-KLIPP FRA MØTE I ÅRSTAD 25/11-10

Leder Arild Holt-Jensen kunne ønske velkommen til et godt besøkt møte i Årstad bydel.
Flere innledere tok opp bakgrunnen for et mulig kommende områdeløft for bydelen.

Se kort klipp fra en av innledningene her

Deltakerne på møtet hadde også bred erfaring fra både fra lokalpolitikk og organisasjons- arbeid.

Det fremgår av det midlertidige møtereferatet at det i kommende år må gjøres mye arbeid omkring utforming av mulige områdetiltak i bydelen.

Les referatet her