet.

Fra tidligere møter i laget er det kjent at private reguleringsplaner brukes flittig til å valse over vanlige innbyggeres rettigheter under dekke av mer eller mindre gode "fortetnings" argumenter.

Dette vil bl.a. tatt opp i Kronstad-gruppen, sammen med mulig nye bydelsutvalg, samt landstrøm til fartøy på havnen. (byluft- fullm)

Vår Fylkesordførerkandidat Anne Gine Hestetun hadde en god og informativ innledning. Se videoklipp her.

Som takk fikk hun en liten gave og stor applaus.


ÅRSMØTE I ÅRSTAD ARBEIDERSAMFUNN 14/1-2015 KL 19

-ny leder i Årstad arbeidersamfunn

Arild Franzen ble enstemmig valgt til leder på et godt besøkt årsmøtet onsdag 14.januar.

Det er ventet at han også i kommende valgkamp må gjøre en innsats i Årstad bydel.

Ved høstens valg blir han også å finne på Arbeiderpartiet i Bergen sin kommunevalgliste.

På årsmøtet var det innledning om videregående opplæring ved Rasmus Laupsa Rasmussen fra Hordaland Arbeiderparti.

En av deltakerne i debatten med erfaring fra Fylkestinget var den nyvalgte nestlederen i Årstad arbeidersamfunn, Jorild Christensen.

Årsmøtet med omlag 20 tilstedeværende valgte ellers et godt utvalg av gamle og nye medlemmer til styret og andre verv for 2015.

Vi kommer tilbake med mer konkrete planer for den nye perioden etter forberedende møter i lag og grupper.


Leder for Årstad arbeidersamfunn, Jorild Christensen, mener det nå er nødvendig å få prioritert arbeidet med å rense grunnen under fotballbanene på Sletten.

Dette bør skje tidligst mulig i det nye året, slik at det ikke blir ytterligere utsettelse av annen nødvendig utbedring av bane-område.

Hun minner ellers om at det er viktig å gjøre lagets nye Bystyre-kandidat for 2015 kjent i Årstad.

Lenke til bilde og opplysninger om Arild Franzen finnes her


Foreløpig varsel om Jolemøte i Årstad:

Årstad Arbeidersamfunn planlegger medlems- møte onsdag 10.desember 2014 kl 19.00 på Peppes, Danmarksplass, Fjøsangerveien 30.

Det kommer ytterliger opplysninger på lenken her

Representantskapet for Arbeiderpartiet i Bergen behandlet bystyrelisten på møte 27. november .

Årstad arbeidersamfunns nye kandidat ble enstemmig plassert på valglisten av de omlag 100 representantene fra lag og organisasjoner i Bergen.

Les mer om Arild Franzen på oppslaget nedenfor.

Årstad Arbeidersamfunn var samlet til medlemsmøte onsdag 12.november 2014 på Danmarksplass.

Der behandlet man bl.a. forslag til kommune-valgprogram og kandidater til neste års Bystyrevalg.

I Oslo kan man også behandle direktevalgliste til Bydelsstyrer. Denne lokaldemokratiske øvelsen finnes ikke nødvendig av det bergenske byrådet

Gjennom årene har det periodevis vært få representanter i Bystyret som har bodd i bydelen.

Med godt valgarbeid kan vi neste år mulig få inn kandidaten nedenfor.

Arild Inge Franzen  er født i 1969 og oppvokst i Løvstakk- veien. Han gikk ungdomskolen på Nykrohnborg.

Han bor nå med samboer i Hunstadsvingen og har to sønner. En i 3 kl. på Fana Gymnas og en i 10 kl. på Nykrohnborg skole, der Arild også er med i FAU.

Arild arbeider som ingeniør på en større bedrift på Kokstad, men har også tidligere jobbet som biloppretter og bussjåfør. Arild er miljøbevisst og bruker buss eller bane til jobb.

Han er fagorganisert og har tidligere hatt verv i NITO.

Arild har vært medlem i Arbeiderpartiet siden 2006. Styremedlem, kasserer, nestleder i AP Meland 2006-09. Medlem i Årstad Arbeidersamfunn fra 2009, nå nestleder.

Lokalt er Arild opptatt av levekår i nærmiljøet, luft og miljø, skole, integrering, idrett og rus.  Generelt politisk er han opptatt av skatt, økonomi omfordelingspolitikk og likestilling.

Endelig liste skal behandles på representantskapets møte 27. november 2014.

-


Jan Bøhler på åpent møte i Årstad onsdag 10. september 2014.

Det var god oppslutning om møtet Årstad arbeidersamfunn hadde invitert til i kantinen på NyKrohnborg skole.

Medlemmer og tillitsvalgte fra en rekke lokalorganisasjoner i området hadde også møtt fram for å dele erfaringer med stortings- representanten fra Oslo og Groruddalen.

Lederen for arbeidersamfunnet Jorild Christensen, ønsket ham velkommen.

Se videoklipp fra åpningen her

Bøhler fortalte innledningsvis om sin bakgrunn i Grorud idrettslag og arbeid av betydning for lokalmiljøet.

Områdesatsing er ofte et spleiselag mellom stat og kommune med 50/50-fordeling og i Oslo er det også oppgaver for folkevalgte bydelsstyrer.

Dette er en lokaldemokratisk organisering som ikke finnes i Bergen.

I debatten ble det bl.a. tatt opp boligpolitiske forhold, treningsforhold for idrettslag, store områder med underdekning av ulike tilbud, organisering av barnehagetilbud og integrering.

Innlederen mente også at kriterier for gratis kjernetid i barnehager må ha integrering som delmål.

Dette må diskuteres videre lokalt som del av nødvendig områdeløft.

På møtet minnet Bøhler om at Arbeider- partiets fremste oppgave må alltid være å redusere sosial ulikhet.

Det ble oppfordret til en allianse mellom tillitsvalgte i Groruddalen og i de vanskeligst stilte bydelene i Bergen.

(Se lenke her)

Dette for å bidra til å sikre at satsningene som skal løfte disse områdene, fortsetter over tilstrekkelig lang tid.

Lederen for Årstad arbeidersamfunn takket så mye for besøket og forsikret om at Jan Bøhler var velkommen tilbake til bydelen.


Årstad Arbeidersamfunn innviterer til åpent møte om storbypolitikk

Dato: onsdag 10. september 2014

Tid: 18.00

Sted: NyKrohnborg skole - kantinen

Vi får besøk av Arbeiderpartiets storby- politiske talsmann og stortingsrepresentant Jan Bøhler.

Vi vil diskutere de spesielle utfordringene storbyen Bergen har, og da spesiellt områder i vår egen bydel. Stikkord blir:

- Boligpolitikk - Integrering - Fellesskap   Løsninger

Les hele invitasjonen herNår beretning er ferdig etter styre-møte 8.januar vil den kunne leses her.

Lenke til forslag finnes her

Hele innkallingen finnes her


På møte i Årstad Arbeider- samfunn 18/12-2013 ble det diskutert organisatoriske saker og politisk vedtak om Byluft-saken. Det er ventet at dette også blir tema på årsmøtet i 2014.

Her er lenke til EFTA-brevet som bygger på klage fra Norges Astma- og Allergiforbund.

Møtet hadde en god debatt som forberedelse av det nye årets innsats for miljø og lokaldemokrati i bydelen.


VALGET SKAL DRØFTES !

INVITASJON TIL TIDLIGERE VARSLET MEDLEMSMØTE: ONSDAG 18. SEPT. 2013 KL.19.00 på Peppes Pizza, Danmarksplass.

Forslag til saksliste:

19.00 – Åpning, meldinger, referater/lagssaker

19.30 - Innledning/debatt om valget v/Frank Aarebrot

20.45 – møte- og arbeidsplan høsten 2013, eventuelt

21.00 – avslutning.

Les hele invitasjonen her   Se bilde fra møtet her

Siste lørdag før valget hadde Årstad Arbeidersamfunn også denne gangen veteraner fra lokal- politisk arbeid i bydelen til å møte publikum.
Rød/grønne partier har hatt gode markeringer på Sletten og SV har hatt en nyere stand.

Uten tvil noe å tenke på for andre grunnplansarbeidere, som også kan trenge større tak over hodet.


Kamerater fra Årstad Arbeider- samfunn har vært i dialog med helt ekte minister- sosialister i sentrum av Bergen.


Ledende medlemmer fra Årstad har også møtt blå bergensere på en fast og fryktløs måte.
Det har vært tid for dialog med den for tiden utenom- parlamentariske delen av venstresiden.


Valgkampaktivistene fra Årstad har ved siden av aktiviteten på Sletten hatt mangfoldige oppgaver for arbeiderbevegelsen.

Arild Holt-Jensen har nylig publisert "Bolig for alle ?"

Her er lenke til debattoppslag om dette.

Valg-aktivister har møtt tidligere ministersosialister til uformell meningsutveksling etter valgmøter.

Arbeiderpartiets førstekandidat har talt til medlemmene om saker i valgkampen.

Partimedarbeidere har minnet om valgkampinnslag der flest mulig bør skrive seg på liste


VALGKAMP- INNSPURT PÅ SLETTEN I 2013.

Aktive medlemmer av Årstad Arbeider- samfunn stilte opp på lagets valgkamp stand på lørdag 24.august fra kl.12.

Det er planlagt valg- kamp stand på lør- dagene frem til valget og flere husbesøk i Årstad bydel.

Det kommer info her.


Arbeiderpartiet i Bergen har valgmarkering i bydelen med samling Sletten senter (ved bybanestoppet “Sletten”) fredag 28. juni klokken 16.30. Les mer om saken her

Det var både statsråd og stortings- representant på plass på Sletten når det skulle forberedes til husbesøk med roser.

Trond Giske hadde en kort appell til arbeiderbevegelsens utsendinger. Se videoklipp her

Her er lenke til stort bilde av rose- arbeiderne i Årstad bydel.

Lederen i Årstad arbeidersamfunn, Joril Christensen, har lenge vært opptatt av levekårene i bydelen.

Trykksaken om retningsvalg er viktig.

Her er lenke til stort bilde av to av Årstads styremedlemmer i kjerne- område for roseutdeling med sykehjemmmet i bakgrunnen.


Innledning om situasjonen for skolene våre i Årstad v / Pål Thorsen.

Les hele innkallingen her


Bergen Arbeidersamfunn inviterte til temamøte på Litteraturhuset tirsdag 7.mai kl 18.30

Wegard Harsvik presenterete boken sin, Blåkopi, om Moderaternas Sverige, et parti norske Høyre lærer mye fra.

Etter sju år med borgerlig styre i Sverige er det nå mulig å si mer om problemene med veien de har valgt.

Blant konklusjonene er:

Man ville ha mangfold, men det er de store konsernene som vinner anbudsrundene i velferdsstaten.

Noen tjenester kan vanskelig effektiviseres uten at det går ut over kvaliteten (færre faglig ansatte, flere brukere per ansatt).

Privatisering av omsorgstjenester har gitt stor fortjeneste til private selskaper, inkludert dem som opererer via skatteparadiser.

Grunnlaget for Blåkopi er hentet fra svensk avisdebatt og samfunnsforskning. Høyresiden stiller spørsmål ved mye av innholdet i boken.

Arbeidersamfunnet hadde også invitert Roger Mogert , en av to representanter for Social- demokraterna fra den politiske ledelsen i Stockholm, til å dele av sin erfaring.

Sykepleieforbundet og Utdanningsforbundet i Hordaland bidrar til debatten, det samme vil representanter for LO.

Det var en godt besøkt sal med mange erfarne samfunnsdebattanter som hadde samlet seg denne tirsdagskvelden.

For flere var dette også det første møtet med Litteraturhuset i Bergen, som finnes i Østre Skostredet 5 - 7.

Priser ved bevertning synes noe lavere enn i Mathallen. Colonialen i Litteraturhuset kan tilby et helt brød til kr 50,-

Kveldens innleder, Wegard Harsvik (f.1967), er leder for samfunnsavdelingen i Fagforbundet.

Han er utdannet cand. mag. i sosialøkonomi og historie fra Universitetet i Oslo.

Harsvik har lang politisk erfaring, blant annet som statssekretær i Helse- og omsorgs- departementet og Kulturdepartementet, politisk rådgiver i Utdanningsdepartementet, og som stortingsrepresentant.

Her er lenke til åpningen av innledningen.


Etter snart 7 år med borgerlig styre, har Sverige nå den raskest økende arbeids- ledigheten i EU, skoleresultatene er drastisk forverret.

Hver tredje arbeidsledige har ikke dagpenge- rettigheter og millioner av skattepenger forsvinner til skatteparadiser som følge av en privatiseringsbølge.

Her er lenke til større bilde.

I høyrestyrte Stockholm drives f.eks nesten en tredjedel av eldreomsorgen av selskapene Attendo og Carema, nesten like mye som fortsatt skjer i regi av kommunen selv.

Totalt er 63 prosent av eldreomsorgen i den svenske hovedstaden privatisert, tre ganger så mye som i Sverige totalt.

Men også i Sverige som helhet er andelen privatisert velferd kraftig på vei opp. I de siste drøyt 20 årene har det skjedd en 10-dobling, fra 2 prosent til nesten 20 prosent.

Roger Mogert viste også et illustrerende bilde fra utviklingen av tjenestetilbudet.

I noen svenske kommuner er allerede over 80 prosent av eldreomsorgen i privat regi.

Det kan være småpenger i forhold til de millioner man kan håve inn når sugerøret først er etablert i statskassen.

Høyre lover en svært generøs finansiering fra det offentlige og en svært lav grad av regulering. Avisen Dagens Industri beskriver det som en ren gullgruve for omsorgs- selskapene.

Den gjennomsnittlige avkastningen på velferdsområdet (helse, omsorg og skole) er bortimot dobbelt så høy som for det øvrige næringslivet – og helt opp i 28% for mellomstore helsebedrifter.

Det er ikke tilfeldig når for eksempel skolekonserner bidrar med hundretusener til Høyres valgkamp.

De største øker mest, både gjennom å kjøpe opp mindre konkurrenter og gjennom å vinne flere anbud etter hvert som de blir større.

Her er lenke til videopresentasjon av problemstillingene.


-1.mai 2013 - Formiddagsprogrammet

Lo i Bergen startet dagen litt før 10 med appell på Æreskirkegården, Solheim.

Snorre Skjevrak talte ved monumentet og la ned krans.

Se videoklipp fra avslutning av sermonien her

Flere hadde funnet veien til bautaen over Sofus Pihl på Møllendal, der Sara Bell hadde appell.

Sara Bell hadde en meget god beskrivelse av hans liv og virke for arbeiderbevegelsen både internasjonalt og nasjonalt.

Her finnes videoklipp fra talen

Som vanlig var det flere kamerater fra arbeiderbevegelsen i bydelen blandt tilhørerne.


Renholder og Stortingsrepresentant Anna Anthoni ble minnet av tidligere distrikts- sekretær Magny Hansen fra Norsk Arbeidsmandsforbund.

Her er videoklipp fra talen.

Arne Agdesteen fra Årstad talte ved Einar Naustdals grav.

Han ble spesielt minnet for arbeid med Landås-planen.

Her er lenke til videoklipp.

Egil Tonning fra Årstad talte ved graven til Arne Børs.

Hans årelange organisatoriske innsats ble fremhevet.

Her er videoklipp fra markeringen.

Vegard Hansen ble minnet på Slettebakken.

I minnetalen fra Årstad ble det fremhevet at hans innsats hadde vært til stor hjelp for arbeiderbevegelsen ved de fleste møter og kampanjer i bydelen.

Her er bilde fra Årstad.


Årstad Arbeider- samfunn håper at mange av våre medlemmer vil stille opp å marsjere med oss i årets 1. mai tog.

Vi marsjerer fra Håkonsgaten kl. 14.30 under vår egen fane.

Årets talere er LO leder Roar Flåthen, Audun Lysbakken (SV) og Jette Christensen (AP)


Medlemsmøte ONSDAG 13. mars 2013 KL 1900 på Ny Krohnborg skole:

Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 2. Godkjenning av årsmøteprotokoll

Sak 3. Møteplan for vår 2013

Sak 4. Innledning om Idrett og fritidsaktiviteter

Sak 5. Debatt

Sak 6. Eventuelt

Alle medlemmer er hjertlig velkommen.

Her kan du lese innkalling og vårens møteplan


-årsmøte med god stemning i Årstad Arbeidersamfunn

Nyvalgt leder Joril Christensen takket av- gående styremedlemmer og spesielt tidligere leder Arild Holt-Jensen for en formidabel innsats for en en mer sosial boligpolitikk.

En veteran i den lokale arbeiderbevegelse, Olga Johannessen, går nå ut av styret etter 10-år med politisk og organisatorisk arbeid.

Det nye styret fikk viktige oppgaver som må løses for å nå lokalpolitiske mål.

Delaljerte planer for organisatorisk innsats i den kommende valgkampen må også forberedes.

Leder av AUF i Hordaland, Linn Engø, tok i sin innledning utgangspunkt i at hun hadde bodd i bydelen.

Hun hadde også gode politiske minner fra et tidlig møte med lagets nyvalgte leder.

Auf-lederen berømmet også tilstedeværende for langvarig politisk innsats.

Se videoklipp her.

I debatten tok medlemmene bl.a. opp behovet for sentral innsats på nøkkelområder for valgkampen på Vestlandet.

Behovet for samferdselsløsninger, integrering og utjamningspolitikk er viktig, spesielt i gamle industriområder med lav yrkesdeltakelse.

Rød/grønne kamerater er på ingen måte sikret ukentlig plass ved kongens bord før valgkampen tar til.

På årsmøtet ble det også vedtatt at lokale planer for lagets virksomhet i 2013 skal behandles på nytt medlemsmøte.


HUSK ÅRSMØTE ÅRSTAD ARBEIDERSAMFUNN:

Onsdag 16. Januar 2013 kl.19.00 i Møterommet, Peppes Pizza på Danmarksplass.

Her kan du lese hele innkallingen.

Les beretning her


Medlemsmøtet i Årstad onsdag 7.november ble åpnet med 1.minutts stillhet til minne om Einar Naustdal, som gikk bort 3.november 2012.

Gjennom minneordene og den utlagte kondolanseprotokollen, ble hans årelange innsats for bydelen og laget fremhevet.

Årstad arbeidersamfunn vil være representert i begravelsen fredag 7.november kl 10.30 på Møllendal.

De to møteinnlederne, Arild Holt-Jensen og Rønnaug Frøiland, hadde et lydhørt publikum og de fleste deltok i boligdebatten.

I pausen ble det også sirkulert invitasjon til høstens møter i Kronstad studiegruppe.

Neste møte er foreløpig planlagt til mandag 26. november i Pinnelien kl 19.

Fra innledning og debatt var det lagt merke til at boligstøtte var ulikt innrettet i de nordiske land.

Norge har flest beboere i egen eiet bolig og Danmark har nyttige modeller for utleieboliger.

Boligdebatten i Årstad vil bli videreført til boligmøte i Arbeiderpartiet i Bergen.

Deler av de foreløpige konklusjonene på debatten finnes til høyre på siden.


MEDLEMSMØTE OM BOLIG- POLITIKK I MOTORHALLEN: Solheimsgaten 13, onsdag 7. november 2012 kl 19.00.

Les pdf-innvitasjon her

Innledninger ved Arild Holt-Jensen, "Det er ikke rom for alle"

Rønnaug Frøiland, om bolig- utvalget til Arbeiderpartiet i Bergen.

Odd Mauback om boligbygge- lagene sin rolle i sosial bolig- bygging.

Debatt/vedtak. Alle medlemmer er hjertlig velkommen!

Med hilsen Årstad Arbeidersamfunn


Sommermøte i Nymark Grendahus

Les invitasjonen her


-åpent møte om byluft i Årstad arbeidersamfunn

Det planlegges åpent møte tirsdag 22.mai 2012 kl 18.00

Invitasjon kommer her.(Facebook)

PDF-filer:

 Her er fargeplakat.

 A3/A4 plakat finnes her


Her er lenke til videoklipp fra møtet.


MELDING OM ÅRSMØTE I ÅRSTAD ARBEIDER-

SAMFUNN ONSDAG 18. JAN. 2012 KL. 19.00 I SOLHEIMSGT 47-49.

Les innkalling og dagsorden her  Saksdokumenter og planer kommer her


MEDLEMSMØTE ONSDAG 19.OKTOBER KL. 19.00 - LES MER

Vi ønsker velkommen til medlemsmøte i Kantinen, Solheimsgaten 47, Solheimsviken, bl.a med debatt om rusmisbruk. Innledninger fra Arne Ramstad, Nav i Årstad og Hallgeir Utne Hatlevik, Arbeiderpartiets bystyregruppe.(ONSDAG 19.OKTOBER 2011 - KL. 19.00)


Tillitsvalgte fra mange bydeler, både i den politiske og faglige arbeiderbevegelsen, var tilstede på Torgalmenningen lørdag 13/8, da valgkampen startet i 2011.
I det fine været hadde mange funnet veien til arrangementet, også tidligere ledere av arbeiderpartilag i søndre bydel.

Flere hadde også med smått og stort fra familien, og vi ser her flere som har erfaring både fra AUF og lokale partilag.
Det var også et stort innslag av Arbeiderpartiets listekandidater tilstede på valgkampåpningen.


Blandt tilhørene var det også en kjent valganalytiker, som vi sikker får høre mer fra denne høsten.
Arbeiderpartiets ordførerkandidat var også ivrig opptatt i samtaler med publikum og spredde også roser på sin vei.

To ivrige unge valgkamp- deltakere delte ut både foldere og roser.

Se kopi av folderinnhold her

Også andre av arbeiderbevegelsens partier var tilstede.

Her kan det leses klipp fra folderne til Rødt og Sv.


Terror og drapene på Utøya har preget valgkampstarten i 2011.

Sorgen er fortsatt tung for unge og gamle partifeller. Årstad arbeider- samfunn har sendt kondolanse- melding. Les om dette her

Gravlegginger og minne- markeringer har også vært viktige. Se video fra Bergen her

Fra partikontoret mottok vi følgende melding:

Musikk til ungdommen

Vi er inne i en svært tung tid og alle minnestundene og begravelsene er gode arenaer for å ta forvel med dem vi har mistet.

Likevel trenger vi positivt påfyll for å klare å stå oppreist i denne tiden, særlig de ungdommene som er igjen. Derfor arrangerer vi en konsert på Garage fri for alkohol og uten aldersgrense mandag 8.august kl 18.30.

Konserten er ment som en oppmuntring og er myntet på ungdom i alle aldre og er åpen for alle. Vi fra AUF og AP som vil delta møtes utenfor partikontoret kl 17.30, så går vi bort sammen for å sikre at alle fra oss kommer inn.

Tiltaket var velkomment og samlet mange fra ulike aldersgrupper på vei fra Folkets hus til Garage denne mandagskvelden.
Det var kø da dørene åpnet i Nygårds- gaten og folk slapp inn litt før kl 18.

Programmet på "Musikk til ungdommen" ble godt mottatt.


Arbeiderpartiet startet kommunevalgkamp forberedelsene i bydelen med husbesøks- aksjon og utdeling av roser på Mannsverk onsdag 22. juni.

Folder med overskriften "Et nystemt Bergen ! ble også delt ut.


Nyttig møte om lokalpolitikk og valgkamp.

Laget fikk en nyttig gjennomgang av saker til valgkampen etter innledning fra byråds- lederkandidat Harald Schjelderup.

Les vedtak her


Medlemsmøte om lokalpolitisk handlings- program tirsdag 31.mai 2011 kl. 19.00

Les invitasjonen her

Her er folder fra 2007

Folder med debattgrunnlag for neste 4 år finnes her


Årstad arbeidersamfunn var godt representert da Arbeiderpartiet i Bergen åpnet sitt årsmøte lørdag 12. februar kl. 10.00 i Folkets Hus.

Det var kulturinnslag ved Sgt. Petter og innledninger ved Kulturminister Anniken Huitfeldt og Trond Mohn.

Ellers var det vanlige årsmøtesaker, bl.a forslag fra byens partilag.

Kamerat Trond Mohn leste forøvrig "Revolusjonens røst"(Gi meg de rene og ranke) av Rudolf Nilsen ved åpningen av sitt innlegg.

I proletær tradisjon beskrev han forøvrig seg selv som pumpemaker.

Alle røde hjerter gledet seg.

Leder av Årstad Arbeidersamfunn, Arild Holt-Jensen, tok opp flere av Årstads forslag fra talerstolen.

Forslaget om boligbygging og bydelsutvikling fikk relativt god behandling, men forslag om trafikkavlasting av bydelen ble ikke innarbeidet i gjeldende planer.

Laget arbeider videre med sakene i 2011.


ÅRSMØTE I ÅRSTAD ARBEIDERSAMFUNN - 2011

Byrådslederkandidat Harald Schjelderup og Stian Nyhus fra Partikontoret var gjester på årsmøte torsdag den 13.januar 2011.

I den politiske dabatten ble bl.a. fravær av demokratiske organer i bydelspolitikken tatt opp.

Beretning, møte/arbeidsplan og forslag til årsmøtet i Arbeiderpartiet i Bergen ble også tatt opp før man kom til valg på sakslisten.

Resultatet av valget var bl.a. at Arild Holt- Jensen ble valgt til leder. Han kan kontaktes på telefon 92292499 eller 55298472.

E-postadresse: arild.holt-jensen@geog.uib.no

Elles ble følgende valgt til styret:

Kari S,

Olga J,

Einar F, Arne A, Einar N, Arild F, Kjersti A, Svein B, Vegard H, Thor K.

Periodens første medlemsmøte skal behandle lokalpolitisk handlingsprogram for Årstad, der det er ventet at lokaldemokrati og levekårs- utvikling vil være sentrale tema.

Forslag om rusmiddelpolitikk er lagt ut på debatt siden som du finner her.

Dette vil bli tatt opp på seinere møte.

Debattinnlegg sendes "webred@abergen.no"


Les hele innkallingen her

Her finnes beretningen

Husk forslagsfrist: 5.januar 2011


Utfylling av friområdene på Krohnsminde Idrettsplass går sin gang høsten 2010.

På bilde den 15/10 kryper fyllingen stadig innpå de midlertidige garderobene på en nedvalset idrettsarena.

Forslag fra det borgerlige byrådet vil også sende de siste restene av bydelsdemokrati den samme veien, om bybudsjettet blir vedtatt i høst.

Les mer om idrettsplassen her


ROSER PÅ GRAVENE TIL TIDLIGERE AKTIVE I ÅRSTAD OG AUF 1.MAI 2010

Johan Mjell, tidligere distriktssosialsjef på Danmarksplass og medlem av bl.a. av Kommuneforbundet og AUF, minnes med en rose fra abergen.no
Arne Børs, tidligere medlem av styret i Årstad Arbeidersamfunn og bidragsyter til abergen,
minnes med en rose.

Jan Reidar Jacobsen, tidligere medlem av Årstad Arbeidersamfunn og AUF, minnes med en rose.
John Langø, tidligere medlem av AUF og skribent fra Natlandsveien, minnes med en rose.

Her finnes ungdomsbilde av John, samt klipp fra film med minneomtale. (kamerat Osland)


Husk nytt styremøte og møte torsdag 18.mars.

Les foreløpig invitasjon her.


Her er lenke til ny side med boligdebatt i 2010.


Fra årsmøtet 14.Januar 2010:

På bilde ser vi nyvalgt leder i Årstad Arbeidersamfunn, Arild Holt-Jensen.

Kari Solberg ble valgt som nestleder

På bildet ved den gamle bybanen ser vi sekretær Thor Kulleseid og kasserer Olga Johannessen.
Ved de historiske bildene fra fra bydelen ser vi fra høyre studieleder Arne Agdestein og styremedlem Einar Naustdal.


VI MINNER OM ÅRSMØTE I ÅRSTAD

TORSDAG 14.januar kl. 19.00 i Motorhallen

Solheimsgaten 13. Styret møter kl. 18.30

Foreløpig saksliste:

Åpning - valg av møteleder - referent

Beretning-2009

Regnskap-2009

Budsjett-2010 m/planer

Valg

Avslutning


VARSEL OM JOLEMØTE OG ÅRSMØTE I ÅRSTAD ARBEIDERSAMFUNN

Vi minner om møte den 10.desember 09, med varsel om årsmøte den 14/1- 2010.

Les hele oppslaget her


VALGKAMP I ÅRSTAD - HØSTEN 2009


Lørdag 12.september på Sletten og Torgalmenningen

Stemningen var god i sentrum denne lørdagen.

Den siste tidens valgkampmobilisering var lovende.

En rød/grønn valgseier var innen rekkevidde.


Fredag 11.september på Sletten .

Jørgen Lien fra Årstad Arbeidersamfunn var også på plass i innspurten av valgkampen, sammen med andre styremedlemmer.

Lagslederen gjorde en innsats av de sjeldne i denne valgkampen.

SV var også på plass denne dagen og hadde valg arbeidere med bred organisatorisk erfaring.

Her er utdrag av folderen som ble delt ut.


Lørdag 5.september på Sletten

Denne lørdagen var det roseutdeling fra Årstad standen, noe som ble godt mottatt av forbipasserende.

Antallet valgarbeidere var også doblet for anledningen og rosene gikk fort ut.

Den røde bilen med Vegard var også på plass for transport av valgmatriell og standsutstyr.
Etter gjennomlesning av dagens "BA" mente folk at det hadde kommet en tilbørlig pressebeklagelse over begivenheter på "Mandarinen". (se "BA" for 5.september)

Utstyrt med et stort antall papirflak fant gamle valgarbeidere at det ikke var så farlig å drikke kaffe, om man skulle søle litt ved bordet.

Se videoklipp fra rulletrapp ned til stand


Fredag 4.september på Sletten

Arild og Thor med verv i både Bydelsstyre og styret i Årstad Arbeidersamfunn var på plass denne fredagen og hadde selskap av rødere kamerater på nabostanden.

Noen meningsmålinger går i retning av at mulige stortingsrepresentanter fra nabostanden trengs for å danne et rød/grønt flertall.

Samfunnsengasjerte mennesker var i tvil om det var tilrådelig å drikke kaffe på "Mandarinen", som har tilhold i 2.etasje på Sletten senter.(se "BA" for 3. og 4. september)

Dette etter oppslag i "BA" om innehaverens noe spesielle syn på bevertning av funksjonshemmede.


ROSEAKSJON I ÅRSTAD TORSDAG 3.SEPTEMBER

Arbeiderpartiet går på husbesøk i Årstad bydel.

Det gikk minibuss går fra partikontoret kl 17.00, som stoppet flere steder på ruten, med siste rosestopp ved høyblokken Mannsverk kl 17.45

Kjente organisasjonsarbeidere var først på plass. Vigdis fra Lo og Stian fra Arbeiderpartiet tok sin runde med rosebøttene i blokkene på Mannsverk.

Folderne ble tatt med av valgkamparbeiderne om noen skulle ønske mer lesestoff en det som var festet til rosene.


Roseaksjon på Danmarksplass torsdag 3.september

Kamerater som er godt kjent i Årstad gikk av bussen på Danmarksplass.

Det er stor interesse for saker som er aktuelle i bydelen, som tradisjonelt har vært en arbeiderbydel.

På denne roseaksjonen var det med en journalist fra avisen "Klassekampen", som skulle dekke deler av den lokale valgkampen.
Journalisten hadde imidlertid forlatt Solheimsgaten da to erfarne valgkamparbeidere inntok Sveins grill med roser.

Etter kontakt med folk i strøket mente begge valgarbeiderne at stemningen i år var god for Arbeiderbeiderpartiets kjernesaker.
Det er imidlertid ikke bare i Oslo det trengs "Storby- millioner" for å myke opp betongstrukturer og levekårs- problemer.

Dette vil bli tatt opp på nytt i @-lagsposten.


LØRDAG 28. AUGUST PÅ SLETTEN

En blid gruppe av medlemmer og sympatisører fikk standen til å gå mellom kl.12 og 16 denne lørdagen på Sletten.

En smule skiftarbeid i front mot forbipasserende gjorde at alle tilstedeværende på økten ikke er med på bildet.

Det var stort besøk på senteret denne dagen og mange tok imot materiell og stoppet opp for å si sin mening om saker.

Gruppelederen i Arbeiderpartiets bystyregruppe, Terje Onstad, var også innom.

Vi fikk flere henvendelser om saker som velgerne ville minne Arbeiderpartiet om til neste periode:

- få bassengene fylt på alle skoler som har dette

- at Ulriksbanen har blitt for dyr for vanlige folk

- at skattesystemet fortsatt er for komplisert

Vi kunne også notere et nytt medlem fra Adolph Bergsvei.

Til venstre ser vi presentasjonen av Per Rune Henriksen.

Han har gjort et godt arbeid på Stortinget innen arbeidslivs- området, spesielt med oppryddingen etter tidligere borgerlige regjeringers svekkelse av arbeidstakerrettigheter i Arbeidsmiljøloven.

Per Rune vil nok fortsatt ha store oppgaver i årene fremover med arbeidslivsspørsmål, herunder Nav.


FREDAG 27.AUGUST PÅ SLETTEN

Standsbordet i årets stortingsvalgkamp byr på både drops, balonger og ulike foldere med bilder av både lokale og sentrale førstekandidater.
På bilde til høyre viser valgkampveteranen Einar N., frem en av reklameartiklene.

Det er for tiden noe usikkert omkring størrelsen på den rød/grønne siden, men Einar N. mener den går oppover.

Arbeiderpartiets førstekandidat i Hordaland har også fått slagord på nettet, som her vises frem fra papirutgave.

På side 2 av denne folderen, som vises nedenfor, er det også åpnet for direktekontakt med stortingskandidatene.

Gjennom bruk av nye medieformer som Facebook og Twitter åpnes det opp for utveksling av meninger med et større publikum.

På foldersiden til høyre inviteres det til e-postbruk.


LØRDAG 22.AUGUST PÅ SLETTEN

En smule Bergensvær gjorde at det var velkomment å få plass innendørs på Sletten senter på denne lørdagen.

Program og andre papirer blir noe vanskelig å gi vekk i våt tilstand på en utendørsstand.

Lederen i Årstad Arbeidersamfunn og de andre på standen fikk bra avsetning bl.a. på sammendrag av periodens partiprogram. Klikk her for videoklipp

Som vanlig i bydelen traff flere av valgarbeiderne gamle kjente denne lørdagen.

Vi traff også på et medlem av Unionen fagforening som mente vi burde sette søkelys på den lave avlønningen av støttekontakter som arbeider for kommunen.

Det er også forlydender om at fribeløpet for inntekt for pensjonister kan bli foreslått nedsatt.

Dette vil bli tatt opp på første styremøte.

En annen av de vi snakket med på senteret fortalte at han hadde periodevise rusproblemer.

Nå var bekymrert for at ytterligere privatisering av tilbud innen helse og velferdssektoren ville føre til at han mistet tilbud.

Han betraktet seg ikke som en spesielt lønnsom kunde i et privatisert system.

Til høyre er utdrag fra Arbeiderpartiets program for perioden.


FREDAG 21.AUGUST PÅ WERGELAND.

Den røde bilen, med kamerat Hansen fra Sletten bak rattet, er på nytt i fraktefart mellom stands i Årstad bydel.

Det er laget et omfattende program for standsaktivitet foran høstens stortingsvalg. Første stand var planlagt til fredag 21.august.

Det er også planlagt husbesøk i Solheimsviken.

På bildet til høyre ser vi tre aktivister fra Årstad Arbeidersamfunn som deler ut matriell utenfor Wergeland på fredag mellom kl. 16 - 18.

Fagforbundet har engasjert seg til støtte for rød/grønn regjering, og det er utarbeidet egne foldere.

Nedenfor følger utdrag fra årets valgmateriell.

Årets valgkamp kan by på både tradisjonelle foldere og diverse nettbaserte info-systemer. Folderen som vi viser til venstre inneholder en kombinert løsning. Se på innholdet gjennom å klikke på lenken:       

Den trykte folderen viser også til andre mål som folk har oppgitt via internett.

Til høyre finner vi utdrag fra Fagforbundet Hordaland, Pensjonistutvalget og Ungdomsutvalgets brosjyre med oppfordring til å bruke stemmeretten.


Stortingsrepresentant Dag Ole Teigen innledet til debatt på åpent medlemsmøte i "Motorhallen" den 23.september 2008.

Han er medlem av Helse- og omsorgskomiteen og sentral i behandling av saker som har stor betydning for innbyggerne i bydelen.

Les kopi av møteinvitasjonen her

Årstad Arbeidersamfunn har vært spesielt opptatt av bolig og velferdsutvikling og påpekt behovet for konkrete tiltak.

Dette gjelder også midler til opprusting av boliger og montering av heis for å bedre tilgjengeligheten for eldre beboere eksempelvis i lavblokker.

Flere organisasjoner har vært opptatt av dette

Det er nå viktig at det blir satt inn flere tiltak for å bedre levekårsutvikling og helse i Årstad bydel.

Styre vil etter en engasjert debatt arbeide videre med en forslag til vedtak i Arbeiderpartiet i Bergen.

Her finner du et svært aktuelt vedtak som må konkretiseres med tiltak

Styret arbeider også med planer om et bybanemøte.

Klikk her for å se en ekte bybane og bergensere på stoppet når banen er i gang.


Stortingsrepresentant Dag Ole Teigen innleder på møte i Årstad Arbeider- samfunn tirsdag 23.september kl 18.00. Les hele invitasjonen her.

Møteplaner for høsten behandles på møte 23.septemper. Det forberedes møte bl.a. om lokalbanen.


Arbeidsmøte om planlegging av aktiviteter høsten 2008 i Årstad Arbeidersamfunn.

I forrige uke ble det innkalt til møte mandag 18.08.08 kl 18.00 på vanlig sted.

På sakslisten står bl.a. gjennomgang av vårens referat, nominasjon til stortingsvalget, medlemsmøter, samt tidspunkt og arbeid foran styremøter.

Fra abergen-samarbeidet er det laget to utkast til videoer og skisse til møte om lokalbanen.

Klikk her for å se mulig skisse til lokalbane møte.

Tilbakemelding kan også gies på telefon 9007 8261.


Kommune og fylkestingsvalget 10. September 2007 - Årstad bydel

Den røde bilen er på tur mellom lagerplass og stands i bydelen.

Turen for Vegard Hansen gikk til Sletten Senter. Medlemmer av Arbeidersamfunnet og våre kandidater til bystyret hadde en to-timers aksjon med utdeling av roser lørdag 12/5-07.

Gjennom årene har Årstad arbeider- samfunn rådd grunnen alene under markeringer i bydelen, med unntak av små opptredener av andre partier kort tid før valget.

Laget har utarbeidet en folder med fokus på 80 års tilstedeværelse i bydelen i mai 2007. Den ser du forsiden på nedenfor.

I mai-folderen fokuserer vi på lagets plass i lokalmiljøet og nevner en del oppgaver som må løses i bydelen. Spesielt gjelder dette levekår og langtidsledighet med etterfølgende fattigdom. Her er lenke til vedlagte folder.

Vi håper fortsatt på drahjelp fra sentralt hold til dokumentasjon av faktiske forhold, slik det har blitt dokumentert for byer og tettsteder med mindre folketall enn Årstad.

Det som står fast er at levekårene i Bergen som helhet har bedret seg etter indeksen de siste 5-6 årene, men dette er forsiktig sagt ikke tilfelle for Årstad bydel.

Vår gamle parole om "arbeid for alle" er fortsatt svært aktuell, og gjerne arbeid med tarifflønn til de som trenger en solidarisk hånd for å komme ut av fattigdom.

I Årstad Arbeidersamfunn glemmer vi ikke hvem vi er og de vi representerer i kampen mot det borgerlige byrådet.

Lederen i Årstad Arbeidersamfunn, Frank Mikkelsen, mener at det er viktig at vi også tar vare på kulturminnene i bydelen. Her er han avbildet ved møllen i Christie-parken

Denne møllen ble gjenreist etter bred folkelig innsats fra beboere i området og fremstår nå som et usedvanlig pent byggverk i kveldssolen.

Frank understreker at det trengs en rekke konkrete tiltak som laget vil arbeide for i tiden frem til valget, forhåpentligvis også gjennom nye folkevalgte organer etter valget.

Roseaksjon på Sletten Senter lørdag 12.mai 2007

Inne på senteret, like ved web-redaktørens gamle barneskole Slettebakken, ser vi fra venstre bystyrelistekandidatene Pål H. Thorsen og Abdelmajid Jerad, sammen med byrådslederkandidat Terje Ohnstad. Alle medlemmer av Årstad arbeider- samfunn.

En byråd fra Høyre som var innom senteret fikk muligens noe å tenke på da aktive medlemmer fra Arbeiderpartiet i bydelen delte ut roser, ballonger og sukkertøy helt uten egenandel.

I vår folder ble det minnet om Folkemøte på Slettebakken skole torsdag 31.mai 2007 kl. 19.00 om barn og ungdoms utviklings- muligheter og levekår i bydelen.

Vi trenger politikere med kontakter i ulike miljø, kulturer og generasjoner. Innbyggerne må erfare at våre kandidater viderefører det store eller små er opptatt av i lokalmiljøet.

Vi har stor tro på at Abdelmajid Jerad kan bli en slik representant for innbyggerne i bydelen.

Folk tok bl.a. opp treningsmuligheter, pensjon- og minstepensjonsnivå, stigning i strømprisen og mangler ved eldreomsorgen.

En meldte seg inn i Arbeiderpartiet på stedet, flere var opptatt av sysselsetting.

Skal vi få gjennomført en solidarisk politikk trenger vi representanter på flere nivå. Sammen kan vi nå vårt mål: Alle skal med i Årstad bydel.

Vi ser her fra venstre fylkestings- kandidatene Einar Naustdal og Joril Christiansen, sammen med bystyre- kandidat Pål Hafstad Thorsen.

Bildet av Årstadmedlemmene er tatt på det gamle verftsområdet i Solheimsviken.


abergen ser på Montana-marken.

Ved Ulrikens fot ser vi et fint friområde med ball-baner i senter av bildet.

Her mener Byrådet at det er ekstra lett å etablere parkerings-plasser og brakkebarnehage i 2007.

Års forsømmelser på planlegging og utbygging av barehage- plasser skal møtes med å rasere friområder som fortsatt finnes- tilgjengelig for barn og unge.

Vi ser på området og behandlingen av saken i Bergen og folks reaksjoner. For de som fortsatt er usikker på beliggenheten av marken finnes kart her.

Bergen kommune har sendt nabovarsel og utarbeidet plankart for noe som kan bli en permanent ødeleggelse av friområdet.

Midlertidige tiltak i Bergen har en stygg tendens til bli permanente.

Lægdene Vel har protestert mot planene og fremhevet at et viktig område for barn og unges aktivitet blir lagt brakk.

Videre er det påpekt at trafikkbelastningen i Johan Blyttsvei vil bli uakseptabel på tur-veien mot fjellet, spesielt når mange foreldre og ansatte bruker bil som transportmiddel.

Her finnes større bilde av området tatt fra banen.

abergen kan også vise et kort video-klipp som finnes her

Vi kan også vise panorama - bilde fra nedsiden av baneområdet ved Johan Blyttsvei en tidlig vårdag.

abergen har spurt Olga Johannessen fra Årstad Arbeidersamfunn om hva hun mener om denne anvendelsen av friområdet.

-Jeg vet at mange vil savne en av de siste frie områdene i denne delen av byen, meg selv inkludert. Her har barn lært å gå på ski og sykle og hatt lekeområde uten påtrengende trafikk.

-Det er typisk at byrådet først setter lokaldemokratiet ut av kraft gjennom å tilrive seg fullmaktene fra bydelsstyrene, for deretter å gå for en barnehagelokalisering som er "helt sløkket".

Vi er mange i Årstad Arbeidersamfunn som venter at våre politikere prøver å få endret planene før området bli valset ned.

I arbeidersamfunnet vil vi på nytt ta opp saken på styremøte i mai og vi slipper ikke taket før vi får resultater.

(Olga Johannessen på Montanamarken)

NYTT OM UTBYGGINGEN:

Fylkesmannen fraråder to barnehager

Til venstre finnes klipp fra "BT" torsdag 19.april 2007, som viser at Byrådets planer for Montana-marken ikke blir planke-kjøring over grønne marker.


JULEMØTE I ÅRSTAD 2006

Fungerende leder i Arbeidersamfunnet F.Mikkelsen og sekretær A. Jerad følger med på at det blir en plass ved bordet for alle ved julemøte 2006 i "Det sosiale hjørnet".

I år ble møtestedet flyttet fra Grendahuset på Nymark til Søndre Bergen av praktiske årsaker.

Kveldens innleder, Pål H.Thorsen, som er medlem av Årstad og velkjent med saker i bystyregruppen refererte viktige utspill bl.a. for bedre oppvekstvilkår i bydelen.

Det ble også kjent at høyrebyrådet ikke ønsket å utvide de nye bydelsstyrenes fullmakter utover det som mange har beskrevet som grunnlag for et nytt "Supperåd".

På julemøtet fikk også tre medlemmer hedersplakett for 40 års medlemskap.

Turid Visnes, Alfred J. Knag. og Vegard Hansen har nedlagt en betydelig innsats for arbeiderbevegelsen på ulike sektorer gjennom årene.

Klikk her for å se nærbilde av utmerkelsen.

Berit Johannessen fikk også velfortjent takk for innsatsen først i Søndre Bergen- og seinere i Årstad Arbeidersamfunn.

På møtet ble det også minnet om lagets kommende årsmøte med saksliste etter vedtektene og tilhørende frister.

Her er lenker til ny utgave av lagsfolder.

(side 1) (side 2)


FOLKEMØTE OM BARN OG UNGES OPPVEKSTVILKÅR I ÅRSTAD BYDEL

Årstad Arbeidersamfunn hadde invitert til åpent møte på Ny-Krohnborg skole i november 2006.

Rektor Berit S. Karlsen ønsket velkommen til møteledelse og panel fra de politiske partiene

Se videoklipp fra åpningen her

Kveldens møteleder A. Jerad, som er sekretær i Arbeidersamfunnet, takket for velkomsten og overlot ordet til paneldeltakerne.

Se videoklipp fra dette her

Omlag 30 persomer hadde funnet veien til møtet., bl.a. ungdommer fra Møhlenpris.

Flere fra Arbeiderpartiets fylkesting - og bystyregruppe var også på møtet.

De rød/grønne kameratene i panelet, Pål H. Thorsen (Arbeiderpartiet), Oddny Miljeteig (SV), og Ove S. Bjørndal (SP) fremhevet de faktiske forholdene i bydelen med levekårs- problemer og behov for konkrete tiltak.

Det ble understreket at når kommuneøkonomien var bedret måtte det satses mer på vedlikehold av skole og kommunale bygg.

Geir Bjelland, Løvstakken nærpoliti, fremhevet kontakten med de unge i området ved besøk på skolen og patruljering.

Andre områder i bydelen har mistet lokal polititjeneste og det var et sterkt ønske fra salen om å få denne tjenesten tilbake på Landås.

Mange barn og unge føler seg utrygge på skoleveien til Slettebakken.

På Løvstakksiden har Barnetråkk-rapporten vist at nærmiljøet trenger kraftig opp- rustning om det ikke skal oppleves som mørkt og skittent.

Trafikk-problemene ble også tatt opp i et innlegg fra salen som vises på videoklipp her.

Fra byrådspartiene med støttespillere på høyre hånd ser vi Petter K. Tvedt (Frp), Hans C. Tveit (V), og Wenche Hystad (H).

Disse fikk flengende kritikk for skjenkepolitikk med fri flyt i sentrum og skattelette foran nødvendige tiltak i nærmiljøet.

Fra høyresiden hadde man store forventninger til et mulig nærmiljøanlegg og lengre åpningstid for skolen.

Møteleder Jerad lovet nytt møte om byutvikling og fikk ros for god debattledelse.


EN KAMERAT ER BORTE

Fra unge år i AUF til seinere år i Søndre- og Årstad Arbeidersamfunn, var Jan Reidar en god tillitsvalgt som utførte de oppgaver bevegelsen påla ham.

Vi ser ham her smilende mellom partifeller på møte i Søndre bydel.

Representanter for Årstad Arbeidersamfunn, abergen og de unge slekter hadde i helgen en kort makering ved graven, der det røde lyset ble tent før mørkets frambrudd.

I unge år med organisasjonsaktivitet satt Jan Reidar også pris på båt-turer på Nordåsen og tilgrensende områder.

Vi er mange med fine minner om en god kamerat som førte videre det beste i arbeiderbevegelsens tradisjoner.

Tor Visnes, leder for Bergen Arbeider- ungdomslag da Jan Reidar sluttet seg til arbeiderbevegelsen sier følgende om ham:

"Jan Reidar Jacobsen kom med i Bergen Arbeiderungdomslag under en vervekampanje i 1966.

Undertegnede skrev ham inn som medlem og fikk umiddelbart en klar forståelse av at Jan Reidar hadde en sterk ideologisk motivasjon for å gå inn i partiets ungdomsorganisasjon. Denne motivasjonen holdt seg levende og var grunnlaget for at Jan Reidar raskt tok på seg verv og oppgaver i lagets politiske virksomhet.

Den politiske virksomheten videreførte han i partiet, helt frem til sin død sommeren 2006. Han var en av dem man alltid kunne regne med når ulike oppgaver skulle gjennomføres. Når han nå er borte merkes det i lokallaget.

Som en god kamerat blir han savent av alle. Vi lyser fred over Jan Reidar Jacobsens minne."

Tor Visnes


TRIVELIG SOMMERMØTE I ÅRSTAD

Mandag 29.mai samlet medlemmer seg til sommermøte i Nymark Grandahus.

Lederen i kommunepartiet Jarl Høva og nye medlemmer ble ønsket spesielt velkommen, sammen med kveldens innleder.

Pål Thorsen ble fikk ordet av leder Inger Warberg og innledet om skolebruksplanen og utvikling av en del forhold av betydning for levekårene i bydelen.

Se klipp fra innledningen her

Pål Thorsen understreket spesielt viktigheten av at Årstad Arbeidersamfunn tar aktivt del i program- arbeidet for neste kommunevalgperiode.

Møtet samlet også deltakere som hadde omfattende kjennskap til bydelen, både gjennom planarbeid og innsats i lokale organisasjoner.

Styret vil videreføre arbeidet med sakene som var oppe i debatten.


Hør Pål Thorsen innlede til debatt på møte i grendahuset.(skolebruksplan-oppvekstvilkår)

Lagssaker - nominasjon

Les hele invitasjonen her

Mandag 3.april 2006 var det medlemsmøte i "Det sosiale hjørnet".

Anne Gine Hestetun innledet til debatt om byutvikling i Årstad. Aktuelle tema var lokaldemokrati/nærmiljøutvalg, byutvikling langs lokalbanesporet/fortetting og kommende planer.

Se videoklipp fra innledningen her


Årsmøte tirsdag 23/1 kl. 19.30

Den 23. januar kl. 19.30, avholdt Årstad arbeidersamfunn årsmøte i møtelokalene i Johans Hjorts vei.

Dagsorden:

1. valg av dirigent og sekretær

2. årsberetning

3. regnskap 2004

4. innkomne forslag

5. valg

1. Valg av dirigent og sekretær: Olga Johannesen ble valgt til dirigent, Inger Karin Warberg ble valgt til sekretær.

2. Årsberetning: Styrets forslag til årsberetning ble lagt frem.

Den fremlagte årsberetning ble enstemmig godkjent.

3. Regnskap Regnskapet for 2005 ble fremlagt og redegjort for av kasserer. Regnskapet er revidert og godkjent av lagets revisor. Regnskapet gjenspeiler at aktivitetsnivået har vært lavere enn planlagt. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

4. Innkomne forslag:

Frank Mikkelsen la på vegne av styret frem følgende forslag til uttalelse:

Kriminalitet

Nærmiljøtiltak

Livsløpsboliger

Forslaget ble enstemmig vedtatt med mindre endringer.


Utdeling av merker.

Gullmerke til Torbjørn Nielsen, aktiv i AUF, Søndre Bergen Arbeidersamfunn og Årstad Arbeidersamfunn, offentlige verv bl.a. innen eldresektoren.

Gullmerke til Håkon Mikkelsen, med langvarig partimedlemskap, leder i Søndre Bergen Arbeidersamfunn, tidligere arbeidet ved BMV-Solheimsviken.

Sønnen, Frank Mikkelsen. mottok merke for Håkon Mikkelsen.

Følgende ble valgt:

Leder: Inger Karin Warberg, Ikke på valg

Nestleder: Frank Mikkelsen, 2 år

Sekretær: Abdelmajid Jerad

Kasserer: Svein Bolstad

Studieleder: Olga Johannesen

Styremedlem : Einar Naustdal Styremedlem: Vegard Hansen Styremedlem/ webredaktør: Einar Fredriksen

Varamedlem: Pål Thorsen Varamedlem: AUF-leder Årstad

Arbeidsplan 2006:

Årsmøtet ber styret utarbeide forslag til plan for 2006 med bl.a følgende innhold:

·helgekurs for medlemmer med rimelig egenandel for gjennomgang av aktuelle lokalpolitiske saker og program. herunder lokaldemokrati, fattigdoms- og by/bydelsutvikling.

-arbeidsgrupper omkring aktuelle tema for nye medlemmer på saker som kan videreføres gjennom partiorganisasjonen.

·utarbeidelse av revidert budsjettforslag der aktuelle tiltak innarbeides.

Styret har fullmakt til å utarbeide forslag i samsvar med dette til årsmøte, rep.skap, partistyre eller andre organer som kan bidra til tiltak.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.


Glimt fra årets julemøte onsdag 7.desember kl. 19.30

På lagets julemøte var det i år medlemmer av både bystyregruppen, fylkestingsgruppen, og fra partistyret.

Etter en kort hilsen, kunne lederen av Arbeiderpartiet i Bergen gå over til merkeutdeling for langvarig medlemskap.

Det var også flere nye medlemmer tilstede.

Klikk her for lenke til møteinnkalling.

Einar Naustdal fikk gullmerke for langvarig medlemskap.

Spesielt ble hans arbeid for utviklingen på Landås fremhevet, både innenfor Søndre Bergen Arbeidersamfunn og i lokale folkevalgte organer.

Svein Bolstad fikk også hedersmerke for årelang innsats i arbeiderbevegelsen, bl.a. tilbake til 1965 da han kom med i AUF.

Det kan fremheves at han har hatt en rekke verv gjennom årene, både i folkevalgte organer og arbeiderbevegelsens organisasjoner.

Vi ser her Naustdal i aktivitet på julemøtet, der han som vanlig hadde gjort stor innsats for organisering av et mangfoldig lotteri.

Loddene var rimelige, gevinstene mange og de fleste kunne dra fra møtet med en liten ting som minne fra en trivelig kveld.

Lederen av laget fortjener takk for godt organisert møte med smørbrød, kaffe, brus og kake, som det høver seg i et lag i en gammel arbeiderbydel.


Ny folder-side om Årstad Arbeidersamfunn finner du her.

Årstad Arbeidersamfunn har på nytt tatt opp utviklingen av levekår i bydelen og startet klagesak. Grunnen til dette er at gamle ulikheter har forsterket seg i de seinere år.

Se utdrag av klage her.


Valgkampen 2005 i vår bydel var som vanlig en blanding av møter og ute-aktiviteter.

Til venstre ser vi folk på stand på Wergeland.

Vi hadde valgvinden i ryggen og stemningen var god.

Se video-klipp fra Wergeland her.

Her er to av lagets medlemmer som i mange år har tatt stort ansvar for at ting skal være på plass under valgkampen.
Laget hadde som vanlig også folk på plass utenfor Mega på Danmarksplass lørdag før valget.

Stemningen i dette kjerneområdet for arbeiderbevegelsen tydet på regjeringsskifte.

Både i parti og fagbevegelse ble det rød-grønne alternativet fremhevet med styrke. Se video her


Ovenfor valgkamp-standen på Danmarksplass ligger gamle Solheim transformatorstasjon.

Sabotasjeaksjonen mot denne og andre mål i bydelen utløste portforbud i Bergen høsten 1944.

Les mer om den aktive motstanden mot okkupasjon i julenummeret av alagsposten, som ventes på nett omlag 20.desember


Her ser vi et lett nedsarvet buss-skur av betong- typen, som Reklamedass-kameratene i Bergen bystyre ville friske opp med reklame-kroner.

Styret i Årstad Arbeidersamfunn mente at reklame på skur og plasser ikke var til forskjønnelse av byen.

Vi rådet Arbeiderpartiet i Bergen til å gå mot avtalen i Bystyret.

Bystyregruppen snudde etter et Representantskapsmøte og det samme gjorde også Bystyret.

Gamle Landås-beboere har blitt glad i betongen som beskyttet oss under oppveksten og noen har også tatt ansvar for betong på fellesområder.

Vi ser her skuret ved banen på Slettebakken, som har blitt malt av Miljøutvalget i det lokale borettslaget.

Når folk, barn og ungdom, i området har selv har tatt ansvar for maling kommer det skjelden ytterligere utsmykking av skuret.

Årstad kommer tilbake med årsmøteforslag om tiltak som kan gi kultur- og miljø forbedring i bydelene.

Skuret ved snuplassen(Gryten) på Slettebakken har også fått en kulturell regnbue som burde vise veien for Reklamedass-kameratene i Rådhuset.

Det finnes mange oppgaver i byen som kunne løses med utgangspunkt folklige organisasjoner og ekstraordinære arbeidsplasser med tariff- lønn med offentlig støtte.

Langtidsledige vil være bedre tjent med slike tilbud enn "steiner for brød"(arbeid for trygd) der en vanskelig kan fagorganisere seg.


VALGKAMP-PLANLEGGING I GANG FOR 2005

Som vanlig i valgår deltar representanter fra kommunepartiet på møter med styremedlemmer i lokallagene i bydelene.

Vi ser her Høva fra valgkamputvalget på møte med lagene sør i Bergen.

Denne gangen ble Nesttun brukt som møteplass.

Vi ser her representantene for Årstad Arbeidersamfunn som ivrig følger med på lysbilde- fremvisningen om valgkampen.

Det enkelte lokallag skal utarbeide mer detaljerte planer innenfor de sentrale rammene.

Vi ser her representanter for lag i Fana.

Lagene skal forøvrig endre organisasjonsstrukturen noe i tiden frem mot Stortingsvalget høsten 2005.


FREDELIG ÅRSMØTE I ÅRSTAD ARBEIDERSAMFUNN

Lagets årsmøte ble holdt tirsdag 18.januar 2005 i det sosiale hjørnet på Landås.

Møteleder ble Einar Naustdal, som også muntlig refererte det som var av forslag og innstillinger til møtet.

Det ble gjenvalg av de fleste i styret.

Årsmøtet gav det nye styret fullmakt til å utarbeide budsjett for 2005.

Lederen av Arbeiderpartiet i Bergen hadde også tatt turen innom og orienterte om arbeid og planer for 2005.

Etter at den formelle delen av årsmøtet var avviklet ble det en kort diskusjon om mulige planer for Danmarksplass og idrettsanlegget i området.

Forslaget innebærer bygging av boliger på dagens tribuneområde.

Det kan også innebære en vei over den nye kunstgressmatten.

Saken taes opp på nytt møte i laget.

Andre utsatte saker fra årsmøtet følger nedenfor:

"Når endelig oversikt over medlemstallet for 2004 foreligger, vil det bli klart hvor mange representanter laget vil få i representantskapet.

Laget velger deretter nye representanter samt vararepresentanter på første ordinære lagsmøte.

Valgkomite: Årsmøtet gav fullmakt til første ordinære lagsmøte å velge ny valgkomite. Styret innstiller."


TRIVELIG JULEMØTE I ÅRSTAD - 2004 

 Årstad Arbeidersamfunn hadde invitert til julemøte onsdag 8.desember kl 19.30.

Kopi av innkalling finner du her:

Som vanlig kunne man by på kort innledningstale, jule- snitter, kake og lotteri.

Lagsmedlemmene var glad for at Vegard var på beina etter sykehusopphold og kunne delta på møtet.

Han har nylig fylt 70 år og ble gratulert med blomster.

Lagsavisen har tidligere dekket hans innsats under valgkampen.

Lenke til dette finner du her.

Lederen for Årstad Arbeider samfunn gjennomgikk politiske saker som laget hadde tatt opp i 2004, bl.a. Nymark-området.

Se video fra dette her .

Det ble også understreket at utviklingen av Løvstakksiden måtte prioriteres til neste år.

Her er videoklipp om dette.

Laget kommer med ny møteplan for 2005 i januar.


MEDLEMSMØTE I ÅRSTAD ONSDAG  3/11-04

Laget hadde medlemsmøte på Slettebakken onsdag kl.19.30

Vi ser her tre av medlemmene med studiehefte fra AP om kveldens tema "Pensjons- reformen".

På møtet ble det også informert om mulige planer for utbygging på Nymark.

Innleder for kveldens hovedtema var Olga Johannessen, som selv har gått av med pensjon fra Fylkeskommunen.

Hør lydklipp fra innledning her.

Deltakerne fikk god bakgrunns- informasjon fra arbeidet med forberedelse av mulige pensjons- reformer, som både kunne ha betydning for tjenestepensjoner og ytelser fra Folketrygden.

Et sentralt tema i debatten var hvilke kostnader et uendret pensjonssystem ville medføre for kommende generasjoner når levealderen øker.

Kortere opptjeningstid for pensjon grunnet lengre studier og førtidspensjonering er også forhold som har stor betydning for finansiering av Folketrygden.


ÅPENT MØTE I ÅRSTAD ARBEIDERSAMFUNN: -PANEL FOR DEBATT MED FOLK PÅ NYMARK ONSDAG 29/9-04

Leder i Årstad Arbeidersamfunn ønsker deltakerne velkommen til debatt:

Mange medlemmer i Årstad Arbeidersamfunn bli mildt sagt forbauset over endret plassering av 50-meters basseng.

Laget hadde fått samlet et stort panel og fullsatt sal med beboere fra Nymarks- område.

Formålet med dette var å få belyst planer og konse- kvenser, samt luftet mulige alternativ.

Klikk her for lydklipp.

Anne-Grete Strøm-Erichsen, som leder bystyrets komite for byutvikling, åpnet møte med å redegjøre for bakgrunnen for saken.

Hun minnet om at Bystyret flere ganger har gjort vedtak om plassering av 50-meters basseng på Nygårdstangen.

Det som imidlertid endret saken var en ny finansieringsplan, der bl.a. Høyskolen medvirket.

Dette førte til at man nå ville gå inn for en plassering som åpnet for at flere kunne bruke samme svømmeanlegg.

Når økonomien ikke åpnet for den ønskede plasseringen, var det viktig at tiltak for bevaring av kvaliteter i boligområdet på Nymark ble diskutert.

Dette omfattet spesielt trafikkproblemer i et område som fra tidligere hadde fått ekstrabelastning grunnet utbygging av andre idrettsanlegg, bl.a. Brann Stadion.

Det fremgår av plansjen til høyre at det i dag finnes en rekke idrettsbaner i området.

Det har vært tenkt en plassering av svømme- anlegget på banen i senter av plansjen.

Dette vil utløse krav om erstatningsbane for Nymark, samt nytt parkeringsanlegg.

KORT FORTALT AV PANELDELTAKERNE:

Byråd Lisbeth Iversen åpnet med å si at hun var på møte bl.a. for å lytte til innspill fra beboerne i området.

Hun minnet om reguleringsplan- prosessen, som også inneholder gjennomgang av parkerings- forhold, trygge lekeplasser og grøntområder.

Kommunens planavdeling vil arbeide videre med disse spørsmålene, og velforeninger m.f. vil kunne komme med innspill under planarbeidet.

Kommunalråden viste ellers til innledning fra representant fra planavdelingen.

Plankoordinator Mette Svanes fra Bergen kommune orienterte om at det finnes en godkjent kommunedelplan for området.

Denne legger sterke føringer på utviklingen i område, bl.a. når det gjelder grøntområder og boliger.

Det er også en godkjent regulerings- plan for Brann Stadion, med tilhørende trafikksikringstiltak.

Videre pågår det planarbeid for lokalisering av Høyskolen på Kronstad tomten og for Bybanen.

Planarbeidet for Høyskole- tomten ventes fremlagt til høring i januar/februar 2005, og forutsatter at Bybanen skal være sentral for avvikling av trafikk til området.

Direktøren for Høyskolen, Nils Mæhle, redegjorde for planer og behov for basseng i tilknytning til bl.a. opplæring av studenter.

Han var også åpen for diskusjon omkring støtte til lokalmiljøtiltak

ANDRE AKTØRER I OMRÅDET

Steinar Jensen fra Stor- Bergen Boligbyggelag orienterte om lagets medvirkning til drift av idrettsanlegg m.v.

De var også inne på eiersiden i Brann Stadion og håpet å kunne medvirke til en god dialog om tiltak som kunne bedre miljøet.

Han viste til at bolig- kooperasjonen var en seriøs aktør på utvikling av tjenlige løsninger i lokal- miljøet.

I de seinere årene har det vært flere innspill omkring nyetablering av en byarena som fremtidig bane for Brann.

Bjørn Dahl, direktør i Brann ASA, fremhevet imidlertid at sportsklubben nå ønsket å bli i sine nåværende lokaler og arbeide for et best mulig forhold til lokalmiljøet.

I debatten ble det vist til at tidligere ledelse i Brann ikke akkurat hadde oppført seg i samsvar med et slikt mål i forhold til velforening m.v. under planarbeid.

Direktøren håpet imidlertid at dette var en tilbaklagt fase og håpet på videre samarbeid.

I debatten kom det også frem opplysninger om at beboerne følte seg lurt.

Spesielt i forhold til konkret oppfølging av tiltak for utbedring av boligområdet.

Det ble også reist spørsmål om flytting av bassenget til nordre del av Kronstad- tomten.

KART OG OVERSIKTSBILDER - KRONSTAD

På møtet kom det frem opplysninger om at grunnen under opprinnelig forslag til basseng- plassering kunne være vanskelig å klargjøre.

Dette hadde sammenheng med at fyllmassen besto av komponenter som i dag betraktes som problemavfall.

Det ble foreslått flytting av svømmeanlegget til et område på Kronstad-tomten som eies av Statsbygg .

Dette forslaget gir en plassering nærmere hovedvei og bybanestopp, og vil heller ikke utløse krav om opparbeiding av erstatningsbane for Nymark.

Kostnadsmessig kunne denne plasseringen samlet sett bli ganske lik opprinnelig forslag om plassering.

For Høgskolen vil en slik plassering av bassenget kunne bli en fordel når det gjalt nærhet til øvrige undervisningslokaler.

Ny plassering vil også måtte tilpasses reguleringsplan for gamle og nye bygninger på Kronstad. (klikk her for bilde)MEDLEMSMØTE OM STYRING AV BYDELEN

Lagets sommermøte var i sin helhet viet bydelens videre skjebne etter endret styringsstruktur.

Byrådet har endret organisasjonen slik at de enkelte tjenester ikke lenger skal styres og samordnes lokalt, men gjennom kommunen sentralt.

Dette betyr at det i 2.halvår 2004 vil skje en rekke endringer i den desentraliserte strukturen som har vært bygget opp over flere år.

Ågot Himle, som har vært bydelsdirektør, går over i stilling som seniorrådgiver i Byråds-avdelingen. (Se klipp fra Årstadposten nr 6-2004)

Bydelsstyrene er pt. fjernet som som lokale politiske organ.

Byrådet har fått detaljansvar som i andre større byer fortsatt er plassert hos bydelene. Klikk her for lydklipp.

Denne utviklingen skjer samtidig som statlige etater gjør forsøk med samordnet desentralisering av tilbud i bydelene i Bergen.

Dersom bystyret ikke lager en mer demokratisk styringsstruktur, vil lokal samordning av tjenester snart bli glemt i bydelsutviklingen.

Dette styrker ikke kampen mot fattigdom som har vært viktig i Årstad.


MEDLEMSMØTE BL.A. OM FRIDALEN SKOLE

Gjennom mange budsjettår har brukerne av Fridalen skole hatt forventninger om rimelig vedlikehold av bygningene.

Byrådet brydde seg ikke særlig med dette, og foreslo at skolen skulle nedlegges for å spare penger.

Laget har over lengre tid vært opptatt av at skolen både skulle kunne vedlikeholdes og brukes til beste for barn og unge i bydelen.

Skolestrukturen skal nå behandles i bystyret.

Under åpningen av medlemsmøte kunne lederen ønske velkommen til en rekke deltakere fra foreldregruppen ved Fridalen skole.

Bygget kunne etter deres vurdering pusses opp for mindre beløp enn det som det borgerlige byrådet hadde brukt som nedleggingsargument.

På slutten av møtet fikk kveldens innleder takk for tilstedeværelsen

Det var enighet om at det ikke var en oppgave for Arbeider- partiet å rasere større skolemiljø i arbeiderbydeler.

Det er grunn til å tro at flere vil måtte dele den oppfatningen i tiden fremover.

Se Fridalen-lenke her.


GOD DEBATT PÅ ÅRSMØTET I ÅRSTAD ARBEIDERSAMFUNN 2004

Leder Svein Bolstad ønsket velkommen til lagets årsmøte- forhandlinger i lokalene på Slettebakken.

Som vedlegg til beretningen var det i år trykket opp utdrag fra lagets internettsider som viste deler av virksomheten.

Klikk her for utdrag av åpningen.

Tidligere leder for Bydelsstyret ble valgt som møteleder og orienterte også om arbeidet i gruppen i perioden. Planarbeid for Løvstakk- siden og Puddefjorden har vært viktige oppgaver for bydelen.

Se utdrag av planarbeid og vurderinger her og i a-lagsposten.

Deler av orienteringen høres her.

Den nyvalgte lederen, Inger Karin Warberg, takket Svein Bolstad for innsats og godt samarbeid i styret.

I avslutningstalen ble det under- streket at laget måtte videreføre og forsterke arbeidet med å være talerør for bydelens innbyggere.

Hør utdrag av talen her.
ÅRSTAD ARBEIDERSAMFUNN

Julemøte onsdag 3/12

Medlemsmøte 5/11-03

Medlemsmøte 18/8-03

Medlemsmøte 20/5

Medlemsmøte 1/4-03

Årsmøte 2003

Valgkampstart 2003

MØTEPLAN-AKTIVITERER

Folkemøte Nymark 29/9-04

Medlemsmøte 16/6-04

Medlemsmøte 30/3-04

Årsmøte 21.januar kl 19.30 på Landås


Åpent møte om utfordringene i Årstad Bydel 2002
Julemøte i Årstad Arbeidersamfunn 2002
Glimt fra medlemsmøter høsten 2002
Markeringer 2002
Fra Bydelsstyregruppen 2002
75-Års jubileum 2002
Samling av arbeidersamfunn 2002
Felles medlemsmøte på Ulriken skole

Klikk her for å gå tilbake til @-lagsposten.


JULEMØTE -ÅRSTAD ARBEIDERSAMFUNN 2003

Onsdag 3.desember var det tradisjonelt julemøte i Nymark Grendahus.

Innleder var Eirik Aarek fra partiets organisasjons- utvalg, som tok for seg en del utfordringer i tiden fremover.

Han presiserte at vurderingen av situasjonen og mulige tiltak skulle diskuteres på flere nivå før endelig vedtak.

Klikk her for utdrag av innledning

Etter innledning og debatt var det servering og hyggelig samvær for partikamerater.

Det har vært vanlig å bruke lokalene på Nymark til sommer- og julemøter, slik at minst to av lagets faste møter holdes i denne delen av Årstad.

Julemøte har også en utlodning med fine gevinster og lodd for en billig penge.

En annen del av arbeiderkulturen som holdes i hevd i laget, er sangen.

Etter at bystyret avdemokratiserte styrings- strukturen for bydelen, hadde mange partimedlemmer behov for sang som kunne minne om grunnlaget for bevegelsens innsats og mål.

Vi har ikke plass til alle versene her, men et lite utdrag kan høres ved å klikke her.

Lagsleder avsluttet møtet med ønske om en fredelig høytid for alle medlemmer og et godt nytt år med aktiv innsats.


RESULTATET AV VALGKAMPEN

På medlemsmøte onsdag 5/11 samlet Årstad arbeidersamfunn seg til debatt om valget med Terje Onstad som innleder.

Hør åpning av innledning her.

Deltakerne fikk et godt informasjonsgrunnlag for debatt, bl.a. om bakgrunnen for KRFs snuoperasjon i byrådsspørsmålet.

I debatten forøvrig var det uenighet omkring standpunkt til videre byregjering som styringsform i Bergen.

Det var også store forventninger til fullmakter for nye bydelsstyrer, og en "supperådsmodell" vil ikke bli godt mottatt.

En av de klare konklusjonene fra møtet var at "kjøkken- reformen" ble en svært dårlig sak for partiet.

Videre var det enighet om at det nå må jobbes fram en alternativ politikk til det nye høyre- byrådet.

Hør avslutning fra innlederen her.


MEDLEMSMØTE OM VALGKAMP - PLANLEGGING

Det var medlemsmøte om valgkampen mandag 18. august kl. 19,30 i Johan Hjorts vei 48, i "Det sosiale hjørnet"

Styret og medlemmene drøftet planene for valgkampen i Årstad bydel og så på det som var tilgjengelig for utdeling under valgkampen.

Etter redegjørelse for de byomfattende planene, var tiden kommet for lokal samordning av stands og fellesmøter.

Det var enighet om å prioritere stands og markeringer både på Danmarks- plass og Sletten, samt utdeling av løpesedler og program på dørene så langt en hadde kapasitet til dette.

Fra partikontoret var det trykket opp både byomfattende program og lokale foldere.

De lokale folderne hadde både bilde og presentasjon av saker, men enkelte savnet en bedre presentasjon av mulige tiltak for eldre i bydelen.


MARKERING PÅ DANMARKSPLASS

Årstad arbeidersamfunn har gjennom mange år markert valgkampstart med stands utenfor forbrukersamvirket sin butikk.

Klikk her for video fra Danmarks- plass.

Lokalt var aktiviteten i god gang.

Valgkampen ble imidlertid også i stor grad ført fra kommunepartiet sin side, og man hadde vansker med å møte ordførerprofilen fra høyre-siden.

Arbeiderpartiets fremste kandidat ble markedsført som byrådsleder, og det var ikke så festlig i forhold til en mest mulig avpolitisert ordførerkandidat.

Lokale kamerater var imidlertid ved godt mot og spredde partiets budskap med et smil.

Mye informasjon var tilgjengelig for lokale velgere, både på fylkes- by- og bydelsnivå.

Det var også ballonger og sukkertøy med partilogo til utdeling, men de som satte mest pris på dette hadde ikke stemmerett.


GOD STEMNING PÅ SLETTEN

Det andre samlingspunktet for aktivitet i bydelen var også godt besøkt.

Klikk her for video fra Sletten

Her var aktivister og vaktplaner på plass og forbipasserende merket seg seg at Arbeiderpartiet hadde prioritert aktivitet i bydelen.

Landås og Slettebakken har gjennom mange år hatt en alderssammensetning med et flertall av eldre, som også med årene blir pleietrengende.

Nå er det heldigvis noen år til aktivistene som er på plass her kommer i denne gruppen, men det er viktig å lytte til innspill fra velgerne en møter på stands.

Årstad Arbeidersamfunn har på mange måter en medlems- sammensetning som gjenspeiler det bymiljøet der virksomheten foregår.

Folk er ikke redde for å ta kontakt.

Her får en av våre mest aktive valgkamparbeidere et innspill på veien.


STORE OG SMÅ VAR I AKTIVITET

Partiet i Årstad bydel favner både småbarnsforeldre med aktive juniormedlemmer og pensjonister.

I tidligere valgkamper kunne det ofte være en sur og ensom jobb å holde skansen på stands.

Denne valgkampen ble heldigvis ikke slik. Et av våre medlemmer gjorde en kjempeinnsats med frakt til og fra møteplassene med både løpesedler og utstyr.

Bevegelsen er også glad for at bilen hadde riktig farge.

Når den røde bilen dukket opp på stands med kaffe og utstyr var takknemligheten stor hos aktivistene.

Valgkamp og stemning var preget av god organisering og ikke minst en meget god innsats fra våre venner på bildet.


VEIEN VIDERE FOR BYDELEN

Det er enighet om at det i 4-årsperioden har vært gjort et godt arbeid med grunnlaget for en bedre bydelsutvikling.

Etater som periodevis har har stor avstand har kommet nær hverandre gjennom kommunale tiltak.

Det er et tankekors at det tidligere byrådet avviklet det eneste politiske nivået som hadde mulighet for innflytelse på lokale samarbeidsprosesser.

Vi tror heller ikke at det nye byrådet er særlig opptatt av ve og vel for befolkningen på Løvstakksiden og hvordan de blir møtt av ulike etater.

Siste dag på stands før valget ble den røde rosen delt ut, og godt mottatt av folk i området.

Årstad Arbeidersamfunn var også her den eneste partiorganisasjonen som hadde synlig aktivitet lokalt i bydelen.

Valgresultatet lokalt ble bra.

Men selv om valgkampen lokalt var på skinner gikk det ikke helt godt på endestasjonen når man ser på resultatet for byen.

Fra folk på stands blir det meldt at våre egne velgere gav uttrykk for sterk misnøye med den såkalte "kjøkkenreformen" for eldre.

Lokalt ønsket også mange seg et krafttak for kollektivtrafikken, bl.a. med nedsatte priser mellom kl. 6 til 9 og 15 til 18.

Bybanen har ingen trygg fremtid med høyre.


SOMMERMØTE I ÅRSTAD

På medlemsmøte 20/5-03 innledet politisk sekretær Jan Kristoffer Mathiassen. Han har sin daglige arbeidsplass i Rådhuset og deltar i plan- legging av valgkampen for Arbeiderpartiet i Bergen

Hør deler av innledningen her

Under gjennomgang av den politiske situasjonen kom han inn på byrådets planer for bydelsstyrene i tiden fremover.

Planene vakte ikke entusiasme hos aktive partifeller i bydelen, som i de seinere år har hatt meget gode erfaringer med økt lokal medbestemmelse.

På møtet ble også planene for valgkampen diskutert, her under start på arbeidet i det lokale valgkamputvalget.

Årets valgkampinnspurt starter i august med stands- aksjoner og utdeling av trykk- saker i bydelen.

Sommermøtet holdes om mulig i friluft med enkel bevertning.

Vi ser her en lokal aktivist forberede seg til innsats med proletære pølser, samtidig som tilgjengelig valgflesk fikk et lengre opphold på møtegrillen.


GRUNDIG DISKUSJON OM STYRING -ØKENDE MOTSTAND MOT BY- PARLAMENTARISME I BERGEN

Leder i Bergen Arbeidersamfunn, Odd Rambøl innledet til debatt om styring av byen på medlemsmøte i Årstad Arbeidersamfunn tirsdag 1.april 2003.

På møtet var det flere medlemmer som hadde erfaring fra mange av de styringsformene som har vært benyttet i Bergen etter kommune- sammenslutningen på 70-tallet.

Det kom ikke frem noe som skulle tilsi at innføring av parlamentarisme og sentral byrådsstruktur hadde gjort det lettere for arbeiderbevegelsen å vinne frem med sine saker.

Høyresiden i Bergen har heller aldri forsont seg med utvidelse av demokratiet i bydelene.

Lokalt har bydelsreformen ført til større muligheter for samordning og forbedring av tilbudet til de som bor i Årstad bydel.

Klikk her for å høre utdrag av det som ble sagt på møtet.

På møtet ble det også overrakt bilder i forbindelse med kassererens 60-årsdag og orientert om aktuelle lagssaker.

Laget bruker flere lokaler i bydelen, og dette møtet samlet mange medlemmer i lokalene på Slettebakken. Møter holdes også på Danmarksplass og Nymark.

Neste medlemsmøte holdes tirsdag 20. mai kl 18.30 i Nymark grendahus.


VALGKAMPSTART ÅRSTAD 2003

Årstad Arbeidersamfunn inviterte til medlemsmøte onsdag 19.februar 03 med kommunevalgkamp som hovedtema.

Byrådslederen innledet til debatt om den politiske situasjonen Hør utdrag her

De organisatoriske planene for valgkampen ble også drøftet etter innledning fra Harald S.

Behovet for stands i bydelen ble også understreket.

I debatten på møtet ble det også understreket at planer for utvikling i bydelen måtte følges opp gjennom konkrete tiltak så snart som mulig. Les mer om dette her.


FRA ÅRSMØTET I ÅRSTAD ARBEIDERSAMFUNN

Fra årsmøtet tirsdag 14/1 med møteleder stående til venstre og gjennvalgt leder til høyre på bildet.


-her kommer forslag og vedtak på årsmøtet 2003:
STUDIERENTEN MÅ NED!

Statens lånekasse ble i sin tid opprettet for å gi alle i dette landet mulighet til å ta høyere utdanning, uavhengig av pappas lommebok. Arbeiderpartiet var drivkraften og forsvareren av denne banken, som i årevis hadde en rente som gjorde at arbeiderbarn ikke kvidde seg for å begynne å studere.

Slik fungerte det lenge, men utviklingen har gått i feil retning. Vi har i dag en markedsstyrt og usosial rente som gjør at mange kvir seg for å gå inn på årelange studier. Aller mest kvir barn seg fra familier med anstrengt økonomi. De velger heller kortere studier, i tillegg til å ta seg jobber til alle døgnets tider. De lengre studier er i dag praktisk talt forbeholdt barn av høyinntektsfamilier.

Arbeiderpartiet må snu denne utviklingen og føre lånekassen tilbake til det den var ment å være. Alle forsøk på avvikling eller privatisering av banken må avvises. Vi er ikke tjent med at studentene begynner i arbeidslivet med en skyhøy gjeld, samtidig som de ellers skal etablere seg.

Hvis det er politisk vilje til det, er dette mulig. Arbeiderpartiet bør vise denne viljen!


Energipolitisk uttalelse fra Årstad Arbeidersamfunn

Vinterens erfaringer når det gjelder strøm-forsyning og -priser, viser at Norge på dette felt har flere utfordringer.

Erfaringer så langt denne vinteren synes å vise at full markedsbasert omsetning av strøm, som Norge har hatt siden den nye energiloven ble vedtatt for vel 10 år siden, ikke er den best egnede fordelingsmekanisme når det gjelder fordeling av energi i et land som Norge.

Årstad Arbeidersamfunn vil foreslå at erfaringene vi har hatt denne vinteren med den nye energiloven, knyttet til markedsbasert omsetning av strøm, må få en kritisk gjennomgang.

Årstad Arbeidersamfunn vil peke på at andre styrings- og fordelingsmekanismer enn markedet, nøye må vurderes.

Det må gjeninnføres en styring av kraftomsetningen i landet, slik at alle kraftaktører pålegges å sikre reserver i magasinene, i stedenfor i for stor grad å selge kraft til utlandet, vurdert ut fra kortsiktige fortjenestemuligheter for enkeltaktører i markedet.

Det tidligere system med to tariffer, der man betalte en rimeligere tariff i husholdningene for forbruk opp til en viss grense, og deretter en dyrere tariff for forbruk ut over dette nivå, en ordning vi alle kjenner fra vår barndom, vil Årstad Arbeidersamfunn anbefale gjeninnført.

Samtidig viser erfaringene at Norge må gjøre flere tiltak for å øke egen kraftproduksjon. Fra å være i en situasjon der vi var fullt selvforsynt med landets samlede energibehov, har vi de seinere år vært en betydelig nettoimportør av kraft, ikke bare i tørr-år, men også i normalår. Dette er en ny situasjon, og energipolitikken må vurderes på ny, i lys av denne situasjonen.

Norge bør vurdere snarlig bygging av gasskraftverk, slik at vi også i eget land nyttiggjør oss den kraftressurs vi i dag bare eksporterer som råvare.

Miljøforholdene knyttet til gasskraftverk, må vurderes i forhold til de kraft-typer vi i dag reelt importerer fra utlandet, og ikke bare målt opp mot den rene vannkraften, som i dag ikke lenger alene sikrer landets kraftbehov.

Parallellt med at landet bør bygge ett eller flere gasskraftverk, bør vi intensivere forskning og utvikling for å redusere forurensning og øke energieffekten ved produksjon av gasskraft. Her bør Norges forskningsambisjoner, både fra det offentlige, og fra ulike private næringsaktører, økes betydelig.

Dette gjelder også utvikling av annen alternativ energi, som vindkraft, fjernvarme og varmepumper, som vi nå pga. landets import av forurensende kraft fra utlandet, bør gå inn for med en helt annen styrke enn hittil.

Samtidig krever dagens energipriser strakstiltak for denne vinteren.

Årstad Arbeidersamfunn vil slutte seg til de forslag som har vært reist, om en tre måneders fritak for moms og el-avgift for forbrukerne denne vinteren. Forslaget om å øke bostøtten, til de husstander som i dag får bostøtte, synes å være et treffsikkert tiltak, og det støttes. Dette er prinsipielt bedre tiltak, enn å henvise et større anntall av våre innbyggere å gå til sosialtjenesten med sin strømregning.


UTVIKLING AV TILTAK FOR BEDRING AV LEVEKÅR

Etter lagsmøte om levekår, arbeidsledighet og tiltak i Årstad bydel i 1999, synes utviklingen de siste tre årene å innebære følgende:

-antall mottakere av sosialhjelp etter SSBs statistikk øker

-arbeidsledigheten i Bergens-området er stigende

-SSBs levekårsindex for bydelen er sist satt til 7 på en index der Bærum har verdi 2, Ytrebygda verdi 3 og Bergen 6 i gjennomsnitt. Faktorene er bl.a. kriminalitet, ledighet og uførhet.

Etter tilbakemeldinger fra beboerorganisasjoner og bydelspolitiet på Løvstakksiden er det grunn til å tro at det innad i bydelen er store forskjeller i levevilkår, samt at problemene er økende.

Gjennom tiltaksplan for Løvstakksiden var det forhåpninger om at en bl.a. med statlig støtte skulle kunne forbedre levekårene i området. Til nå har denne planen ikke ført til tiltak som dekker målsettingen.

Imidlertid er det grunn til å tro at mange innbyggere våren 2003 vil få ytterligere svekket økonomi grunnet økte strømutgifter og liten mulighet for alternativ oppvarming.

Årstad bydel har i dag den største andelen av kommunens utleieboliger og disse er fordelt over hele bydelen. I denne situasjonen bør det derfor vurderes spesielle tiltak for bydelen når det gjelder sysselsetting, støtte til enøk-tiltak, og økonomiske virkemidler for å dempe virkningen av strømpris.

Dette arbeidet bør skje i nært samarbeid med beboerorganisasjonene i området og medvirke til utvikling av nettverk for presentasjon av muligheter og løsninger i området.

Dette kan finansieres i samarbeid mellom statlige og kommunale myndigheter og eksempelvis organisasjoner som BBB, BKK og andre som vil bidra til en konkret innsats for bedring av levekår.


Åpent møte om utfordringene i Årstad Bydel

 Onsdag 11. desember kl. 19.00 var representanter for en rekke frivillige lag og organisasjoner i bydelen samlet til møte.
 Bydelsstyret ønsket kontakt og innspill fra organisasjonene om hva som kan gjøres for å bedre oppvekst- og bomiljø på Løvstakken.
 En rekke av møtedeltakerne fra organisasjoner og offentlig sektor framhevet at det nå hastet med å få gjennomført konkrete tiltak som har vært behandlet i ulike organer. Bydelsstyret vil fortsette arbeidet med gjennomføring og videreutvikling av planene.


Julemøte i Årstad Arbeidersamfunn 2002

Klikk på bildet til venstre for å se og høre utdrag fra Naustdal sin tale.

Lurer du på hvem Alma Bendiksen var, klikk her.

Her finner du lenke til Einar Naustdals innledning på møtet. Klikk på bildet til venstre for å se og høre utdrag fra sang på møtet.
 Vi ser her tre medlemmer av Arbeidersamfunnet med bakgrunn i ulike deler av bydelen og lokalt organisasjonsarbeid.


Klikk på bildet til venstre for å se og høre utdrag fra Odd Torps takketale.
Her finner du lenke til Odd Torps takketale på møtet.
 Her ser vi to medlemmer med bakgrunn i AUF og fagbevegelse i hyggelig samtale på julemøtet.


Gamle og nye medlemmer hadde funnet frem til den trivelige andreetasjen i Nymark Grendahus. 
 Det har gjennom årene blitt en tradisjon med utlodning av fruktkurv på julemøtet, og deltakerne venter spent på trekning.
 Vi ser her et bord med oppdekning som understreker arbeider- bevegelsens gamle slagord om at partiets representanter bør være "enig og edru".


GLIMT FRA MEDLEMSMØTER HØSTEN 2002

Årstad Arbeidersamfunn har i år hatt som målsetting å holde ett medlemsmøte eller åpent møte per måned.

Vi ser her to aktivister som finner veien til de fleste møtene så sant de har muligheten til det.

Medlemsmøtene i laget behandler blandt annet forslag til Arbeiderpartiet i Bergen sin kommunevalgliste for 2003.

Listeforslaget behandles på flere medlemsmøter etter innstilling fra nominasjonskomite og styre.

For møtelederen kan denne prosessen være utfordrende, spesielt når mange av møtedeltakerne har sterke meninger om navn de mener bør være på listen, eller som de gjerne vil ha ut av listen.


Både sentrale og lokale tillitsvalgte har ofte forberedt seg i lang tid for å kunne fremme forslag om listeplasseringer som har mulighet til å bli vedtatt.
Årstad Arbeidersamfunn har også en åpen invitasjon til AUFere i bydelen om å delta på lagets møter.

Uten dette innslaget ville gjennomsnittsalderen for møtedeltakerne bli ganske høy.

Det har vært sagt at dersom medlemmene som er samlet til møte ikke har blitt enig om en sak etter tre voteringer, så tar man en sang.

Etter å ha sunget Samholdssangen tre ganger blir de fleste enig.

Referat fra medlemsmøte i Årstad Arbeidersamfunn, blandt annet med behandling av nominasjon til kommunevalget

Møtet fant sted i Motorhallen, tirsdag 26. november 2002, kl. 19.30 - 22.00

Møtet ble ledet av styrets leder Svein Bolstad

Dagsorden:

1. Innkalling Ingen merknader til innkallingen.

2. Lagssaker Møteopplegg våren 2003 Laget får låne lokaler gratis i Motorhallen, men lokalene kan muligens være vanskelig å finne for enkelte. Som alternativ ble foreslått lokaler i Slettebakken Borettslag, som kan leies for et rimelig beløp. Styret har dette i tankene ved senere møter. Eldre som har problemer med å komme til møtene, kan også hentes og bringes. Det bør gjøres oppmerksom på dette i innkallingene til medlemsmøter.

Mht. aktuelle tema/foredragsholdere for møtene kom det opp en rekke gode forslag, herunder: · ideologisk debatt, hvordan stake ut en ny kurs for partiet · debatt om medias rolle i samfunnsdebatten, mediehåndtering f.eks. med Olav Terje Bergo som foredragsholder · ny valgordning - Frank Aarebrot · planlegging av valgkampen

Forøvrig ble det hevdet at partiet bør unngå kontroversielle saker før valgkampen, og at det er viktig at medlemmene bruker media aktivt, ved f.eks. å skrive leserinnlegg også utenom valgkamptiden.

Viktig at laget synliggjør seg i forhold til andre lag/organisasjoner i bydelen, og gjerne søker samarbeid med dem i forskjellige saker.

Forslag a) Inkluderende arbeidsliv

Følgende forslag fra AU ble enstemmig vedtatt:

-Etter redegjørelse fra møte med fungerende byrådsleder er Årstad arbeidersamfunn kjent med at det planlegges tiltak for bedre oppfølging av kommunens medvirkning for å nå målsetting om et mer inkluderende arbeidsliv.

Det må utarbeides konkrete planer om tiltak i samsvar med kommuneplan og lokale vedtak med målsetting om bedret tilbud om kvalifisering og arbeid for yrkeshemmede og langtids-ledige i bydelsen.

Bydeler, kommuner, fylkeskommuner og virksomheter der arbeiderpartiets tillitsvalgte har innflytelse på personal og arbeidsmarkedspolitikken må gå foran med et godt eksempel . Dette inkluderer også arbeid for tilslutning til eksisterende rammeavtaler om inkluderende arbeidsliv, spesielt med vekt på målsetting om bedret tilbud for store grupper som står utenfor arbeidslivet.

b) Morgensolsaken

Følgende forslag fra AU ble enstemmig vedtatt:

- Medlemsmøte i Årstad Arbeidersamfunn er kjent med at det har vært rettet en henvendelse til partistyret angående "Morgensolsaken".

Det er beklagelig at henvendelsen enda ikke er besvart, og styret anmodes om å treffe de nødvendige tiltak for behandling av saken.

3. Julemøte Det ble minnet om julemøte 4. desember kl. 19.30 i Nymark Grendahus. Flere medlemmer meldte seg på. Medlemmer som ønsker å ”ta et tak” i forbindelse med arrangementet kan møte en halv time tidligere.

4. Årsmøte Årsmøte i Arbeiderpartiet i Bergen finner sted 8. februar 2003. Det er lagenes representanter til representantskapet som er delegater til årsmøtet. Viktig at disse møter, evt. sørger for at varamedlemmer møter.

Årsmøter i lagene må avholdes senest tre uker før dette. Årsmøte i Årstad Arbeidersamfunn ble berammet til tirsdag 14. januar 2003 kl. 19.30. Innkalling sendes til medlemmene.

Nominasjon Medlemmene hadde fått tilsendt valgkomiteens første listeforslag før møtet. I følge Ruth Brudvik fra valgkomiteen, er denne listen å regne som et høringsutkast til lagene. Borghild Lieng orienterte kort om de viktigste endringene i valgloven mht. bl.a. kumulering og stryking. Lagets forslag til kandidater på de 10 første plassene på listen er som følger:

1. Anne Grethe Strøm-Eriksen 2. Terje Onstad 3. Anne Gine Hestetun 4. Trond Tystad 5. Ruth Grung 6. Pål Thorsen 7. Heidi Havelin 8. Jan Kristoffer Mathiassen 9. Ruth Brudvik 10. Thor Brekkeflat

I tillegg til de som nominasjonskomiteen har foreslått som ukummulerte kandidater forelår vi:

Gunnhild W. Tyse Geir Dale Line May Turøy Eilert Jahn Lohne Egil Tonning Berit Johannessen Vegard Henrik Hansen Olga Johannessen

Kommunevalgprogram og Fylkesvalgprogram De medlemmene som har e-postadresse har fått tilsendt begge programforslagene. Borghild Lieng hadde følgende forlag til strekpunkter i kommunevagprogrammet:

-Arbeiderpartiet vil arbeide for jevnere fordeling av de kommunale utleieboligene i Bergen.

- Arbeiderpartiet vil arbeide for en videreføring av handlingsplan for Løvstakksiden.

- Arbeiderpartiet vil arbeide for å forbedre botilbudene for rumisbrukere i Bergen, jevnt fordelt mellom bydelene.

Alle forslagene ble enstemmig vedtatt.

Det kom ingen endringsforslag til fylkesvalgprogrammet.

Møtet ble hevet ca, kl. 22.

Bergen 26. november 2002

Astrid Holø (sekretær)


M A R K E R I N G E R  - 2 0 0 2

Alfred Johan Knag har feiret 70-års dag på østlandet.

Kamerater på Vest- landet ønsker ham velkommen tilbake til innsats i Bergens milde vinter


Fra Bydelsstyregruppen

Foran hvert møte i bydelsstyret samles lagets representanter til gjennomgang av sakslisten og mulige aktuelle saker som må reises på møtet.
Når det er mulig inviteres det også til fellesmøter mellom vår bydelsstyregruppe og styret i Årstad Arbeidersamfunn.
Lederen av bydelsstyregruppen må ofte bruke lang tid for å leite etter midler til gjennomføring av alle gode planforslag og vedtak som er fattet gjennom året.

Dersom byrådet atpåtil vedtar budsjettnedskjæringer i perioden, kan det bli ganske lang avstand mellom partiprogram og det en får gjennomført for innbyggerne i bydelen.


ÅRSTAD ARBEIDERSAMFUNN 75 ÅR VÅREN 2002

Gjennom årene har lagene i Årstad brukt varierende møtelokaler i bydelen.

Årstad Arbeidersamfunn har i lengre perioder brukt lokaler i Danmarksplass-området, gjerne i tilknytning til Forum kino.

Søndre Bergen Arbeidersamfunn hadde lenge møtelokaler på Strimmelen.

Felles for begge lag var at de under valgkampen også hadde andre midlertidige lokaler i bruk.

Etter lagene sluttet seg sammen har man vært enig om at de ordinære møtene med fordel kunne holdes lenger sør i bydelen.

Nymark Grendahus, som ligger like sør for Brann Stadion, er et godt alternativ for større møter med bevertning som gjerne holdes juni og desember.

For første gang kunne man i år ha utendørs møte for markering av lagets 75-års dag.

Arbeiderbevegelsen i Årstad kan spore sine røtter tilbake til 1908 da Årstad Social- demokratiske Parti ble stiftet og året etter da Årstad Socialistiske Ungdomsforening ble etablert.

Virksomheten ble reetablert 9.mai 1927 under navnet Årstad sosialistlag, og denne datoen regnes som stiftelsesdagen for det nåværende Årstad Arbeidersamfunn.

Sangen har alltid vært en sentral del av kulturen i arbeiderbevegelsen og ved å klikke her kan man høre arbeidersamfunnets medlemmer synge på 75-årsdagen.

Mange av lagets medlemmer har gjennom årene hatt framtredende verv i den lokale faglige og politiske arbeiderbevegelse.

Tema for møtevirksomheten og innlegg på møtene forteller mye om hva som er viktig for grunnplanet i bevegelsen i den aktuelle perioden.

Det er sterk oppslutning om behovet for en aktiv bydelspolitikk for å møte forslag om kutt i tilbud og tjenester til bydelens innbyggere.

Klikk her for utdrag av møteinnledningen fra partilagets fremste representant i Bydelsstyret.

Lagets medlemmer har vært opptatt av at det offentlige tilbudet til innbyggerne i bydelen skal bli best mulig og at en lokalt skal ha mulighet til å samordne etatenes tilbud.

Det har vært arbeidet meget godt med dette i Årstad etter innføring av bydelsreformen som gav større inflytelse til Bydelsstyret.

Imidlertid har det i en del kretser vært gjort framstøt for å reversere det lokale selvstyret.

Klikk her for å høre et kraftig innlegg mot dette.
SAMLING AV ARBEIDERSAMFUNN I ÅRSTAD

Søndre Bergen Arbeidersamfunn og Årstad Arbeidersamfunn har i en periode arbeidet for en sammenslåing av lagene innen Årstad bydel i 2002.

Stemningen var god da aktive partifeller kom sammen i møtelokale ved Bergenshallen. Her ble det gjort vedtak som danner grunnlag for videre felles lagsarbeid.

Den siste lederen i Årstad Arbeidersamfunn Åge Herskedal, redegjorde for det organisatoriske forarbeidet til samlingsmøtet.

Etter vedtak på medlemsmøter utarbeidet lagsstyrene forslag til årsmøter i begge lag.

Her var det full oppslutning om samling.

Den siste lederen av Søndre Bergen Arbeidersamfunn, Frank Mikkelsen, gjennomgår her innstillingene til møtet sammen med Åge Herskedal.

Ved åpningen av møtet ble det oppnevnt valgkomite som skulle gjennomgå forslag til valg etter vedtektene.

Som ventet ble det noe debatt omkring navnet på det nye laget. Underveis i prosessen hadde det i begge lag vært drøftet om arbeidersamfunns- betegnelsen skulle utgå etter en sammenslutning.

Et mulig nytt navn var "Abeiderpartiet i Årstad".

Etter votering på samlingsmøtet ble nytt navn Årstad Arbeidersamfunn. Dette er også navnet på fanen.

Kassereren i Årstad Arbeidersamfunn kunne melde om en lagsøkonomi som gav rom for en rimelig organisatorisk aktivitet i tiden fremover.

En av grunnene til dette var at man så langt som mulig hadde spart på møteutgifter.

Etter gjennomgang av innstillingen fra valg.kom. ble det klart at man hadde funnet kandidater til samtlige verv. Det var også en rimelig kjønnsfordeling i samsvar med vedtektene.

Svein Bolstad ble valgt til leder med aklamasjon, sammen med resten av styret.

Det ble også gitt fullmakter til styret og fattet vedtak om oppgaver som skulle forberedes til neste medlemsmøte.

klikk her for video I samsvar med tidligere vedtak skal bydelsstyregruppen redegjøre for arbeidet i årsmøteperioden.

Vi ser her lederen av bydelsstyret i Årstad i prat med lederen for eldrerådet i bydelen.

Etter valgene ble de tidligere styrene takket med blomster av den nye lederen Svein Bolstad og praten gikk videre omkring aktuelle saker.

I perioden rundt årsmøtet var det offentlig debatt mellom partifeller i media, uten at det var mulig å finne et politisk grunnlag for debatten.

Denne situasjonen har ikke vært til glede for medlemmer på grunnplanet som ønsker å prioritere lokalpolitisk innsats fremfor personfokusering.

I debatten på arbeidsplassene og i lokalmiljøet er det nødvendig å kunne formidle,med en viss troverdighet ,at sentrale tillitsvalgte er opptatt av folks oppvekst og levekår i bydelene.

Det var bred enighet om at lokallagene måtte holde fokus på politikk, selv om en del partifeller kan ha andre prioriteringer


KRITISKE RØSTER MOT BYRÅDETS BUDSJETT

Med jevne mellomrom har Årstad Arbeidersamfunn møter som behandler aktuelle saker for Årstad bydel.

Etter innledning fra bydelsstyreleder diskuteres planer og bydelsbudsjett, slik at medlemmene kan ha innflytelse på partiets politikk i bydelen.

Et gjennomgående problem de siste årene har vært at bydelen ikke har hatt økonomi til å løse de utfordringene som finnes blandt annet inenfor helse- og sosialsektoren.

Bevilgningene fra sentrale myndigeter til byen og bydelen har ikke vært tilstrekkelige til å dekke grunnleggende behov for innbyggerne.

Situasjonen for eldre i Landås bydel og boligproblematik på Løvstakksiden har vært tilbakevendene tema på møter de siste årene.
Mange av lagets medlemmer kjenner problemene gjennom aktivitet i nærmiljø og velforeninger, så vel som gjennom yrkesaktivitet i bydelen.