1.MAI 2003 - GLIMT FRA MARKERINGEN

abergen har dekket markeringen av 1.mai 2003 gjennom klipp fra ulike arrangementer i Bergen.

Vi ser her sangkoret Toneveld som deltok på gravene litt over kl 8 på morgenen.

Klikk her for video av koret og LOs ungdoms- representant Håkon Larsen på Æreskirkegården.

Ved Sophus Phils grav talte Trond Hjelmeland fra styret i Lo Bergen

Torild Torsvik fra Arbeidsmannsforbundet la ned krans på graven til Anna Antoni.

Det ble også lagt ned krans ved statuen av Nordahl Grieg, der Gunvor Sen fra SL talte og Aud Oppedal fra NTL avsluttet denne delen av markeringen.

I Folkets hus var det frokost for hele familien med allsang og taler, der bl.a. medlemmer av Arbeiderpartiet, AUF og Fagbevegelsen deltok.

Det var tale om internasjonalt solidaritetsarbeid gjennom Folkehjelpen.

Byrådslederen tok i sin tale bl.a. opp arbeidet i bystyreperioden perspektiver for valgkampen.

Frokosten samlet i år en rekke deltakere og oppslutningen var større enn kapasiteten på serveringssiden.

Lederen for Arbeiderpartiet i Bergen vinker her fornøyd over oppslutningen, og sees ved siden av en AUF-er under forberedelse til allsangen på bilde til venstre.

Frokosten ble avsluttet etter 10.30, og deltakerne kunne etter dette stille opp i 1.mai-toget utenfor Folkets hus.

På veien ut fra frokosten fikk mange med seg sermonien for ny fane til Transportarbeiderforeningen

Dagens hovedtaler var leder for Norsk Transport- arbeiderforbund, Per Østvold, som tok et kraftig opp- gjør med USAs krigføring.

Etter talen var det appell fra Ingunn Alvær, UHO, som bl.a. tok opp høyresidens angrep på Norsk Kommuneforbund.

Neste appell var fra Torbjørn Reigstad, Lo Bergen og Omland, som bl.a. tok kraftig avstand fra profitt- motivene bak okkupasjonen av Irak.

Etter tale og appeller gikk toget ut fra Torg- almenningen litt over kl.12 og det var god oppslutning bak fanene.

Fellesorganisasjonen hadde også ny fane i toget.

Norsk kommuneforbund hadde medlemmer fra en rekke foreninger bak sin fane og et godt korps foran i toget.

Norsk Tjenestemannslag samler medlemmer fra flere statlige arbeidsplasser bak sin fane og passerer her Folkets hus.

Utdanningsforbundet med sitt fargerike banner samlet også en rekke medlemmer som sammen med andre fagorganiserte skapte en god 1.mai-markering.