Einar Naustdal forteller om Søndre Bergen arbeidersamfunn, fra starten og frem til sammenslåing med Årstad Arbeidersamfunn.

Forhistorie

Haukelands arbeidersamfunn ble stiftet i 1947, Haukelands kvinnelag ble stiftet noen år senere med alma bendiksen som formann. Både arbeidersamfunnet og kvinnelaget hadde møtene sine på Haukeland skole, og aktiviteten var ganske god. Kvinnelaget engasjerte seg i sosiale saker som Askviks barnehjem, og det var Alma bendiksen som var drivkraften og lagets leder frem til '59.

På grunn av fraflytting fra gamle bydeler begynte Søndre Bergen å vokse, og det var nødvendig å se på struktureringen av laget og partiarbeidet. Det ble nedsatt felles komite mellom Haukeland og Fridalen Arbeidersamfunn med den hensikt å danne Søndre Bergen Arbeidersamfunn. Komiteen bestod av Alma Bendiksen, August Johannesen, Kristian Haug, Camilla Person og partisekretær Harry Hansen.

På et møte 4/3-59 vedtok man at det skulle legges frem en innstilling som sa følgende:
- Fridalen og Haukeland Arbeidersamfunn sammensluttes
- Den fremtidige virksomhet blir som tidligere,
   pluss aktivitet knyttet til det nye byrådet i søndre bydel
- Det nye laget blir hetende Søndre Bergen Arbeidersamfunn
- De respektive lagenes kvinnelag ble slått sammen til Søndre Bergens Kvinnelag

I oktober 1959 ble det avholdt et møte hvor man valgte styre for laget. Dette bestod av Alma Bendiksen, Georg Jakobsen, Johann Samuelsen, Maria og Odd hansen, Adolph Berg, Conrad Sebø og Velandor Follo. Møtet ble avholdt i blindehuset, i nattlandsveien 79a, hvor der var en barber på enden av huset. Økland var husstyrer for de blinde, og han hadde ordnet med et møterom.

Johann Samuelsen ble valgt som formann, og satt fra '59 til '66. Odd hansen ble valgt som varaformann, og satt i samme periode. I '67 var Randolf Lie formann, i '68 Georg Jakobsen, i '69 Odd Hansen, Andreas Godøy satt fra '70 til '71 og Håkon Mikkelsen, faren til Frank Mikkkelsen, satt fra '72 til '76.

I alle valgårene, både kommune- og stortingsvalg, leide man på den tiden en arbeidsbrakke hos fagbygg, plassert bak apoteket på landåstorget. Her holdt man kaffe til alle partimedarbeidere, og alt pakkearbeid til hele distriktet ble gjort her.

Laget hadde to menn på stortinget. Først i '71, da Georg Jakobsen ble valgt inn. Hans første periode var fra '73 til '76 i fiskeridepartementet, og fra '77 til '81 i komunaldepartementet. Da var også Harry Hansen inne på tinget.

Formenn i perioden videre:
Arne Jensen:   '77 - '78
Sigvald Larsen   '79 - '81
Birger Jacobsen   '82 - '83
Liv Olsen   '84 - '85
Einar Naustdal   '86 - '87

I tiden fra '74 og fremmover var det to bydeler på Landås, 04 og 03. Nattlandssveien markerte skillet mellom disse. 04 hadde møtene sine på Landås skole, og 03 hadde møtene på gamlehjemmet ved årstadbanen. 03 hadde også kontor her.

Ser man videre på historien er det verdt å merke seg at man fram til i '93 hadde alle store møter på Strimmelen, i selskapslokalene, i godt samarbeid med AUF på Landås. Der satt Eystein Vennesland, sønnen til Ågot, og også Svein Jensen sin sønn i styret. På den tiden var det ca. 40 ungdommer i laget. På møtedager begynte ungdommene fire, og holdt på frem til syv da partilaget hadde møtet sitt. Ungdommene deltok ofte når man tok opp greie emner, og det var gjerne livlig debatt mellom generasjonene. Det var mange på møtene og god stemning.

Vanligvis betalte man 200,- for et møte på Strimmelen, men da vaktmesteren ble skiftet ut med en fra FrP steg prisen til 800,- Da flyttet man møtene ned igjen til blindehuset. Siden har møtene vært holdt der.

Fra '89 til '90 var Naustdals helse dårlig, så da var nestleder formann. Naustdal gikk inn igjen som formann fra '90 til '99. Frank Mikkelsen tok over i 2000.

Denne gjennomgangen, samt en liste over ledere i kvinnelaget vil bli overlevert partikontoret.