SABORG

-det er fortsatt mye skjult historie fra okkupasjonen,

-noe fordi det ikke har vært fortalt eller skrevet om

-annet fordi det fortsatt er pinlig for sterke krefter i dagens samfunn

-konflikten mellom tyskerarbeid, store bergensformuer og svik, opp mot aktiv motstand gjennom sabotasje, er en slik sak.

-vi kommer med mer stoff om dette i 1.kvartal 2007

-

Les mer om organisering av motstandsarbeid her

Les mer om sabotasjeinstruktør og ledelse her


-sabotasjeorganisasjonen i Bergen under krigen - den aktive motstanden

SABORG - bare navnet var nok til at svarte- børssjampisen sluttet å boble fra Kalfaret til Paradis i 1944.

Feltet av økonomiske landssvikere og krigs- profitører satte ikke pris på at kommunister og arbeiderslaur sprengte produksjons- midler og varelagre som okkupantene betalte med gode penger.

Selv om det skulle skadet tyskerne, kunne det jo bli bruk for både transformatorer og fabrikker etter krigen om profitten skulle holdes oppe i nye tider.

Sabotørene måtte stoppes av tyske venner i SICHERHEITS- POLIZEI.

Kampen mot aktive motstandsmenn ble innledet med en kriminaliseringskampanje.

Samarbeidets menn måtte holde hjulene i gang i Bergen med tyskerarbeid uten sabotasje.

Eksplosjonen på Vågen 20.april 1944 ble brukt som påskudd for å etterlyse medlemmer av Saborg bl.a. med siste adresse "Arbeiderboligen" i Sandviken.

Dersom man fikk folk til å tro på at dette var sabotasje, slapp man også å innrømme eget ansvar for ødeleggelsene på Hitlers fødselsdag.

Tyskerne satset på at de store sivile skadene etter tvilsom tysk oppbevaring av sprengstoff på den beslaglagte nederlandske båten, "Voorbode", skulle svekke den folkelige støtten til aktiv motstand i Bergen.

En rekke medlemmer av arbeiderbevegelsen hadde vært aktive i motstandsarbeid i Bergen, bl.a. gjennom den såkalte "Stein- organisasjonen. Av kjente navn i denne organisasjonen finner vi Bjarne Dalland, sekretær i Bergen Transportarbeiderforening, (skutt på Trandum 1/3-1943). Videre finner vi bl.a. Nils Langhelle i Kristian Steins gruppe. Denne gruppen gikk i oppløsning etter at norske angivere hadde infiltrert gruppen.

Det politiske miljøet i Bergen var spesielt anløpet i mellom- krigstiden. Av Høyres historie på nettet fremgår det:

"Et enstemmig Sentralstyre ga distrikts- organisasjonene beskjed om at forbund med NS var avvist. Likevel ble det vedtatt listeforbund mellom NS og Høyre i Bergen i en svært spesiell og egenartet politisk situasjon. Sentralstyrets reaksjon var klar: Foreningen hadde derved "satt seg utenfor det politiske samarbeidet med Høyre", og all sentral valgkamp i Bergen ble avlyst."

Nasjonal-sosialismen festet grep lokalt i de bedrestilte lag, noe preget motstandskamp og forsøk på rettsoppgjør etter krigen

Etter at venstresiden fikk reorganisert seg, fortsatte den aktive motstanden med en sabotasjetopp i november 1944. Transformator- stasjonen i Solheimsviken og en rekke andre industrimål i Bergen ble ødelagt.

Da kampanjen truet okkupantene og samarbeidslinjen ble alle "krefter" moblisert for å stoppe Saborgs ca 60 medlemmer med en sabotørkjerne på ca 20 personer.

Det er grunn til å tro at norske angivere informerte om en dekkleilighet i Repslagergaten, slik at sentrale motstandsfolk i Bergen ble tatt.

Sabotasje ble brutalt stoppet i Bergen.

Til venstre ser vi ledende medlemmer i Saborg ved frigjøringen i 1945, slik de er avbildet i August Ratkes bok. Han var aktiv i Saborg under dekknavn: Victor og redigerte avisen "Fortroppen".

Vi har mer informasjon om motstands-arbeidet i denne utgaven av @-lagsposten og kommende utgaver i 2007.

Les mer om organiseringen og Havnes. (nr 1.fra venstre).