SABOTASJEINSTRUKTØR HAVNES

Havnes ble etterlyst av Gestapo sammen med Rolf Olsen i mai 1944. (se hovedside Saborg her )

Den aktive motstanden mot tysk okkupasjon gjennom Saborg hadde da nådd et nivå som gjorde at nazisten og deres medløpere startet en kampanje for pågripelse.

Saborg hadde gjort forberedelse til aksjoner og trappet opp tiltakene når utstyret var der.

Motstandsarbeidet krevde støtte fra fra en rekke medhjelpere som gav informasjon, dekningsleiligheter, penger og ikke minst utstyr. Det fantes også forsynings og flukt- ruter bl.a. til Sverge, den såkalte - "kommunistruten".

De aktive motstandsfolkene levde under stort press, hadde dekknavn og skiftet ofte oppholds-sted.

Trygve Havnes hadde røtter i Ålesundstraktene. Han flyttet til Bergen, der hans bror Olav Havnes også var aktiv i motstandsarbeid sammen med ektefellen Tordis . Hun jobbet på kontoret til avisen "Arbeidet".

Adressen i Arbeiderboligen var kjent og sabotasjeinstruktøren måtte forflyttet seg ofte omkring på vestlandet og hadde Os som et godt forberedelsesområde for aksjoner i Bergen.

Les om samarbeidet med Jacob Hjelle fra OS, og utvikling av sprengladninger til togsabotasje.

Sandviken var kjent område for ledelsen i Saborg. Imidlertid kom Gestapo på døren til dekkleiligheten i Reipslagergaten den 24/10-44

Havnes og Iversen m.f. ble tatt med til Gestapohoved- kvarteret i Veiten og gitt spesialbehandling som preget dem for livet.

For mange forkortet det livet, noe som fremgår av minneord for Trygve Havnes.

Utenfor Gestapohuset i Veiten står det nå et monument som minner om tortur-regimet som de tyske okkupantene med norske medhjelpere drev under krigen.

Pågripelsen av motstands-folkene ble mulig grunnet angiveri, og tyskerne ble skysset ut av landet etter krigen før saken ble oppklart. (Ref. Hovedoppgave - Frode Færøy)

Noen slapp billig fra krigsforbrytelser, da de tok med seg informasjon om venstresiden til nye CIA-organisasjoner. Andre Gestapofolk uten noe å kjøpslå med, ble henrettet.

Under arbeidet med denne historien har det blitt fortalt abergen redaksjonen at noen tyskere ved kapitulasjonen etterlot et sirlig ordnet arkiv over kommunister i motstands- arbeidet. De ville sikre at noen fortsatte kommunistjakten lokalt i Bergen. Imidlertid er deler av denne historien fortsatt klausulert.

Trygve Havnes sønn, Helge Havnes, som vi ser på bilde, forteller at mye av farens krigs-innsats har vært skjult historie frem til det siste.

Vi ser ham her med en bok av Arnfinn Haga, som omtaler bl.a. Jakob Hjelle og samarbeidet med Saborg.

Vi håper å kunne bringe mer om motstands-menn og kvinner fra Os, og livet til Saborg-ledelsen, Norman Iversen m.f., etter krigen.

Informasjonen til dette oppslaget er hentet fra en rekke åpne kilder. Lenker som gir grå tekstbakgrunn på informasjonen kommer fra Norgeslexi, der hovedlenke anbefales. http://www.norgeslexi.com

Bøkene: "Hilsen til Guri" (August Rathke), "Partisaner i sør" (Gunnar Wiederstrøm), "Krigsprofitørene og rettsoppgjøret" (Dag Ellingsen), "Oslogjengen" (Jan Christensen), "Gestapo" (Berit Nøkleby), "Fiendebilde Wollweber" og "Nødvendig innsats" (Lars Borgersrud), har gitt nyttig bakgrunnsinformasjon og kan anbefales sammen Arnfinn Hagas bøker, bl.a. "Det regner i fjellet" og "I mulm og mørke".

Det var også nyttig stoff å finne i "Bergen bys historie - bind IV", Universitetsforlaget og Lund-kommisjonens innstilling.

En spesiell takk til Forsker Frode Færøy ved Norges Hjemmefrontmuseum som bidro med stoff fra sin hovedoppgave "Den kommunistiske motstandsbevegelsen i Bergensdistriktet 1940-45".

De som forvalter vår felleshukommelse i Arkivverket kan ha mye å bidra med, sammen med Arbeiderbevegelsens arkiv.