BOKMAGASIN SEPTEMBER 2015

Arild Holt-Jensen: Likeverd - grunnlaget for demokrati

Studentsenteret i Parkveien, Bergen, med sin akademiske bokhandel, var stedet for boklansering med sakkyndig panel fredag 18. september 2015.

Her er lenke til begivenheten.

Holt-Jensen, som bl.a. er kjent for en stor innsats i boligdebatten, hadde her fått samlet et godt panel til vurdering av en bok med mange verdifulle bidrag.

Her er klipp fra innledningen.

Oppslag med større tekst finnes her.

Forlaget, Res Publica, hadde fått et veltilpasset bilde til omslaget.

Når boken er lest kan det jo stilles spørsmål om tittel heller burde være:

Demokrati - grunnlaget for likeverd

Vi mottar gjerne innlegg om boken.


Mange av kystens fyrtårn er elektrifisert og de såkalte sosialistiske fyrtårn i Europa er gått tom for olje.

Nå kan vi lese en bok fra en av de største folkefiendene det norske borgerskapet historisk kunne utpeke.

En kjenner av venstresiden har lest boken og har veloverveide syn på innholdet.

Forfatteren av boken har også et oppegående nettsted som finnes her

Gjennom årene har det vært anledninger med god grunn til å dra mer eller mindre passende parodier på kampformer, linjeskifter og demokratisk sentralisme.

Den lange marsjen gjennom institusjonene skapte omsider et parti som er bedre tilpasset årets norske forhold.

Det må ikke undervurderes at arbeiderbevegelsen har hatt folkelige statsledere med bakgrunn i Venstrekommunistisk ungdoms- fylking.

I 1927 ble et nummer av Den Røde Ungdom beslaglagt, etter å ha brakt opprop fra VKUs arbeidsledighetskomite, der sultne arbeidsløse ble bedt om å ta seg til rette: «Gå inn i de store og rike forretninger og ta den maten dere trenger. Kommer politiet, så følg villig med...Fyll fengslene....». De tre underskriverne, bl.a. Einar Gerhardsen ble tiltalt og dømt.


BOKMAGASIN SEPTEMBER 2014

Tidvis kommer det bøker fra tidligere ledende medlemmer i større og mindre arbeiderpartier.

Det er ikke like lett å finne bokanmeldere til alle bøkene, men her var det rimelig komplisert.

Den mer tabloide dagspressen kom tidlig med utsagn som tydet på at noen hadde tatt for mye Møllers tran.

Tidligere tillitsvalgte må gjøre veivalg i forhold til hvem de tjener med ervervet kompetanse i arbeiderbevegelsen. Det bør ikke være storborgerskapet.

Det kan også periodevis finnes borgere som har gått over til den mørke siden:

-dette er folk som har solgt vår store tanke og fått velstand tilbake

Heldigvis har flere korrigert sine høyreavvik, slik at de ikke vil bli ytterligere omtalt her. Andre kan fortsatt nomineres pr e-post, spesielt vedlagt bilder fra 17.mai markeringer:

TRUER SPLITTELSE SOSIALISTISKE HAV SEILERES FORENING ?

I en Bergensavis kunne man lese følgende om en bokutgivelse foran valget i 2013: Boken er ført i pennen av pensjonert BT-journalist Garvik.

HATLEVIK VAR RÅDGIVER FOR KNUDSEN da hun var statsråd i perioden 1995-1996. Han beskriver forholdet han hadde til henne som svært godt.

- Men hva legger du i statusoppdateringen din?

- Hun gikk ut av politikken i 2001/2002, og gir nå ut en bok der det er åpenbart at hun prioriterer sine egne økonomiske interesser foran partiets interesser. Det var det samme som skjedde da hun måtte forlate Ap på grunn av saken med Mjellem og Karlsen, sier Hatlevik.


1.TESTVERSJON: BOKMAGASIN SEPTEMBER 2013

Jeg er medlem av Årstad Arbeidersamfunn. Har arbeidet som psykolog i over 20 år innen psykiatri, pedagogisk-psykologisk tjeneste og arbeidsmarked, samt i privat praksis.

Gjennom årene kommer man over mye god litteratur som kan være til inspirasjon og nytte.

Det er kan være vanskelig å orientere seg i et overveldende informasjonsamfunn om hva som er galt og hva som er rett. Det trengs et fast politisk bok- og litteratur magasin for debatt.

Jeg skal i dette første magasinet vise til bøker som kan gi forståelse av valgatferd. Det kan være nyttig nå når vi går til et viktig valg for gode gamle A-partiet.

Politikk er en stadig kamp mellom forskjellige interesser. Et lands terrorist er et annet lands frihetskjemper.

Bøkene beskriver blant mye annet hvordan våre stereotypier har den fordelen av at ting blir forenklet, men samtidig gjør dette skade.

Boken til høyre er en omfattende og meget seriøs internasjonal referansebok for fagfeltet politisk psykologi.

Den innholder oppdatert kunnskap om det som er kjent av psykologi anvendt på politikk.

Kapitlene dekker områder som holdninger, verdier, internasjonale relasjoner, ideologier, identitet, terrorisme, massemobilisering, kulturelle konflikter samt personlighets- psykologi.

Boken er en svært god basis for dem som søker oppdatert informasjon om psykologi og politikk. Jeg vil sterkt anbefale den.

Boken til venstre beskriver hvordan ærlige gode mennesker kan bli påvirket til å utføre grusomme handlinger.

Zimbardo presenterer en dybdeanalyse av sitt klassiske Standford Prison Exsperiment. Han har etter studier gitt ut sin bok -The Lucifer Effect: “How good people turns evil” Konklusjonen er at ondskap er makt innen spesielle kontekster og innen spesielle systemer.

Vanlige fredelige mennesker har tendens til og utføre skadelig atferd overfor andre og kan utøve vold og tortur hvis de blir presset i den retning av autoritære systemer. Hvis den aggressive atferden blir lært gradvis, øker den voldelige atferden.

Forslaget til forfatteren er å redusere muligheten for påføring av smerte og vold.

I den forbindelse foreslår han ulike strategier for å motstå den negative påvirkningen bruk av ekstrem makt har på mennesker.

Boken til høyre er både underholdende og tankevekkende. Den tar for seg hvordan vi lever, elsker, vokser og blir gammel i det 21. århundrede.

Her vises mange absurditeter og paradokser som er typisk i det moderne liv.

Boken beskriver i tragikomisk og ironisk lys hvordan vi kan ta oss selv mindre høytidelig.

De tre bøkene går nøye inn på hvilke psykologiske mekanismer som kan styre oss i politikken.

I neste bokmagasin skal jeg omtale noen av de farligste mekanismene som kan få gode mennsker til å utføre grusomme handlinger.

Egil Tonning, september 2013