UNDERGRAVENDE SKILLINGSBOLLER

17.mai grunnloven var ment som en regulering av grunnleggende rettigheter for innbyggerne bl.a. i forhold til mulige lovløse overgrep fra øvrigheten.
Imidlertid hadde de som gikk først i 17.maitoget i Bergen i 1985 ikke helt fått med seg dette.

Dersom aktivister fra arbeider- bevegelsen i Bergen tok til orde for salg av skillingsboller for å hjelpe folk i Afrika var dette et anslag mot kjernen i den bergensk handelsstand.

Dette var selvfølgelig til fare for rikets sikkerhet, og måtte overvåkes av POT.

Ved gjennomgang av nylig frigjort overvåkningsmappe fra POT kunne vi derfor finne pent nummerert og arkivert presseklipp om denne trusselen mot det bestående samfunn.

Man betraktet vel også bruk av Gamle Bergen som base for virksomheten som en uhyrlig provokasjon som skulle virke nedbrytende på handelsstanden.

Er det rart at STASI måtte framstå som liberale puddinger, når vi nå kan sammenligne dem med vårt kjære POT

Hvem var ansvarlig for denne arkivopp byggingen i Bergen i 1985 og hvem var betalte informanter i media og nærings liv ? Vi åpner flere mapper i neste nr !