5030 - NATTREDAKTØREN

tema:

-vika-kaien

-fattigdom

-budsjettkutt

-kapitalmakt

-sentralmakt


-5030-redaksjonen har under valgkampen motatt henvendelser om at vi har hatt for liten dekning av samfunns- og listetopper. Dette må endres.

Vi kan her vise ryddeguttene til byrådet på avskjedsmiddag i kjelleren på rådhuset.

Datagruppen har nettopp blitt takket spesielt for rydding av gammel e-post.

Den gamle arresten under bystyrets møtelokaler er som vanlig innredet som bar for videre festligheter.

Det ventes tollfrie forsyninger fra slappkisten til et anløpt Krusrederi

En av senior-rydderne, som mener å ha hevd på kjellerens Gjest Bårdsen benk, mener at det var mer moro å ta seg en skarp en før i tiden.

Ungdommen nå til dags skal jo bare stikke seg vekk og spise fastelavensboller. De søler melis på dressen stadig vekk, bemerker senior-rådgiveren.

Bergen har historisk hatt gode kontakter vest i havet.

5030 kan derfor lenke til oppskrift på mer utagerende festing i det skotske arbeideraristokrati.


-FOTOMONTASJER:

(FISKE)FLÅTEBESØK I SOLHEIMSVIKEN

-siste nytt 1.april 2014

Ulike interessegrupper har krevd universell tilgjengelighet og rett til land og vann i Solheimsviken.

Vi kan nå vise nyhetsklipp fra begivenhetene etter proklamasjon fra Kronstad arbeider-råd 8.mars.


-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


-

.

.

.

.


-

.

.

.

.


-

.

.

.

.

.