@-lagsposten

(Olga nærmest på bilde)

Redaksjonen mottok nylig melding om dødsfallet på Slettemarken sykehjem:

Olga hadde gjennom årene mange oppgaver i arbeider- bevegelsen.

Dette inkluderte også Lo i Bergen og Fagforbundet, samt brukerutvalg.

Hun var også opptatt av bevaring av de grønne områdene i Årstad bydel.

En god sermonileder fra Human-Etisk Forbund og innslag fra familien dannet et levende bilde av hennes innsats.

Fra utkanten av det nye Vestland fylke, av anleggsarbeider og skomaker familie, til Bergen og høyere utdanning i voksen alder.

Innsats med familie og boligetablering på Landås.

Aktiv i arbeider- bevegelsen hele sitt voksne liv.

Et livsverk som bare få kan rekke over.


Før sermonien var det kommet mange hilsener fra organisasjoner og tidligere arbeidsgivere til Olga Johannessens båre.

Det var også flere som hadde arbeidet med henne omkring viktige oppgaver på Bydelsnivå, herunder flere fra Kronstadgruppen.

Årstad arbeidersamfunn hadde også en pen rosehilsen med sløyfe og var representert ved leder Nikolas Dale Skjerping.


1.mai programmet 2019 startet for noen lenge før kl 10 da man festet årets 1.mai merke, som vises øverst i rammen til venstre.

Øverst til høyre vises Lo i Bergens delegasjon ved minnesmerket på Solheim i Årstad.

Kamerater fra abergen og Kronstadgruppen i Årstad var også på besøk hos Olga Johannessen på Slettemarken Sykehjem med rosehilsen som vist på bilde til høyre.

Bilde nedenfor viser Hovedparolen for 1.mai i Bergen 2019.

Nederst til høyre ser vi mange samlet bak lokale fane for Norsk Tjenestemannslag.

Det var også flere lokale markeringer i Bergen som vil vist med kommende lenker.


Nyttårsaften var det som vanlig minnemarkering fra abergen og Kronstadgruppen i Årstad bydel.

Les mer om dette på Kronstad-sidene.

En av de som er bisatt slik at det ikke er et lokalt minnesmerke er Ragnvald Hommen, langvarig Årstadmedlem.

Her er lenke til nettinnslag om deler av hans innsats for sjøfolk.


I Engelske aviser kunne man mot slutten av 2017 finne tegninger som viste at høyblokk-brannen i London var i ferd med å etablere seg som et symbol på kampen mot de mest undertrykkende strukturer i landet.

En anstendig brannsikring er en menneskerett i sivilisert samfunn.

Komplekse branner er ikke uvanlig når man fortetter ut over alle grenser.


Frank Aarebrot døde 9/9-2017.

Vi ser ham her i mai 2016 i godt lag med folk fra Statlig olje- sektor og Kronstad utenfor Folkets hus i Bergen. Les mer på sidene til Kronstad- gruppen som finnes her.


Lørdag 26.august 2017 var det stand på Sletten fra kl 12.

Første besøkende var veldig glad for å finne arbeiderpartifolk i området.

Hun hadde bakgrunn fra en gruveby i Wales og fremhevet betydningen av en aktiv arbeiderbevegelse.

Både antall besøkende og aktive på standen økte utover dagen.

Se områdebilde her


Hordaland Fylkesforening i Fag- forbundet hadde fagligpolitisk markering i Bergen på plassen ved "Småkirken" på St.Jakobs plass torsdag 24.august.

Forbipasserende fikk tilbud om rød saft, kaffe, pølse med brød og boller.

Her er skrytebilde av front- reklamen.

På benkene omkring kunne besøkende lese en liten folder med sentrale deler av de valg som Fagforbundet anbefaler.
Ved lunsjtider var det så stor etterspørsel etter dagens goder at det ble en smule kø.

Den røde saften fikk hederlig omtale av tillitsvalgte på alle nivåer.
Den faglig/politiske markeringen fikk gode ord fra flere rød/grønne politikere.

Det var spesielt godt å se at en av de kjente fra Bergenspolitikken kunne nyte rød saft.Førde i Sunnfjord har også stor standsaktivitet mellom kjøpesentene på lørdag 19.august.

Skulle man tolke stemningen i området er det ikke sikkert at en forvaltningsmessig konstruksjon "Vestlandet" vil ha så lang levetid.

Industriutvikling og tilrettelegging av offentlige arbeidsplasser blir viktig.


Foran valget i 2017 har Landås- torget vært en av møteplassene for husbesøk i området.

Gjennom årene har servicetilbudet blitt noe redusert og post- og banktjenester blitt tilbaketrukket.

Arbeiderpartiet hadde i tidligere år egen valgbrakke foran torget.

Nå er torget et midlertidig samlingspunkt før husbesøk.

Tirsdag 15.august var en av aksjonsdagene før Stortingsvalget.

Dette området har mange større boligblokker.

Besøkende med røde roser er ikke dagligdags i området.

Årets roser er merket med "Arbeid for alle" og et betryggende merke.

Alle partiets 700.000 valgkamp- roser skal være Fairtrade- sertifisert. (Se lenke her )

Ved Fairtrade-sertifiserte blomsterplantasjer har de ansatte krav på ordnede og trygge arbeidsforhold og anstendige lønninger.

Det er et stort apparat som skal på plass med husbesøk, materiell, møter, roser og stands.

Viktige aktører synes å være med godt mot på Landåstorget.


Valgkampen trappes opp i de søndre bydeler av Bergen.

Aktive fra Arbeiderpartiet stiller opp på større kjøpesenter under ombygging og rosene blir godt mottatt av en jevn strøm av besøkende.

Det var heldigvis liten etterspørsel etter blåveiser fra Team Erna på Lagunen.

Kandidat-folderen som ble omdelt gir et kortfattet sammendrag av bakgrunnen til en del av Arbeider- partiets kandidater til Stortings- valget i september 2017.

I Bergen kommune er forhånds- stemmegivningen godt i gang.

Arbeid til alle er jobb nummer 1.

Arbeid skaper verdier for Norge og trygghet for den enkelte.

Arbeidsløshet er sløsing med Norges muligheter.


Lørdag 6.mai 2017 kl.12 samlet folk seg til valgkampmarkering på Sletten.

Været var heldigvis slik at teltet denne dagen kunne brukes til sol- skjerming.

Tema i utdelt folder understreket det gamle kravet om arbeid til alle.

Det røde budskapet ble også markert med utdeling av gratis roser til folk i området.

Den røde saften, som var tilgjengelig for små og store, ble også godt mottatt.

Her er folder-bilde av Stortings- kandidatene.

1.mai 2017 i Bergen ble en god faglig-politisk markering av krav til ny regjering.

En rekke større og mindre markeringer gjennom dagen viste også sammenhengen mellom tidligere generasjoners kamp og dagens faglig/politiske krav.


Det har periodevis vært hevdet at lederverv i deler av arbeider- bevegelsen har gått i arv eller blitt besatt etter ansienitet eller odel.

Årstad Arbeidersamfunn har grundig motbevist dette på års- møte onsdag 11.januar 2017.

Nikolas Dale Skjerping (24) ble enstemmig valgt til leder i Årstad Arbeidersamfunn. Han har flere års erfaring fra arbeider- bevegelsen gjennom bl.a. AUF.

Organisasjonsmessig er han opptatt av vi skal være er en del av en velfungerende lokal parti- organisasjon.

Politisk mener han at miljø- og skolepolitikk er viktige innsats- områder.

Nikolas fremhever at valgkampen må bli en viktig del av lagets innsats i 2017.

Joril Christensen (45) er lagets nestleder i 2017, og fagorganisert i Skolenes Landsforbund.

Hun er spesielt opptatt av barn og unges oppvekstvilkår i Årstad.

På Slettebakken er det også viktig med opprydding i gamle miljø- synder, slik at vann og bane- områder kommer til bedre til nytte for befolkningen i området.


I en nylig utkommet bok er det nå trykket svar på BREXIT problem- stillinger fra norske partiledere.

Først i boken finnes innlegg fra Jonas Gard Støre.

Utdrag finnes her i pdf-format.

abergen forbereder internasjonal Brexit-debatt i 2017 og tar imot innlegg om boken og problem- stillingene generelt.

Nedenfor og på internasjonale sider viser vi et utvalg av mer eller mindre treffende bilder i debatten.

Forholdet til EU har i de senere årene vært under heftig debatt i flere medlemsland.

En tidligere finansminister i et av landene mener at situasjonen har utviklet seg slik at man må innføre ny fordeling av inntekt.

Deler av retorikken til større uten- rikspolitiske aktører har sammen- fallende trekk. Hva som går videre til ferdigforhandlede avtaler er ikke avklart. En hastig handels- avtale UK/USA på både industri og tjenesteyting kan få betydning for bl.a. helsevesenet. Presidenter som gjør avtaler som provoserer det militær industrielle komplex, kan dog få avkortet tjeneste.
Det er ikke sikkert at utsagnet: "Der kjøper, der selger, der handler hver mann", bare var passende for menn i Bergen.

Internasjonale handelsavtaler kan ha innhold med betydelige inn- flytelse på samfunnsutviklingen.


Abergens nyttårsdelegasjon startet som vanlig med tenning av rød lykt på gravminnet til Norman Iversen på Solheim.

Iversen var leder av SABORG og hadde bl.a. tilknytning til Landås.

Sabotasjeinstruktør Trygve Havnes har minnestein på Møllendal.

Han hadde bl.a. også Stavanger som innsatsområde på Vestlandet.

De siste årene av sitt liv bodde han i Hagerupsveien på Landås.

John Langø vokste opp på etter- krigstidens Landås i Nattlands- veien.

I sin ungdom var han en del av AUF-miljøet i Hagerupsveien.

Han ble fagorganisert i NOSO og kamerater fra forening og AUF har bevart gravminne gjennom økonomisk støtte og vedlikeholds- arbeid gjennom Abergen.

Ved fellesminnesmerket på Nesttun ble det lyst opp mot nyttår med rød fakkel.

Et kjent navn er Kristian Mugaas , en motstandsmann som døde før freden i 1945.


Lørdag 10.september 2016 hadde Arbeider- partiet i Bergen høstkampanje bl.a. ved Sletten Senter.

På nytt kunne man finne AUF-ere, parti- medlemmer, lokale og sentrale tillitsvalgte ved teltet i arbeiderbydelen.

Røde ballonger, som er et godt innslag i mange slags selskap, kunne også fåes helt uten egenandel.

Kampanjen markerte starten på en lang valg- kamp frem mot Stortingsvalget neste høst.

Som ventet i oppkjøringen mot et Stortingsvalg, ble det delt ut en to-sidig trykksak med bilde av partilederen på forsiden.

For de som enda ikke har fått trykksaken kan vi vise en scannet fotoside her

Trykksaken ble med glede servert sammen med gratis rød saft i arbeiderstrøkene..

Her er hovedbudskapet fra trykksaken.

Det avsluttes med at et trygt samfunn er et samfunn med muligheter for alle.

Den fremtiden skaper vi i fellesskap, ikke hver for oss.

En av våre byrådspolitikere var også på plass ved det røde teltet. Det nye byrådet arvet en rekke uløste oppgaver, noe Pål har fått erfare.

Manglende vedlikehold og rikelig med miljøgifter i gamle arbeiderstrøk, er bare noen av problemstillingene som byråden jobber med.

Gjennom ny statelig statistikk kunne vi nylig registrere at forholdene for fattige barn i Årstad bydel fortsatt krever innsats av flere byråder.


Tirsdag 17.november kl 16 var det møte hos SENIORENE i Arbeiderpartiet i Bergen.

Leder Valborg Sweeney kunne ønske velkommen til et godt besøkt foredrag.

Temaet var "By og land, hand i hand" .

Møtested var som vanlig Danckert Krohn kultursenter.

Fylkesordføreren hadde meldt forfall, og vår nye byråd Anna Elisa Tryti (byutvikling) innledet om kommunereform, regionalisering og samhandling Bergen kommune/Hordaland Fylkeskommune.

Her er lenke til fjesbokside om møtestedet.

Anna Elisa Tryti (Ap), byråd for miljø og byutvikling har en variert faglig og politisk bakgrunn

Etter innledningen fikk hun spørsmål og problemstillinger som lett kunne gi tema til et ukeskurs.

Konkret hadde Tryti bl.a. forhåpninger om at en egen byarkitekt skal gi Bergen mer spenstig og spektakulær arkitektur.

Her er videoklipp fra innledningen om bylivet.

Deler av debatten vil bli videreført i Kronstad.

På bilde til venstre ser vi deler av møtesalen tirsdag 17.november 2015.

Den standsmessige hovedbygningen for kultur- senteret ble i 1789 oppført av kjøpmann og hoffagent Danckert Danckertsen Krohn for å huse trengende eldre fra borger- og embeds- standen.

Dagens møtedeltakerne har vel en bedre arbeiderklasse profil selv om det kan skimtes flere med embedseksamener fra Arbeider- samfunn.


Store og små funderer på hva som kommer ut av rørene under fylling.
Kronstad-gruppen tar opp uakseptabel forurensning mot Tveitevannet på Sletten på siste møte i september 2015. Les her:


Marte Mjøs Persen kunne hilse en meget godt besøkt skoleplass på Ny-Krohnborg skole søndag 16. august 2015.

Grillfesten var nasjonal valgkamp- åpning, og bl.a. Jonas Gahr Støre var tilstede.

Les mer om dette og andre valg- kamp aktiviteter på Årstad-sidene.


-GODT FOLKEMØTE PÅ SLETTEBAKKEN

Tirsdag 23.juni hadde Folkeaksjonen for Slettebakken invitert til møte på Tranebanen.

Flere hundre kom til møte med innledninger, saft, pølser, lotteri og bål.

På bilde til høyre ser vi Arbeiderpartiets byrådslederkandidat Harald Schjelderup, som venter på melding fra KRF, og bystyre- kandidat Arild Inge Franzen fra Årstad Arbeidersamfunn.

Øyvind Vågnes fra Folkeaksjonen for Slettebakken åpnet møte og kunne levere 1900 underskrifter fra folk som ville fjerne farlig avfall fra grunnen under banene.

Mottaker var Silje Hjemdal (Frp), byråd for områdesatsing. Det borgerlige byrådet har fått massiv kritikk for årelang trenering av saken.

Etter 2006 burde det ikke være tvil om at avfall og spesialavfall som slipper ut PCB ikke har noen plass i et frilufts- og boligområde.

Både Fylkesmann og Bystyreflertall har krevd opprydding, men Byrådet i Bergen utreder videre og giften sedimenterer seg i Tveitavannet

Harald Schjelderup fra Arbeiderpartiet var banens beste i denne saken.

Se kort videoklipp her

Det kommmer detaljert dekning av saken på sidene til Årstad Arbeidersamfunn, herunder mulig nye spredningsveier for problemavfall fra det gamle bossdeponiet.


1.MAI UTGAVE 2015


abergens delegasjon samlet seg i Årstad til 1.mai-dagens lokale rosemarkeringer.

Medlemmer av Tjenestemanns- laget, Fagforbundet og FO var som vanlig tidlig ute på vei mot Solheim.

Første rose ble satt ned på Solheim til minne om Norman Iversens innsats i kampen mot facismen.

Les mer om Iversen her.

Ved monumentet på Solheim talte veteranen August Ratkhe for Lo i Bergen og omland.

Les mer om Rathke her

Se klipp fra talen her.

Deltakerne fra Solheim tok veien til Møllendal og Sophus Pihls grav.

Ronja Breisnes fra AUF talte ved bautaen til arbeiderbevegelsens grunnlegger i Bergen.

Les mer om Pihl her.

Det var tale fra Norsk Arbeids- mannsforbund, Avd.6 Vest ved Stortingsrepresentant Anna Anthonis grav.

Se klipp fra talen her


Plaketten var opprinnelig plassert ved det gamle Sporveisområde under en flott sermoni.

Det har vært arbeidet for en mer sentral plassering av minnesmerket

Etter noe varierende tilholdssteder, har plaketten nå fått en plassering nær Folkets hus.

Les mer om Reidar Olsen her

Sabotasjeinstruktør Trygve Havnes ble også minnet med rose 1.mai.

Han bodde bl.a. i Arbeiderboligen og i Hagerupsveien.

Les mer om Havnes her


I 2015 ble også et utvalg av etterkrigstidens lokale organisasjonsaktivister minnet på 1.mai.

Arne Børs var bl.a. kasserer i Årstad Arbeidersamfunn.

John Langø var aktiv i AUF- miljøet på Landås/Hagerupsvei og i Hordaland AUF.
Vegard H. Hansen var aktiv i utallige valgkamper og arbeiderlag i Søndre bydel.

Live Foss og Johs. Jellestad var sosialpolitisk aktive gjennom sine fagforeninger (FO-NTL)


På Tårnplass samles bl.a. fagforeninger fra offentlig sektor og helseforetakene.

Vi ser her medlemmer fra Fagforbundet Helse-Bergen.

Her er lenke til videoklipp fra 1.mai-toget ut fra Tårnplass

1.mai toget i Bergen favnet de fleste strømninger i arbeider- bevegelsen og fikk god medie- dekning.
Storskjerm-teknologi gjør også det mulig for de bakerste i store forsamlinger å se personene på talerstolen.

Ved siden av det flotte toget gjennom Bergen sentrum, var det også flere markeringer i bydelene.

Kampen mot borgerlig vanstyre fortsetter på mange områder.


Hovedparolen fremst i toget gir en retning for oppgaver mot det kommende valget.

Det er også viktig å huske at det finnes bydeler som er så utarmet at valgdeltakelsen har falt langt under 50 %.

Mange fra arbeiderbevegelsen ofret livet i kampen mot facismen.

Skal deres oppofrelse ha mening for kommende generasjoner må den konkrete historien gjøres kjent på langt flere områder.

Vi håper 2015 blir et år med nye bidrag til denne historien.


-et nytt år med markeringer og glimt fra tidligere års aviser

Nyttårsaften 2014 ble det som vanlig plassert fakkel foran minnetavlen for motstandsfolk på Nesttun.

Les mer om N.Grieg og K.Mugaas på lenkene.

Det ble også plassert røde lykter på gravene til N.Iversen og T.Havnes.

Les mer om Iversen og Havnes.

Før nettet og "Fjesbøker" hadde mange av arbeiderbevegelsens lokalorganisasjoner sirkulasjonsaviser for medlemmene.

Vi har scannet fra avisen "Lysstreif" i Årstad og kan foreløpig vise hånd- skrevet åpningsside , innlegg om yrkes- opplæring og avslutning av avisen.

Kronstad studiegruppe arbeider videre med innholdet i 2015.

En av de historisk større arbeider- avisene med bl.a. dekning av Årstad- området var "Arbeidet".

Bergen byarkiv har publisert sak på nettet om boligforhold i 1920 på Grønneviksøren. Se lenke til saken her.

Det planlegges film-dekning i 2015. Utkast ventes i april.


-hva skjer i sone 20 og andre byområder ?

Byenes gamle industriområder får økende levekårsproblemer.

-områdene på skyggesiden av Puddefjorden fra Solheimsviken til Laksevåg har langtidsledighet, fattigdom og høy dødlighet.

Forurensende tungtrafikk durer videre på unntaksbestemmelser for helsefarlig luft.

Her finnes kretser med under 50% valgdeltakelse, både ved kommune- og stortingsvalg

SSB laget tidlig levekårs-inndexer med tall for Løvstakken- og Landåsområdet.

Landås hadde snitt-tall på 6 og Løvstakken havnet på 7-tallet.

Gjennomsnittet for Bergen var omlag 3.

Polarisering av levekår i byen og bydelene har fortsatt gjennom årene med ulike område- satsinger.

Avvikling av restene av bydelsdemokrati har ikke gitt et levekårsløft for fattige bydeler.

De gamle industriområdene i Årstad og Laksevåg har over 10-år vært byens røde hjerte på ulike fremstillinger av ledighet og landtidsledighet.

En ny bro over Puddefjorden kan med tiden bli hyggelig, men blir neppe et signifikant områdeløft på arbeid og inntekt.

På siste levekårsundersøkelse var meridian- inntekten skremmende lav og barne- fattigdommen høy.(2011)

Oppslutningen om siste Stortingsvalg viste under 40% valgdeltakelse. (2013)


Medlemmer i Årstad Arbeider- samfunn kan se tilbake på 10-år med arbeid for bedre luft og miljø i Danmarksplassområdet.

Under Byrådets elitestyre har lokaldemokratiet forvitret.

Selv fotballbaner kuttes til beinet.

Barnehager og sykehus kan vanskelig realiseres i "rød"-sonene, der luft og miljø peker i straffbar retning.

Til nå har ikke forslag om lav- utslippsoner og norsk sær- lovgivning hatt gjennom- slagskraft. Les NRK-oppslag her, med brev til Norge.

Møter og folkelige protester kan ignoreres, men straffetiltak fra Efta synes å skape mer oppstyr.

Les hele det tidligere utsettelses brevet fra Departementet.

Er det nå tid for bøter, fengsel og foretaksstraff ?

På områder regulert til barne- og idrettsformål, åpnes det nå for fri fremmedparkering og langtids plasser for bilvrak.

Et tidvis lett gråfarget snølag dekker ikke Byrådets mishandling av Krohnsminde idrettsplass.

Siden planarbeidet startet på dette området finnes eksempler på alle knepene i reguleringsboken:

-innskrenkning - konsekvensutred.

-"mindre" endring av reg.plan.

-nedleggelse av høring/bydelsutvalg

Kan et nytt spørsmål fra en Bystyrerepresentant snu saken ?

Les saken her. Årstad arbeider- samfunn tar opp dette 18/12-2013.


ÅRSMØTE I ÅRSTAD ARBEIDERSAMFUNN ONSDAG 15. JANUAR 2014 KL 19.00 PÅ DANMARKSPLASS- LES HER

SPORVOGNENES HISTORISKE RØTTER PÅ BRYGGEN

Det åpne representantskapsmøte for Arbeiderpartiet i Bergen fattet klare flertallsvedtak på møte 28/11

Det var imidlertid premisser for debatten som kan diskuteres.

En delegat fikk motstand fra salen, da hun hevdet at det hadde vært trikk på Bryggen.

Fra salen ble det opplyst at Sand- vikstrikken gikk Nye Sandviksvei og Øvregaten og ikke på Bryggen.

Det viser seg at dette er en trikke- sannhet med modifikasjoner.

Gjennom årene har det vært flere sporvogner i området. Her vises typen med tilhenger og "trikkemix fra askebegerne i røykevognen.

Bryggen har også hatt havnespor, med trekk-lokomotiv på fire økologiske hester.

Sporet kom fra jernbanen ved Små lungården og gikk over Torget og Bryggen mot Haakonshallen.

Det har også vært trikk side om side med Havnesporet til Dreggen.

Bergen Byarkiv har flere- opplysninger og linjekart.


Nettpresentasjon av en liten valg- krets i Bergen gir grunnlag for flere valgproblemstillinger som bør drøftes ved første anledning.

Det kommer mer informasjon om møte på sidene til Årstad Arbeidersamfunn.


Rikskringkastingen kunne også vise en ølstuekupplignende(1923) valgvake med utenomparlamentarisk tale.

Noen gleder seg vel over at kommentatorfelt- kloakken omsider har fått et ansikt.

På nettet finnes også Groven- inspirerte kunstneriske innslag som stiliserer møte med høyrevinder som lar aktører seile inn i solnedgangen.

Bildet indikerer også at det kan være visse politiske motsigelser i firerbanden som nå styrer mot statsmaktens sentrum.

Folk i arbeiderbevegelsen med "fjesbok-side" har kunnet regne med et utvidet leserpanel på andre siden av atlanterhavet under valget.

Samtidig ble det på nytt kjent at gamle planer for land i mellom-østen kunne være tatt opp fra skuffen.

Se videoklipp her


De røde valgsymbolene var på vei mot gamle høyder for Årstad- medlemmer på bybanestoppet ved Sletten lørdag 31.august 2013.

Andre partier hadde også bra moblisering på plassen mellom Senteret og Bybanen.

Les mer om dette og andre valg- treff på sidene til Årstad Arbeidersamfunn.

Hvorfor eldre ikke bør stemme Høyre eller FRP !!!

Hvis du mener at politiske partiers oppgave er å sørge for at vi som er oppegående og klarer oss bra skal få det stadig bedre bør du stemme på Høyre eller FRP.

Men dersom du mener at politisk arbeid skal bygge på idealisme og solidaritet med de som er svakere enn oss er det andre partier du bør stemme på. Valget 9 september er usedvanlig viktig.

Det er et verdivalg mellom egoisme (lavere bensinavgift, lavere skatter for 'folk flest', ingen bompenger etc) og solidaritet (fellesskole for alle i stedet for privatskole for de ressurssterke, omsorg for alle, hele folket i arbeid etc.).

Du gjør et veldig viktig verdivalg i dette Stortingsvalget.

Pensjonist Arild Holt-Jensen

Mot slutten av sommeren 2013 fikk kamerater fra abergen, med røtter på Landås og Bispengsgaten, gjen- opprettet gravminne for Langø.

Økende vannmengder i grunnen på gravplassen hadde gjort det nødvendig med refundamentering.

Dette krevde slagboring, stål og nytt betongfundament.


Valgkampaktivitet fra rød-grønne kamerater er økende mot slutten av august.

Til venstre ser vi bilde fra Bybane- stoppet på Sletten i Årstad.

Les mer på sidene til Årstad Arbeidersamfunn.

Årstad-medlem mellom innledere på debatt-samling ved Teesside University i England sommeren 2013.

Les mer på debattsidene.

Henry Hornes har gått bort. Han døde 11.juli 2013, nær 80 år gammel.

Henry har gjennom årene mangfoldige ganger vært behjelpelig med utsending av Årstad-materiell fra partikontoret.

Les minneomtale her


-markering av 1.mai-dagen i 2013

Alagsposten har dekket en rekke sentrale og lokale markeringer med varierende vannstand.

Det var god oppslutning om hovedparolen i Bergen.

Lo-lederen var klar i kravene om at sosial dumping og diskriminering måtte møtes med effektive tiltak fra den faglige og politiske arbeiderbevegelse.

Han ga også støtte til pågående kamp om tariffavtaler i El og it.

Kronstadgruppen i Årstad og abergen hadde også flere rose- markeringer for kamerater som var aktive i lokalt organisa- sjonsarbeid.

Lo i Bergen hadde formiddags- arrangementer på Solheim og Møllendal.

Kronstadgruppen hadde også en utsendt medarbeider til mai-dags markering i London.

Her er lenke til dette.


1.mai 2013 i Bergen:

-slutt opp om arbeider- bevegelsens markeringer:

Hovedparole:

Et arbeidsliv for alle – ingen svekkelse av Arbeidsmiljøloven

-les om om programmet for dagen her og på sidene til Årstad Arbeidersamfunn

-det er også dekning på fjesboken


Mangeårig medlem av Årstad Arbeider- samfunn, Alfred J. Knag er død.

Gjennom årene hadde han både offentlige og organisatoriske verv for bevegelsen.

Han var forretnings- fører for abergen-nett samarbeid.

Minnet om hans innsats vil bæres videre av kamerater i abergen.


-medlemsmøte i Årstad arbeidersamfunn ONSDAG 13. mars 2013 KL 1900 på Ny Krohnborg skole. Les innkallingen her

Leder Joril Christensen i Årstad Arbeider- samfunn inviterer til møte om Idrett og fritidsaktiviteter i Årstad bydel.

Les mer på lagssidene som finnes her eller på fjesbok-siden.

Ny Krohnborg skole med ny fasade:

-inngang vises i høyre hjørne av nybygg


ÅRSMØTE I ÅRSTAD ARBEIDERSAMFUNN:Innleder Linn Engø , leder av Auf i Hordaland

Les mer her


Årstad Arbeidersamfunn inviterer til julemøte torsdag 13.desember 2012 kl 19.00 på Peppes Pizza, Danmarksplass.

Les hele invitasjonen her


Mange var glad for å se at en veteran i den faglige og politiske arbeiderbevegelsen i Bergen, Olga Johannessen, kunne komme på julemøte i HFF, Fagforbundet i 2012.

Les mer om møtet her


Familie, venner og partifeller fra byen og bydelen var samlet til Einar Naustdals begravelse fra Store kapell på Møllendal fredag 9.november 2012.

Les minneomtale her


Det var med sorg vi mottok meldingen om at

medlem med gullmerke i Årstad Arbeider-

samfunn, Einar Naustdal, var gått bort.

Les mer på lagssidene her:


Invitasjon:

MEDLEMS-

MØTE OM

BOLIG-

POLITIKK

I MOTOR

HALLEN:

Solheimsgaten 13, onsdag 7. november 2012 kl 19.00.


Fanemarkering og streikesamling 29.mai 2012 i Bergen.

Her er mer om møtet


Les mer om bylufts- møte tirsdag 22.mai kl 18 på lagets nettsider


Les program for 1-maidagen 2012 her

Lenke til video finnes her.


Les mer om sakene på lagets nettsider


abergen sender de beste ønsker for høytiden og det nye året til de som besøker sidene.En utsatt valgkampstart i Bergen lørdag 13.august, ble åpnet med innledning av Therese Jebsen fra Raftohuset og partiledere i bakgrunnen.
Arbeiderpartiets byrådsleder- kandidat snakket med presse og fremmøtte på Torgalmenningen.

Les mer om valgkamp åpningen på sidene til Årstad Arbeidersamfunn.

Her er utdrag fra stor valgkamp- folder til kommunevalget 2011.


Mengden av lys,blomster og hilsener ved den "Blå steinen" i Bergen, vokser fortsatt uken etter etter udåden i Oslo og på Utøya.
Mandag 1.august 2011 la en tillitsvalgt fra arbeiderbevegelsen i Årstad ned en rose for å hedre de som ble rammet av terroren fredag 22.juli 2011.

Her er lenke til en av mange hilsener på plassen.

Arbeidshesten i Odda bar også mange hilsener fra organisasjoner og enkeltpersoner.

Her var også et innrammet dikt til ungdommen.

Det må være et spesielt ansvar for arbeiderbevegelsen å gjenskape Utøya som samlingssted for utvikling av frihet likhet solidaritet og menneskeverd.

Her er lenke til opplysninger om dette.

I neste utgave kommer vi tilbake til den politiske debatten etter 22/7.


Onsdag 22.juni var det husbesøk med utdeling av roser på Mannsverk.

Til venstre ser vi byrådsleder- kandidat Harald Schjelderup fra Arbeiderpartiet.

Les mer på sidene til Årstad Arbeidersamfunn.


Årstad Arbeidersamfunn diskuterer lokalpolitisk handlingsprogram på medlemsmøte 31.mai. 2011

Les mer på lagssidene som finnes her

Leder i Årstad Arbeidersamfunn, Arild Holt- Jensen, tar et oppgjør med det borgerlige byrådets budsjettpolitikk for 2011.

Les artikkelen her


Glimt fra årets 1.mai markering finnes her


Motorhallen i Solheimsviken med sin Bydelsstyresal var lenge et sentralt sted for utøvelse av bydelsdemokrati.

Etter at det borgerlige byrådet stengte bydelsstyrene har lokaldemokratiet hatt magre kår i Årstad.

Den gamle Union motoren som tidligere ble produsert i bydelen har fått et nytt liv som utstillingsobjekt.

Kan bydelsdemokratiet også glødes opp til et nytt liv i tiden som kommer ?

Les sidene til Årstad Arbeidersamfunn og ta del i debatten om lokalpolitisk handlings- program frem mot planlagt møte tirsdag 31. mai 2011.

Leder i Årstad Arbeidersamfunn, Arild Holt-Jensen, tar i denne artikkelen er kraftig oppgjør med konkurranseutsetting og privatisering av bl.a. omsorgs- arbeid.

Årsmøte i Årstad arbeidersamfunn fattet flere vedtak av betydning for levekår og miljø i bydelen.

Les om videreføring av forslagene på årsmøte i Arbeiderpartiet i Bergen på lagssidene

Klubben på Breistein har hatt årsmøte i 2011.

Les beretning for 2010 og foreløpig møteplan for 2011.


John Langø fra Landås ble minnet med lys på graven nyttårsaften 2010

Se ungdomsbilde av John her.

En rød lykt brenner ved graven til minne om motstandsinnsatsen til Sabotasjeinstruktør Trygve Havnes.

Han bodde i Hagerupsveien på Landås.

Les mer om Havnes her

Den røde fakkelen på nyttårsaften fører minne om motstandsmannen Norman Iversen inn i et nytt år.

Les mer om bakgrunnen for motstandsarbeid her

Se bilde av Iversens døtre ved graven på Solheim.


Les mer om møtet på lagssidene


Åpent møte torsdag 25.nov.10

Motorhallen kl 18.00

Les hele invitasjonen her

Klipp fra møtet finnes her


-om boligpolitikk

Etter forslag fra Arild Holt-Jensen, leder i Årstad Arbeidersamfunn, har har styret for laget i oktober gjort nytt vedtak angående boligbygging.

Les mer om saken her

-om arbeid på fotballbane

Steinfyllingen går nå inn over kunstgresset på Krohnsminde idrettsplass.

Les mer om bakgrunn for saken på sidene til Årstad Arbeidersamfunn

-reaksjoner på utfyllingen

Arne Agdestein fra Årstad er forferdet over det som skjer med idrettsanlegget som er så viktig for bydelen.

Han etterlyser fortgang i tiltak som kan bedre situasjonen for brukere av banen.

I fremtiden må det ikke bli akseptabelt å omdisponere slike grønne områder, gjennom bokstavelig talt å valse ned deler av et begrenset friområde i Årstad.


-en forunderlig saksbehandling

Einar Naustdal fra Årstad har i årevis fulgt utviklingen av området ved Krohnsminde.

Han er nå spesielt bekymret for at fundamentet for fotballbanen kan bli ødelagt.

@-lagsposten kan konkludere med at sterke krefter må ha jobbet i årevis, uten særlig offentlighet, for å få gjennomslag for denne typen planbehandling. Vi kommer tilbake med mer om saken.


-september 2010

-om kraftdebatten

Det kan lages milelange hull gjennom "berget det blå" ved hjelp av borerigger og betong når biler skal frem, også under fjorder.

Hvorfor er det så vanskelig å få kraftlinjer bort fra landskapet Hardanger fjordområdet ?

Vi starter ny debatt om betong og kraftlinjer i Årstadlagsposten.

Les her


-fleip eller fakta

-om "pengebeviset"

Mange forlag og aviser, samt POTs nettsider, har brakt oss reviderte versjoner av penger i mapper.

abergen-redaksjonen vil også delta med sitt bidrag og kan bringe autentisk falske bilder i saken.

Vi nekter under henvisning til kildevernet å opplyse hvordan denne mappen ble klonet fra et felles opphav.

Les saken her av hensyn til rikes usikkerhet.


Fanemarkering til støtte for streiker våren 2010.

Lo i Bergen og omland inviterte til fanemarkering utenfor Bergen Storsenter fredag 28. mai kl. 11.00

Vi ser her Ørjan Myrmel og Christopher Beckham i streikevester under markeringen.

Les mer på sidene til Fagforbundet, Breistein.

Årstad Arbeidersamfunn fortsetter arbeidet for en rimelig løsning for lokalidretten på Krohnsminde.

Etter styremøte 20 mai 2010 var det befaring på baneområdet.

Vi ser her tre av medlemmene i Årstad-styret foran deler av området.

Krefter innen det borgerlige Byrådet vil frata lokalidretten rimelige treningsmuligheter på baneområdet.

Les mer om saken her.


1.MAI 2010 I BERGEN

Dagens program startet som vanlig på Æreskirkegården i Årstad bydel.

programmet sto appell ved Steinar Nørstebø.

Her finnes utdrag av talen på video.
Det var samlet mange bak årets hovedparole, som var spesielt aktuell grunnet krav til tariffoppgjøret.

Bakover i toget var det også en god parole fra
Fagforbundet om rett til heltid.

Jenter fra Fagforbundet Helse-Bergen med støtte fra Fagforbundet Årstad, tok tunge tak med fanebæring.
Motstandsmannen Norman Iversen ble minnet med fanevakt og roser fra abergen.no

Iversen var leder for Saborg.

Se bilde av graven her og les mer på sidene om Saborg.

Motstandsmannen Trygve Havnes ble
også minnet med fanevakt og roser fra abergen.no

Havnes var sabotasjeinstruktør i Saborg.

Les mer om Trygve Havnes her

Sønnen Helge Havnes rundet 60 år før 1.mai, og fikk blomster fra gamle kamerater i AUF.

Flere avdøde medlemmer av arbeider-bevegelsen i Årstad ble hedret på 1.mai 2010.

Vi ser her fanevakten ved Johan Mjells grav.

Les mer på sidene til Årstad Arbeidersamfunn


VIKTIG MELDING FRA ÅRSTAD ARBEIDERSAMFUNN

Styremøte torsdag 22 april 2010 med studiering kl 19.00 er avlyst.

HUSK:

NESTE STYREMØTE TORSDAG 20 MAI  I MOTORHALLEN, SOLHEIMSVIKEN.


Årstad Arbeidersamfunn har hatt årsmøte i 2010

  Følende ble valgt enstemmig:

  Leder: Arild Holt-Jensen

  Nestleder: Kari Solberg

  Sekretær: Thor Kulleseid

  Kasserer: Olga Johannessen

  Studieleder: Arne Agdestein

  Styremedlemmer: Vegard Hansen, Frank Mikkelsen, Einar Naustdal, Abdelmajid Jerad

  1. Varamedlem: Svein Bolstad

  2. Varamedlem: Einar Fredriksen

Årstad har startet bolig-debatt. Les mer her: Se bilder av styremedlemmer på lagssidene som finnes her


LO i Bergen og Omland inviterte til frokostmøte fredag 29. januar 2010 - kl. 10.00 på Bradbenken i Fagforbundets lokaler. Temaet var:

"Det historiske forskningsprosjektet SABORG i Bergen"

  -informasjon om prosjektet v/ August Rathke og Lars Borgersrud

  Jan Davidsen, Fagforbundet, snakket om viktigheten av at fagbevegelsen lokalt engasjerer seg i dette arbeidet.

  På bilde til høyre ser vi Ørjan Myrmel som er leder av LO i Bergen og Omland.

  Her finnes videoklipp fra åpningen.

Jan Davidsen, Fagforbundet, minnet om at det var viktig å få belyst denne delen av krigshistorien.

Saborg-folkene var "våre" arbeids- kamerater.

Det er viktig å huske at de fleste var en del av fagbevegelsen både før og etter krigen.

Se videoklipp fra Davidsens innledning her

August Rathke fortalte om motstandsarbeid i sin ungdom. Gjennom illegalt arbeid med avisen "Fortroppen" var han med på rekruttering til Saborg.

De som var til å stole på i avisarbeidet, kunne når det var nødvendig bli trukket inn i den aktive motstanden mot nazisme og okkupasjon.

Sammen med aktivister fra den politiske og faglige arbeiderbevegelsen, ble det gjennom de første krigsårene dannet en undergrunns- organisasjon for aktiv motstand.

Se videoklipp her

Lars Borgersrud presenterte rammene for forskningsprosjektet og samarbeidet med Museum Vest.

Han fremhevet at det ikke hadde vært skrevet en sammenhengende historisk beretning om Saborgs arbeid.

Innsatsen hadde ofte kommet i skyggen av andres arbeid, både gjennom skriftlig presentasjon og offentlige minnesmerker.

Se videoklipp av innledning her

Anna-Lisa Schanche, datter av motstands- mannen Norman Iversen, hadde som grunnlag at flere Saborgfolk etter krigen ble omfattet med en spesiell interesse fra Overvåkings- politiet.

Hun foreslo at forskningsprosjektet tok kontakt med denne tjenesten for å få frem mulig historisk dokumentasjon som fortsatt måtte være arkivert.

  -abergen vil i tiden fremover bidra til dekning av forskningsprosjektet og mindre omtalte deler av motstandsarbeidet

  Her er siste lenke til motstandsarbeid i Os.


HUSK ÅRSMØTE I ÅRSTAD ARBEIDERSAMFUNN TORSDAG 14.JANUAR KL. 19.00 I MOTORHALLEN, SOLHEIMSVIKEN.

Les mer på lagssidene til Årstad Arbeidersamfunn.


- alagsposten på gravene med lys nyttårsaften 2009

Vi minnes John Langø som gikk bort i 1979.

Han vokste opp på Landås og var aktiv i AUF.

Vi minnes Arne Børs som gikk bort i år 2000.

Han var aktiv i Årstad Arbeidersamfunn.

Vi minnes Jan Reidar Jacobsen som døde i 2006.

Han var aktiv i AUF og Årstad Arbeidersamfunn

Forøvrig kan vi også i 2009 hilse det nye året med vår sedvanlige nyttårslenke


Når denne gjengen dukker opp i butikkene er det tid for Årstad Arbeidersamfunns "Jolemøte".

Les invitasjonen her


NYTTIG MØTE OM LOKAL IDRETTENS FORHOLD PÅ KROHNSMINDE.

Åsta Årøen fra Løvstakksiden Vel, kunne ønske medlemmer av folkevalgte kommunale organer og lokale politiske organisasjoner velkommen til orienteringsmøte.

I brakken ved banen ble det fortalt om forholdene på Krohnsminde etter salg og omregulering av området.

Se videoklipp fra åpningen av møtet her

Fra Ny Krohnborg Idrettslag fortalte Radney Thomsen om situasjonen etter at den overbygde tribunen med garderobe ble revet.

De må nå trene uten dusj og toalett. Dette hadde spesielt rammet forsøk på å få etablert jentefotball.

Lagene hadde håpet å fungere som integreringstiltak i bydelen, men vilkårene for dette var nå vesentlig forringet.

Mer langsiktige og luftige planer om tiltak er til liten hjelp for de problemene man nå står ovenfor.

Rolf Rasmussen fra FAU ved Ny Kronborg skole understreket at endringene i området kom som en overraskelse på beboere.

Flere var redd for at den planlagte sykehusutbyggingen, skulle danne en barriere for tilgangen til idrettens treningsområde.

Under møtet kom det også frem at kommunen hadde hoppet over bestemmelser i plan- og bygningsloven som skulle sikret innbyggerne i området større innflytelse på utviklingen.

Se utdrag av Byrådsdokumenter her

Det ble også lagt frem en skisse over mulig bruk av området, som tok utgangspunkt i at idrettslagene måtte kunne tilby mer enn fotball.

Bystyrepolitikerne i møtet var samstemt om at resterende deler av området ikke må selges, men søkes tilbakeført til idrettsformål.

Etter første delen av orienteringsmøte i brakken var det omvisning på baneområdet.

En annen brakke som fortsatt er i bruk som lagerplass for bl.a. treningstøy, var så fuktig at den knapt ville blitt godkjent som oppdrettsanlegg for sopp.

Den var også plassert slik at den var utsatt for innbrudds- forsøk og hærverk.

Den siste steinen som kom gjennom vinduet, hviler fortsatt mellom stolen og vesken til venstre på bildet.

Etter omvisningen i godt Bergensregn var det velkomment å kunne samle seg til kaffe i kjelleren på "Bien".

Her fortalte ildskjeler fra den frivillige idrettsbevegelsen bl.a. om hvordan livet er for småbarnsforeldre i bydelen.

De prøver med ryggen mot veggen å organisere trening for barn og unge i en bydel som virkelig trenger brede tiltak.

De har til nå fått skammelig liten hjelp i arbeidet.

Årstad Arbeidersamfunn og @-lagsposten vil følge opp saken.


STORTINGSVALGKAMPEN STARTET I ÅRSTAD BYDEL

Fredag 21.og lørdag 22.august ble første helg med stands i Årstad bydel under årets valgkamp.

Vi ser her bilde fra Sletten senter med valgarbeidere fra Årstad Arbeider- samfunn.

Les mer på lags- sidene som du finner lenke til øverst på siden.


SV PÅ SLETTEN I VALGKAMPEN 2009

I flere valgkamper har AP ofte vært alene om å ha stands i Årstad bydel.

Siste helgen i august var imidlertid flere rød/grønne kamerater på plass i Sletten senter.

Til høyre ser vi forsiden på folderen til SV, der de bl.a. fremhever følgende innsatsområder:

- Gi kvinnedominerte yrker i offentlig sektor høyere lønn gjennom en likelønnspott

- Skape nye arbeidsplasser ved å bruke penger på viktige samfunnsoppgaver. Tida er inne for å ruste opp skoler og sykehjem og satse på fornybar energi og miljøteknologi

- Fordele godene mer rettferdig, og øke innsatsen mot   fattigdom


RØDT PÅ SLETTEN I VALGKAMPEN 2009

Tre unge og entusiastiske valgarbeidere var i sving på Rødt sin stand på Sletten.

De hadde i likhet med Arbeiderpartiet hatt problemer med å få standsplass i denne valgkampen på Sletten.

Det er neppe noen trøst om vi røper at Årstad Arbeidersamfunn også har hatt vansker med stand utenfor Samvirkelaget i Solheimsviken i tidligere tider.

Inne i folderen fremhever de at Rødt:

- ER EIN GARANTIST MOT FRP

- VIL VERE EIN OPPOSISJON FRA VENSTRE

- ARBEIDER PA GRASROTA

- TØR Å TENKJE STØRRE

- TRENGS PA STORTINGET


NTL MED VALG OG VELFERDSKONFERANSE I BERGEN

NTL inviterte til konferanse 25/8 i Bergen, med innledere fra FAFO og politikerpanel med bred sammensetning.

- Den norske velferdsstatsmodellen er som Rubiks kube. Alt henger sammen med alt, og du kan ikke fikle med en bit av den uten at det får konsekvenser andre steder, forklarte FaFo-forsker Gudmund Hernes på NTLs valg- og velferdskonferanse.

Fra venstre ser vi konferanseleder Solveig Kloppen, med representanter fra AP, SV, SP, Høyre, Rødt, og FRP.

@-lagsposten kommer tilbake med mer omfattende dekning av debatten


1.mai 2009 - Lo Bergen og Omland  

1. mai 2009 Bekransninger kl. 10.00:

Æreskirkegården Appell/kransnedlegging: Christopher Beckham(LO)

Sofus Pihl Appell/kransnedlegging: Jørn Eggum (FF)

Anna Anthoni (NAF) Appell/krans (NAF)

Nordahl Griegstatuen LO i Bergen og Omland legger ned krans kl. 09.30

Bekransingen starter på Æreskirkegården, så går en videre til Sofus Phil. Vi regner med å holde appellen kl. 10.20 hos Sopus Phil, før vi går på graven til Anna Anthoni.

kl. 11.00 Nils Langhelles minneplakett i Fyllingsdalen blir bekranset. Arrangør: Norsk Folkehjelp og Fyllingsdalen Arbediersamfunn.

Hovedarrangement: Kl. 13.45 Konsert på Torgalmenningen " November Homecoming" Kl. 14.15 Samling på de respektive samlingsplassene (Håkonsgt. og Tårnplass) for å delta i hoveddemonstrasjonstoget. Avmarsj kl. 14.30 Kl. 15.00 Tale for dagen, LO leder, Roar Flåthen

Kl. 15.30 Internasjonalen spilles (toget står i ro) Kl. 15.35 Toget setter i bevegelse


Hva betyr det når avis-tegnere begynner med med morsomme tegninger som vist til venstre omkring NAV-et ?

a-bergen starter nav-debatt etter henvendelse fra medlemmene i 2009.

Les saken her: NAV-debatt


Årsmøte i Årstad Arbeidersamfunn onsdag 7.januar 2009

Les innkallingen her i *.pdf-format, beretning finnes her


- abergen sender sine lesere den sedvanlige hilsen for høytiden og det nye året klikk her


Sidene for:

Vestlandsheimen-museum.net

er oppdatert om "Vonheim"


- abergen har mottatt sterke synspunkter på ministerens utspill omkring legalisering av heroin.

Vi starter en ny debatt-side med synspunkter på saken fra medlemmer og fagpersoner.

Lenke til debatten finner du her eller gjennom lenken på toppen av siden til "Helse-, sosial og velferdsdebatt".


Stortingsrepresentant Dag Ole Teigen innleder på møte i Årstad Arbeidersamfunn tirsdag 23.september kl 18.00.

Les hele invitasjonen her. Møtet er dekket på Årstadsidene.
Møteplaner for høsten 2008 er under behandling og ventes klar innen utløpet av måneden.

Årstad Arbeidersamfunns sider vil bli oppdatert etter styremøte i august 2008,

Det er to videoer fra abergen under produksjon, jubileums-video 2007 og 1.mai 2008


Les om den faglige og politiske valgkampen i 2007, som kom i gang med møtet i Representantskapet.

Arbeiderpartiet i Bergen, torsdag 24.mai 2007.

Innledning ved leder av Fagforbundet , Jan Davidsen


Årstad Arbeidersamfunn er nå i bevegelse mot kommune og fylkestingsvalget 10.september 2007.

Vi ser her Frank Mikkelsen, leder av det 80 år gamle arbeidersamfunnet, på "nyklippet" bilde fra de gamle industriområdene i Solheimsvikenen en kveld i mai.

Les mer helgens aktiviteter på lagets sider som du finner her


abergen-redaksjonen gratulerer Årstad Arbeidersamfunn med 80-årsdagen 9.mai 2007.

Jubilanten ønsket ikke unødig fokus på fortiden, men vi overrasker med en liten historisk gave:

Lenke til digitalisert versjon av 60-års- beretning for perioden 9.mai 1927 til mai 1987.

Videre markering skjer gjennom politiske aksjon i bydelen kommende helg.


God oppslutning om markering av 1.mai 2007 i Bergen

Se bilder fra bilder fra dagen her


Hva skjer ved fjellets fot på

Montana-marken ? - Følg med

på Årstad Arbeidersamfunns

nettsider.

Nyvalgt leder i Årstad Arbeidersamfunn, Frank Mikkelsen(til høyre), takker tidligere kasserer Svein Bolstad for mangeårig innsats i laget.
Statsråd Bjarne H. blir takket for innledning på årsmøtet i Arbeiderpartiet i Bergen.

Her finnes videoklipp av takk til Jarl Høva som gikk av på samme årsmøte. Odd Rambøl ble valgt som ny leder.


Festnings- utstilling om Saborg.

abergen har lenker om:

motstands- arbeidet,

gruppene,

og

deltakere.

Klikk her for tidligere oppslag om saken.


Julemøte i Årstad Arbeidersamfunn tirsdag 19.desember 2006.

Les mer om møtet på sidene til Årstad Arbeidersamfunn.

Takk til tre veteraner på bilde for stor innsats med møte- forberedelser.


Folkemøte om oppvekstvilkår for barn og unge på Løvstakk- siden.

Les mer om møtet på sidene til Årstad Arbeider- samfunn.


Til Jan Reidars Minne 2006

Det var med sorg vi mottok meldingen om at Jan Reidar Jacobsen gikk bort i sommer.

Årstad Arbeidersamfunn og abergen minnes en god kamerat som fra ungdommen av og fram til det siste var aktiv i arbeiderbevegelsens organisasjoner.

Les mer på lagssiden som du finner her.


Pål Thorsen innleder til debatt på sommermøtet i Årstad Arbeidersamfunn mandag 29.mai kl 19.00.

Han har også blitt presentert gjennom oppslag på lagets debattsider som finnes her

Les om møtet på lagssidene

Les om 2006 markeringen av 1.mai på sidene som finnes her
Årstad Arbeidersamfunn hadde medlemsmøte med Anne Gine Hestetun som innleder den 3.april 2006.

Les om møtet på Årstads sider som du finner her


 ÅRSMØTE 23.JANUAR 2006

Årstad arbeidersamfunn avholdt årsmøte i møtelokaler på Landås i 2006.

-klikk her for større bilde

-les mer på sidene til Årstad Arbeidersamfunn


JULEMØTE I ÅRSTAD - 2005

Årstad Arbeidersamfunn markerte avslutningen av semesteret høsten 2005 og inngangen mot jul- og nyttår med sitt tradisjonelle julemøte i grendahuset på Nymark. Vi ser her lederen av laget, Inger K. Warberg, i det hun overrekker julekurven til kveldens heldige vinner.

Møte hadde bl.a. samlet nye medlemmer fra Løvstakken, helse- og sosialsektoren, og representanter i bystyre- og fylkestingsgruppen.

Lederen for Arbeiderpartiet i Bergen var også tilstede, og delte ut merker for langvarig parti- medlemskap. Les mer på lagssidene her.


GOD VALGKAMP-INNSATS I ÅRSTAD

Vi ser her noen av valgkamparbeiderne som delte ut foldere utenfor Mega på Danmarks- plass og snakket med innbyggerne om ulike saker som man var opptatt av å få løst.

Mange velgerne ønsket en ny kurs i forhold til den borgerlige regjeringen.

Det var også de som mente at det var trist at det lokale biblioteket var nedlagt.

Les mer om dette på sidene til Årstad Arbeidersamfunn.

Hva skjer i bydelen etter valget når høstmørket siger på ?

Skal høyhus ta det lille som er av sol og utsikt ?

Har byutvikling av gamle områder stoppet ?

Hvordan er levekårsutviklingen i Årstad og på Løvstakksiden i forhold til resten av Bergen ?

Klikk her for levekårs-statistikk og forslag til tiltak mot arbeidsledighet og kamp mot fattigdom i Årstad. Laget forbereder klage på manglende tiltak. Les om klagebehandlingen på midlertidig side som finnes her.

Under okkupasjonen var også mange aktive i motstandsarbeid og distribusjon av illegale aviser. Hør videoklipp fra intervju med Randi Brustad her.

Julenummeret av alagsposten kommer med mer opplysninger om ulike sabotasje- aksjoner i bydelen, bl.a. mot Solheim transformatorstasjon. Her er lenke.

Les utdrag av SABORGs avis "Fortroppen" her.


KLIPP FRA 1.MAI-MARKERINGEN I BERGEN

1.mai 2005 ble markert med en rekke paroler og innslag i toget fra ulike deler av arbeider- bevegelsen.

Her ser vi Fagforbundet Hordalands ungdoms- gruppe som fremhever at vann er er en menneskerett - ikke en handelsvare.

Se bilder og klipp fra dagen her


STANDSAKSJON I ÅRSTAD OG BERGEN LØRDAG 30.APRIL-2005

Arbeiderpartiet mobliserte medlemmer til stands i bydelene lørdag før 1.mai.

Vi ser her lederne av Arbeiderpartiet i Bergen og Årstad Arbeidersamfunn utenfor Rema 1000 på Wergeland.

Det ble delt ut løpeseddel med argumenter for et nytt stortingsflertall ved valget til høsten.

Les mer om saken på nettsidene til Årstad Arbeidersamfunn som du finner her.


Møte om levekår på Løvstakksiden

Årstad Arbeidersamfunn inviterte til møte om utviklingen på Løvstakksiden mandag 18.april 05 kl 19.30 i Motorhallen.

Tidligere bydelstyreleder Borghild Lieng innledet om politiske planvedtak og nyere organisa- toriske tiltak fra offentlige etater i området.

Les mer om Årstad på partilagets nettsider.


Årstad Arbeidersamfunn har hatt julemøte på Nymark i desember.

Klikk her for lenke til dekning av dette møtet og tidligere møter i laget.

Vi fortsetter dekningen av lokalmiljø i bydelen med GroK

Klikk her for oppdaterte sider med spørsmål som krever kjennskap til hva som egentlig finnes i bydelen.

Øverst på bedriftslisten i Viken står Lånekassen.

Etter kontakt med terminalarbeiderne her kan vi bringe klipp fra fag- foreningsseminar i 2004 og litt om virksomheten.

Her er lenke til ny side om NTL i Lånekassen i Bergen.

Oppvekstmiljø for barn og unge på Løvstakksiden og i Årstad bydel.

Vi har funnet to tilbud som burde være kjent for innbyggerne.

Hva mener vi om buekorps fotball og Brann ?.

Klikk på stadion og trommer i bydelen.


abergen har fått lokalmiljø-korrespondent-Gro K.

-vi kan her skimte Gro K. utenfor Motorhallen i Solheimsviken.

Når telelinjer og utstyr forøvrig er på luften hos Gro håper vi på flere glimt fra områdene i Viken.

Denne gangen har vi bilder og tekst om lokalmiljø og mennesker i bydelen.

Muligens kan Gro K. også besøke kontorene i Viken og gi tilbake- meldinger på hva som møter publikum.

Klikk her for lenke til lokalmiljø.

Klikk på bilde av Motorhallen for mer bydelsstoff og store oversiktsbilder.

-sjekkhefte-planlegging på Nymark ?

Her ser vi første planskisse for Nymarkområdet etter at svømme anlegget ble flyttet fra Nygårds- tangen til Nymark.

Les om åpent møte angående saken i Årstad Arbeidersamfunn her.

-ny folder om Årstad Arbeidersamfunn

Nedenfor finnes lenker til ny folder med opplysninger om arbeider- samfunnet:

http://abergen.no/aarstad/folder/delindex1.htm

http://abergen.no/aarstad/folder/delindex2.htm


TURID VISNES 60 ÅR

Medlem av Årstad Arbeider- samfunn, Turid Visnes, mottok gratulasjoner fra familie, venner, partiarbeidere, bergens- og fylkespolitikere, samt stortingsrepresentanter på 60 årsdagen.

abergen har de viktigste bildene fra begivenheten på våre sider.

Klikk her for lenke til markeringen.


MØTE OM NAVO-OPPGJØRET

Det ble trangt om plassen i den gamle personal- kantinen på Haukeland sykehus under orienterings møte om årets tariffoppgjør

Klikk her for bilder og utdrag av forhandlings- resultatet mellom Fagforbundet/Lostat og NAVO i 2004.


KLART FOR INNLEVERING AV STEMMESEDLER OM RESULTATET AV TARIFFOPPGJØRET.

Det var høy streike- beredskap ved Habiliteringstjenesten under årets tariffoppgjør.

Ved en konflikt hadde det ikke blitt lett for uorganiserte streikebrytere å komme seg gjennom dørene forbi streikevaktene.

Les mer om oppgjøret på sidene til Klubben på Breistein.


SOMMERMØTE I ÅRSTAD

Årstad Arbeider samfunn avviklet sitt sommer- og grillmøte i grendahuset på Nymark.

Kveldens innleder var Ågot Himle.

Her er lenke til dekning av møtet:


SØKELYS PÅ KONSEKVENSER AV UNDERFINANSIERING

 

Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet reagerer sterkt på utviklingen i helseforetakene.

Underfinansiering og stillingskutt utarmer sykehusets tilbud til pasienter og bryter med målsetting i avtalen om inkluderende arbeidsliv.

Det må protesteres med politisk streik mot statens og foretakenes planer om kutt i 2004-2005.

Klikk her uttalelser fra tillitsvalgte.

-fra "IA"-avtalerevisjon av 3/12-03, punkt 7. Inkluderende arbeidsliv."

Mange bedrifter har ved inngåelse av samarbeidsavtale med trygdeetaten ikke satt opp konkrete mål for arbeidet med delmål to og tre i avtalen.

Partene i IA-avtalen vil presisere at alle delmål er likeverdige. Dette innebærer at IA-bedrifter vil ha et spesielt ansvar for å tilby tiltaksplasser og jobb for yrkeshemmede og være naturlige samarbeidspartnere for bl.a. Aetat i arbeidet med å få flere funksjonshemmede inn i arbeidslivet.

Partene er enige om at IA-bedrifter i tiden framover i størst mulig grad også bør sette seg konkrete mål for delmål to og tre."

-brudd med NAVO-Helseforetakenes arbeidsgiverorganisasjon i mai 2004

"Forhandlingene for den største gruppen ansatte i spesialisthelsetjenesten ble brutt i dag. NAVO har stilt ultimatum om strukturendringer som kan svekke det sosiale sikkerhetsnettet i overenskomsten.

NAVO krever omkamp på våre medlemmers grunnleggende sosiale rettigheter knyttet til en felles landsomfattende tariffavtale, sier forhandlingsleder i UHO-NAVO Bente G. H. Slaatten.

På grunn av NAVOs ultimatum om endringer knyttet til overenskomstens sosiale sikkerhetsnett, ble lønnstilleggene ikke tema før bruddet var et faktum.

Klikk her for lenke om inkluderende arbeidsliv.


KAMP MOT UNDERFINANSIERING AV HELSE VEST

Underfinansiering av helseforetak skaper økende problemer på vestlandet.

Det er sterk motstand mot stillingskutt og oppsigelser i Bergen.

Les om saken her.


NY FANE PÅ GATEN 1.MAI I BERGEN

abergen har klipp fra årets 1.mai markering i Bergen.

Vi har dekket noen av morgen- markeringene, frokost, tog og taler.

Mange medlemmer av fagforbundet var også å finne bak den nye fanen.

Klikk her for lenke til ny 1.mai side:


ÅRSMØTE OG LEDERSKIFTE I ÅRSTAD ARBEIDERSAMFUNN

Onsdag 21.januar 04 var det årsmøte i arbeider- samfunnet. Avtroppende leder Svein Bolstad fikk blomster og gode ord fra Inger Karin Warberg ,som enstemmig ble valgt til leder for neste periode.

Møtet behandlet vanlige årsmøtesaker, herunder beretning fra bydelsstyregruppen, foreløpig uttalelse om pensjonsreformen, samt støtte til forslag om Ruth Brudvik som leder av kommunepartiet.

Les mer om møtet på lagets nettsider som finnes her.


-TRIVELIG JULEMØTE  I ARBEDERSAMFUNNET

Årstad Arbeidersamfunn avsluttet året med julemøte i Nymark Grendahus onsdag 3/12-03.

Etter innledning og debatt om organisasjons- spørsmål var det bevertning og "julekake".

Vi ser her innleder til venstre mens han venter på sin rettmessige andel av arbeider- samfunnskaken.

Klikk her for lagets nettsider med bilder, sang og utdrag av innledning på møtet.


- NAZISTENES OG POLITIETS OVERGREP MOT JØDENE UNDER KRIGEN MÅ ALDRI GLEMMES

Onsdag 26.november var det også i år fakkeltog til minne om deporteringen av jøder fra Bergen under krigen.

Se bilder og hør utdrag fra tale her.


VALGKAMPEN OG VEIEN VIDERE

Valgkampen oppsummeres på medlemsmøte i Årstad Arbeider- samfunn 5/11-2003.

Les om møtet på sidene til arbeidersamfunnet og hør utdrag av innledning og avslutning på møtet.

Her finner du lenken til opplysninger om politisk debatt på grunnplanet i arbeider- bevegelsen i Bergen. (klikk her)


PLANENE KLARE FRAM TIL DET NYE ÅRET

Fagforbundets klubb ved Habiliteringstjenesten på Breistein har nå mottatt tilsagn om støtte fra Hordaland Fylkesforening.

Meny for julemøte og plan for medlemsaktivitet inn i 2004 er klar og kan leses her.


UNGDOMMELIG  INNSLAG  I  FAGFORBUNDET

Etter en grundig omorganiseringsprosess har Fagforbundets lokale organisasjons- ledd fått på plass seksjonsstyrer i fylket.

Vi ser her bilde fra møte i Hordaland Fylkesforening, der seksjonsstyret for kontor samles for planlegging av studie- og møtevirksomhet i kommende periode.


FRA VALGKAMPEN I ÅRSTAD

Årstad Arbeidersamfunn har gjort en god innsats i valgkampen høsten 2003. (klikk her)

Les om forberedelser og gjennom- føring av lokal aktivitet med innslag fra bydelen på nettsidene til Årstad Arbeidersamfunn.

Mer om den politiske utviklingen i neste nummer av a-lagsposten.(23/2003)


SOMMERMØTE I ÅRSTAD    

Medlemmene i Årstad Arbeider- samfunn var samlet til medlems- møte tirsdag 20. mai kl. 18,30 i Nymark Grendahus (like ved Brann stadion)

Politisk sekretær Jan Kristoffer Mathiassen kom og fortalte om partiets planer for kommune- valgkampen. Det var en åpen og kameratslig diskusjon på møtet, som ble avsluttet med grilling.


VI KLIPPER FRA MAPPER

-UNDERGRAVENDE

SKILLINGSBOLLER :

-FINNES DET ?

17.MAI GRUNNLOVEN YTRINGS- FRIHETEN OVERVÅKNING  OG SKILLINGS-BOLLER

Vi kan nå bringe utdrag av hvordan direktiver fra Tigerstaden ble tilpasset de Bergenske tradisjoner for registrering av undergravende virksomhet. Tvers gjennom grunnlov og ytringsfrihet til sentralarkivet. Klikk her


1.MAI-GLIMT 2003 Klikk her for dekning av tidligere år.

abergen har i år dekket taler og møter med spesiell vekt på det som skjer tidlig på dagen.

Vi ser her bilde fra minnesmerke litt over kl 8.

Her er nett-siden.


OLAF VISNES ER GÅTT BORT

Klikk her for å se redaksjonens minneside


Kasserer i Årstad Arbeidersamfunn fyller 60 år og gratuleres av nestleder og leder

Utdrag fra møtet finner du på sidene til Årstad Arbeidersamfunn


"Morgensolsaken" - sosialpolitiske forhold

Årstad Arbeidersamfunn har i lang tid arbeidet med gjennomgang av den såkalte "Morgensolsaken".

Oppslag omkring saken var med å danne bakgrunn for utvalget som er omtalt til venstre. Saken kommer til ny behandling i 2003

Her finner du lenke til abergens utdrag av saken


På medlemsmøte i Årstad Arbeidersamfunn ble informasjon om nye planer av betydning for bydelen diskutert.

Den orginale planmeldingen var laget med et grafisk format som tok stor plass, og brukte lang tid på nettoverføring.

Her er lenke til planutdrag som er mindre plasskrevende.

På bydelssidene er det også en artikkel om planprosess og politiske utfordringer.


TUSENER MOT KRIG LØRDAG 15.FERUAR

Se klipp fra markeringen i Bergen her.


ÅRSMØTE I ARBEIDER- PARTIET I BERGEN 8/2

Her er glimt fra møtet.


Internasjonalt utvalg i Hordaland arbeider- parti med åpent møte om Midtøsten 22/1-03 Klikk her for mer info


GODT  BESØKT  ÅRSMØTE  I  ÅRSTAD  14/1-2003

Tirsdag den 14.januar kl 19.30 var det innkalt til årsmøte i Årstad arbeidersamfunn.

Medlemmer fra partilaget og AUF i bydelen behandlet vanlige årsmøtesaker med forslag, beretning regnskap og valg.

Møte varte til etter kl 22 og debatten gikk livlig, også under en liten pause med enkel bevertning.

Mesteparten av tiden gikk med til å diskutere forslag til uttalelser om studierente, utvikling av levekår i bydelen, energipolitikk og strømpriser. En rekke engasjerte medlemmer deltok i debatten om forslagene.

På sektor etter sektor ble det foreslått tiltak for å demme opp for skadevirkningene etter økende bruk av "markedsregulering" av viktige samfunnsområder.

Forslagene ble forbedret på flere punkter etter grundig behandling og vil bli gjenngitt på lagssiden når referatet fra møtet er behandlet.

Valgene til ulike tillitsverv var enstemmig og den gjennvalgte lederen Svein Bolstad takket deltakerne for et godt møte.

Det nyvalgte styret og lagets representanter i ulike organ vil umiddelbart starte arbeidet med videreføring av årsmøtevedtakene.


-abergen på gravene nyttårsaften 2002

Gjennom årene har vi markert årsskiftet med lys på gravene til kamerater som alle på sitt vis har bidradd til arbeiderbevegelsens arbeid.

Link til omtale av L. Foss og J. Jellestad finner du ved å klikke her.

Her finner du lenke til omtale av Anna Anthoni.
Her finner du lenke til omtale og artikkel av Arne Børs.


Årstad Bydelsstyre har invitert til åpent møte om utfordingene på Løvstakksiden. Hva kan tredje sektor og Årstad i fellesskap få til?
KLIKK HER FOR MER INFORMASJON


Alfred Johan Knag har feiret 70-årsdag.
Vi gratulerer med overstått.
KLIKK HER FOR MER INFORMASJON


Årstad Arbeidersamfunn har hatt møter i Motorhallen, og diskutert flere saker av betydning for bydelen og bybudsjettet.
KLIKK HER FOR MER INFORMASJON


Einar Naustdal innledet om utviklingen av Søndre Bergen Arbeidersamfunn på julemøtet.
KLIKK HER FOR MER INFORMASJON


Årstad Arbeidersamfunn har hatt medlemsmøter og fellesmøter med bydelsstyregruppen i flere lokaler i bydelen.
KLIKK HER FOR MER INFORMASJON


MARKERING MOT BUDSJETTKUTT,  PRIVATISERING OG OFFENTLIG ARMOD

På kort varsel ble det samling i Bergen sentrum som protest mot regjeringens budsjettpolitikk.

Sentralt i markeringen sto sto representanter for LO lokalt og flere fagforeninger innen helsevesen og offentlig sektor.

Selv med klassisk Bergensvær samlet det seg mange aktivister bak faner og paroler torsdag 3.oktober 2002.

Arrangementet ble også dekket av lokalradioen.

De som ikke fikk med lydinn- slagene på direkten kan få utdrag fra dette gjennom lenkene nedenfor.

Hør åpningstalen av Ronald Berntzen fra NKF her.

De fremmøtte fikk en god gjennomgang av situasjonen innen ulike sektorer.

Det var også taler av Ingunn Alvær fra utdanningssektoren og Torbjørn Reigstad fra Lo i Bergen.

Det er økende motstand mot en budsjettpolitikk som ikke tjener vanlige folk. Her er utdrag av talene fra Alvær og Reigstad.


MØTE MELLOM FINANSBYRÅDEN OG TILLITS- VALGTE FRA ARBEIDERPARTIET I BYDELENE.

-onsdag 8.mai var det innkalt til møte mellom finansbyråden og ledere i lag og bydelsstyregrupper for tre av bydelene.

-ble kameratene bondefanget av en russisk pengeinnkrever som innkasserer over 42 millioner fra fattigfolk i utarmede bydeler ?

-hva ble drøftet på møtet og hvem møtte man:

klikk på rådhuset
Finansbyråd Trond Tystad og Oddbjørn Nesje hadde invitert til budsjettsamråd onsdag 8.mai kl 15.30 i Bergen rådhus. Denne gangen var representanter fra Fyllingsdalen, Laksevåg og Årstad spesielt invitert.

Det ble tatt opp en rekke spørsmål vedrørende stats- og kommunebudsjett. Representantene fra Årstad tok bl.a. opp forholdet mellom bydelsreformen og skole, bolig- og sysselsettingstiltak og samarbeid mellom offentlige etater på bydelsnivå.

Finansbyråden svarte bl.a. at kommunens driftsøkonomi er vanskelig og at det ikke er utsikt til bedring gjennom stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett. Det er imidlertid håp om styrket økonomi etter stortings-behandling av en innstilling om storbyøkonomi.

Investeringsbudsjettet for de nærmeste årene er noe bedre enn kommunens driftsbudsjett. Dette skal bl.a. komme skolesektoren tilgode.

På møtet var imidlertid ikke enighet om at styrings- strukturen for skolesektoren burde endres.

Mer informasjon om sakene kan finnes på kommunens internettsider.

Hva må gjøres i tiden fremover: ............. .............. ................

Etter møtet i Rådhuset ble det minnet om møter i Årstad Arbeidersamfunn og bydels- styregruppen som bl.a. skal gjennomgå sakene fra møtet.

Det er styremøte i laget torsdag 30.mai kl.19.30 og medlemsmøte er berammet til mandag 3.juni kl 19.00. Et samlet lag vil da markere 75-års jubileet i bydelen.

Bydelsstyregruppen i Årstad har møte torsdag 23.mai kl 16.30 i det GAMLE rådhuset.

abergen - fellesredaksjonen - 1.mai 2002


Årets 1.mai-markering hadde en hovedparole med symbolbruk som førte gamle rettferdige krav videre inn i en ny tid.
Dagen startet på tradisjonell måte kl 0800 med markering ved minnesmerker og graver på Solheim og Møllendal.
Markeringen ved Sophus Phils grav på Møllendal var godt besøkt og blandt deltakerne var det veteraner fra arbeiderbevegelsen i Årstad.

Aud Oppedal fra Lo-s 1.mai kom. (NTL) ledet sermonien.

Dagens taler ved bautaen til Sofus Phil var Oddny Miljeteig fra Lo i Bergen (FO).

I talen nevnte hun spesielt fengsling og yrkesforbud som hadde rammet vår danske kamerat som søkte tilflukt i Bergen.

Gjennom sin innsats regnes han som som arbeiderbevegelsens grunn- legger i Bergen.

Hun fremhevet til slutt i talen at arven etter Sofus Phil lever videre i byens levende fagbevegelse

Det ble lagt ned krans og sangkoret Safir avsluttet sermonien.

Miljeteig var også fanevakt under sermonien på Solheim kirkegård for å hedre falne bergensere under 2.verdenskrig.

I talen minnet Cato Johnsen (FUG) om at folkelig motstand mot undertrykkelse også i dag krever menneskeliv. Klikk her for videoklipp

Den røde fanen vaiet også over graven til Stortingsrepresentant Anna Anthoni.

Hun var den første kvinnelige stortingsrepresentant fra Bergen.

I talen fra Else Krey Hansen (Arbeidsm.forb.) ble hennes innsats for organisering av renholderne spesielt fremhevet.

Fagforeningene i Bergen har reist dette minnesmerket på Møllendal som takk for hennes innsats i arbeiderbevegelsen.

Etter dagens tidlige markeringer var det samling til frokost og kulturarrangementer før toget.

Vi ser her glimt fra samlingen i Folkets hus.

Klikk her for kort video-klipp.

På gaten utenfor Folkets hus samlet folk seg bak fanene til lag og organisasjoner i arbeider- bevegelsen

Søndre Bergen Arbeidersamfunn og Årstad Arbeidersamfunn har samlet seg i nytt lag til marsj mot Torgalmenningen. Se videoklipp

Norsk Tjenestemannslag i Bergen og Hordaland var tidligere organisert med et Stedsstyre bestående av valgte representanter for grunnorganisasjonene.

Forbundet sentralt har omdannet dette til et Fylkesutvalg.

Organisering av samarbeid mellom offentlige fagforeninger blir viktig i tiden fremover.

LO-s nestleder, Roar Flåthen, under hovedtalen der han tok opp sentrale spørsmål for den faglige og politiske arbeiderbevegelse.

Han oppfordret til solidaritet med de streikende under årets tariffoppgjør

Ledende kamerater fra Byråd og Partiorganisasjon lyttet til fag- bevegelsens krav om et annet og bedre samfunn.

Tilfeldighetene gjorde at det ble en viss avstand mellom våre fremste tillitsvalgte i byrådet og parti- organisasjonens røde hammerflagg.

En reflektert appelant fra de streikende hotell og resturant- arbeiderne understreket behovet for en lønn å leve av i service- bransjen.

Sølvi Kullerud frevhevet også kvinneperspektivet i tariffkravet.

Olav Terje Bergo, redaktør i "BA", tok klar avstand fra Israelsk okkupasjon og overgrep.

Han støttet det Palistinske folks kamp for grunnleggende rettigheter og retten for flyktninger til å vende hjem i samsvar med FN-vedtak.

Helga Kollen fra Sjømanns- forbundet tok opp situasjonen for en bransje som hadde mistet mange arbeidsplasser i de seinere årene.

Denne utviklingen vil spesielt merkes i utkantstrøk der en relativt stor del av befolkningen har hatt sitt utkomme fra arbeid på sjøen.

I toget hadde Norges kommunistiske parti klare paroler mot profitt fra omsorgsarbeid.

Stadig flere reagerer nå på en omorganisering av helsevesenet som fører til utarming av det offentlige tilbudet og flytter pengene til private helseprofittører.

Det var en rekke internasjonale paroler i toget, men kampen mot Israelske overgrep var det mest markerte kravet i store deler av toget.

Støtten til palestinerne er nå sterk i fagbevegelsen.

En seksjon av toget var preget av den nasjonale motstanden ovenfor kapitalens internasjonale organisasjoner.

Handelsavtaler som forverrer situasjonen for vanlige folk står heller ikke høyt i kurs.

Medlemmer av Attac og Inter- nasjonale sosialister danner en fargerik siste seksjon i toget.

Her markeres økende motstand mot et handelssystem som fører til sult og nød i store deler av verden.

Det var gledelig at mange unge hadde fargerike innslag som markerte kraftig motstand mot kapitalismen som samfunnssystem.


Bakgrunn og bilder fra 1.mai markering 2000 - 2001 i Bergen